Evida og ADP indgår samarbejde om brintinfrastruktur

Den nationale gasdistributør Evida og logistik- og havnekoncernen ADP har underskrevet et forståelsespapir om at udvikle lokal og regional brintinfrastruktur i Fredericiaområdet. Målet er at gøre Fredericia til Danmarks omdrejningspunkt for grønne brændstoffer. Brintinfrastrukturen skal forbinde producenter og aftagere af brint, som er et vigtigt element i omstillingen af transportsektoren. Fredericia har allerede en eksisterende…

Brintbranchen med i nyt partnerskab for grønne erhvervshavne

Regeringen har udpeget et partnerskab, der skal komme med anbefalinger til en strategi for danske havne, der kan fremme kommercielle investeringer i den grønne omstilling. Partnerskabet består af repræsentanter fra erhvervs- og klimapartnerskaber, kommuner og brancheforeninger, herunder Brintbranchen. Partnerskabet skal kortlægge omstillingsbehovet for danske erhvervshavne, så de kan skabe økonomisk bæredygtige havne, der understøtter f.eks.…