Amazon, IKEA og Unilever forpligter sig til nulemission inden 2040

Amazon, IKEA og Unilever forpligter sig til nulemission inden 2040 Amazon, IKEA og Unilever er blandt kommercielle brugere af containerskibsfart, der forpligter sig til nulemission inden 2040 i et nyt initiativ, der har til formål at fremskynde klimaneutralitet i den maritime sektor. Med omkring 90% af verdenshandlen, der transporteres til søs, tegner global skibsfart sig…

Nyt projekt undersøger brintpotentialet i Europa

Nyt projekt undersøger brintpotentialet i Europa DSO’er (Distribution System Operators) fra 13  lande i Europa lancerer et nyt  projekt  kaldet ‘Ready4H2’ (Ready for Hydrogen). Projektet har til formål at kombinere brintekspertise og -erfaringer på tværs af de europæiske DSO’er, der skaber en fælles forståelse af, hvordan DSO’erne og distributionsnettene kan bidrage til at lette tilførslen for brintproducenter og forbrugernes adgang til brint i brintværdikæden.    DSO’er på tværs af 13  lande…

Brint og PtX-succes kræver fokus på eksport og gasinfrastruktur

Brint og PtX-succes kræver fokus på eksport og gasinfrastruktur Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen har skrevet en artikel til fagbladet GASenergi, udgivet af Dansk Gas Forening, hvori han understreger vigtigheden af en dansk strategi for brint og Power-to-X. I artiklen pointerer Tejs Laustsen Jensen, at udviklingen inden for brint- og PtX-området er gået langt hurtigere…

SerEnergy skifter navn til Advent

SerEnergy skifter navn til Advent SerEnergy har pr. den 1. oktober skiftet navn til Advent. Navneskiftet kommer efter, at Advent pr. den 1. september har overtaget fischer Groups brændselscelleforretninger, herunder Brintbranchens medlem SerEnergy. Overtagelsen er gennemført i henhold til aktiekøbsaftalen, der blev indgået den 25. juni 2021, som du kan læse mere om her. Advent er…

Global Hydrogen Review 2021: De vigtigste pointer

Global Hydrogen Review 2021 Global Hydrogen Review er en ny årlig publikation fra International Energy Agency (IEA). Publikationen har til formål at kortlægge fremskridt inden for produktion og efterspørgsel af grøn brint, herunder politiske tiltag, regulering, investeringer, innovation og infrastrukturudvikling. Global Hydrogen Review undersøger, hvilke skridt, der er nødvendige at tage, for at brint kan…

Tysklands grønne investeringer giver Danmark grønne gevinster

Tysklands grønne investeringer giver Danmark grønne gevinster Interessen for danske energiløsninger er enorm – især i Tyskland, der vil investere milliarder i den grønne energiomstilling. Det kan føre til stor eksport og vækst blandt grønne, danske virksomheder ikke mindst på brint- og PtX-området, vurderer Brintbranchens medlem, Rambøll. Grøn brint fylder rigtig meget i den tyske…