Nye rekorder for flyrejser kalder på grønne brændstoffer

Nye rekorder for flyrejser kalder på grønne brændstoffer Sommerens rekordstore antal flyrejser understreger behovet for at investere kraftigt i grønt flybrændstof. Behovet er stort, men tiden er knap, og derfor er det afgørende, at de politisk afsatte midler til grøn luftfart skal prioriteres til produktionen af grønne, brintbaserede brændstoffer. Det mener Brintbranchen, som opfordrer Christiansborg…

Grønt luftfartsudspil mangler fokus på elektrofuels

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil om grøn luftfart. Brintbranchen roser, at regeringen tager fat på omstillingen af luftfarten, men opfordrer kraftigt til, at regeringen skaber stærkere incitamenter til, at en grønnere luftfart baseres på elektrofuels frem for biobaserede løsninger. Herved vil de danske løsninger bliver skalerbare og give mulighed for at opnå reel…

Ny støtte til grønne energiprojekter fra EUDP; Topsoe får millioner til grønt flybrændstof

EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) har netop givet 24 projekter tilsagn om tilskud på i alt 213 mio. kr. til udvikling og demonstration af nye, grønne energiteknologier. Et af de projekter er FrontFuel, der vil demonstrere en ny, effektiv værdikæde til produktion af bæredygtigt flybrændstof baseret på CO2 og vedvarende energi. Projektet ledes af…

Aalborg bliver centrum for grøn flybrændstof

Et stort testanlæg, der kan omdanne grøn strøm og CO2 til e-methanol og brint, skal flyttes fra Aalborg Universitet til Aalborg Havn. Det sker som led i et nyt projekt, der vil opskalere produktionen af de grønne brændstoffer. Testanlægget skal placeres på en 3.000 kvadratmeter stor grund på Østhavnen, hvor det kan udvides med op…