Grønt luftfartsudspil mangler fokus på elektrofuels

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil om grøn luftfart. Brintbranchen roser, at regeringen tager fat på omstillingen af luftfarten, men opfordrer kraftigt til, at regeringen skaber stærkere incitamenter til, at en grønnere luftfart baseres på elektrofuels frem for biobaserede løsninger. Herved vil de danske løsninger bliver skalerbare og give mulighed for at opnå reel…