Et stort testanlæg, der kan omdanne grøn strøm og CO2 til e-methanol og brint, skal flyttes fra Aalborg Universitet til Aalborg Havn. Det sker som led i et nyt projekt, der vil opskalere produktionen af de grønne brændstoffer.

Testanlægget skal placeres på en 3.000 kvadratmeter stor grund på Østhavnen, hvor det kan udvides med op til fire gange den nuværende størrelse. Det vil give mulighed for at afprøve forskellige teknologier i praksis og invitere kommercielle aktører til at deltage.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Port of Aalborg, som har store ambitioner inden for CO2-udnyttelse og Power-to-X. Aalborg Havn har allerede flere projekter i gang, der skal producere e-metanol og bæredygtigt flybrændstof (SAF) af CO2.

Testanlægget er en del af universitetets forskning i CCU (Carbon Capture and Utilization) og PtX (Power-to-X), som er afgørende for at nå de nationale og internationale klimamål. Testanlægget vil være rygraden i universitetets fremtidige udviklingsprojekter på området.

Læs mere hos mediet Energy Supply eller hos MeSAF.