Brintrør

Regeringens Klimaprogram 2023: The job ain’t done

Klimaprogram 2023 påpeger, at Power-to-X (PtX) potentielt kan levere 4,3 mio. ton CO2e reduktioner i 2030. Det er positivt, at de store- også nationale muligheder- for reduktioner via PtX anerkendes. Det er imidlertid uklart, hvilken ny policy eller konkrete tiltag, der skal bringe Danmark derhen efter 2023. Brintbranchen opfordrer derfor atter en gang regeringen til…

Brint kan spare milliarder på energiø i Nordsøen

En analyse fra rådgivningsselskaberne Cowi og Brinckmann viser, at det kan være langt billigere og mere energieffektivt at producere grøn brint på den kommende energiø i Nordsøen end at transportere strøm fra havvindmøllerne til fastlandet. Det skriver EnergiWatch. Analysen anslår, at en systemintegreret energiø med brintanlæg kan reducere anlægsomkostningerne med 20-30 milliarder kroner sammenlignet med…

Energinet: Jysk brintinfrastruktur kan give gevinst mellem 30-75 mia. kr.

En ny analyse fra Energinet viser en potentiel milliardstor samfundsøkonomisk gevinst ved at lave et nedgravet brintsystem i Jylland og koble det til Tyskland. Da brint er nyt i det danske energilandskab, og markedet er i en opbygningsfase, er beregningerne præget af en vis usikkerhed. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har godkendt Energinets ansøgning om at…

Everfuel undersøger funktionsfejl i brinttrailer

Everfuel har midlertidigt stoppet al brug af sin brinttrailerflåde, efter der er opstået en funktionsfejl og lækage på én af Everfuels brinttrailere. Som konsekvens af lækagen har Everfuel under kontrollerede forhold udluftet brinten fra alle dens brinttrailere. Traileren er placeret i Nederlandene i et omhegnet område og lækagen fandt sted d. 10. juni. Lækagen udgjorde…

Delegerede retsakter på brint vedtaget i dag

Efter flere års tovtrækkeri på europæisk niveau er de to delegerede retsakter på brint endelig vedtaget. Om 20 dage træder de delegerede retsakter i kraft i hele EU. De delegerede retsakter definerer, hvornår man må kalde brint og brintbaserede brændsler, som metanol og ammoniak, for grøn, og danner dermed det regulatoriske grundlag for hele den…

Pressemeddelelse: Havplan skæmmes af lukning af åben dør

En uværdig proces omkring åben-dør ordningen og risiko for tab af tempo i etablering af Power-to-X i Danmark, skæmmer en ellers god havplan. Det er Brintbranchens reaktion på Danmarks Havplan, som et bredt politisk flertal i dag har aftalt. Aftalen indeholder flere positive elementer for udbygning af havvind og naturbeskyttelse, men er samtidig en de…

Projektet Grøn Brint tager første spadestik til brintanlæg i Hjørring

Samarbejdet mellem Norwegian Hydrogen og Grøn Gas skal producere grøn brint fra lokal vindenergi i Hjørring og de to samarbejdspartnere har taget første skridt mod at realisere projektet, da de begyndte at grave ud til brintanlægget. Det skriver Norwegian Hydrogen i et opslag på sociale medier. Grøn Brint, som det fælles selskab hedder, vil levere…