Brintbranchen: Power-to-X er afgørende for EU’s forhøjede klimamål

Det er et vigtigt og positivt skridt, at EU-Kommissionen foreslår, at EU’s udledninger af drivhusgasser skal sænkes med 90 procent frem mod 2040, siger Brintbranchen, der understreger, at brint og Power-to-X er afgørende for at nå den målsætning. “Det er godt, at EU-kommissionen sætter barren højt, og går efter et samlet reduktionsmål på 90%. For…

EU Parlamentet og Rådet når aftale om CO2 i den tunge transport

Rådet og Parlamentet har indgået en aftale om mål for nedbringelse af CO2-emissionerne fra den tunge transport. Aftalen indebærer målsætninger om reduktioner på 45% i 2030, 65% i 2035 og 90% i 2040. Parterne blev enige om at udvide rammerne for reguleringen således, at der også sættes målsætninger for mindre lastbiler, bybusser, rutebiler og trailere.…

EU-lovgivning på plads: Krav om brintinfrastruktur til vejtransport bliver en realitet

Senest i 2030 skal der hver 200. kilometer langs det europæiske vejnet, samt i trafikknudepunkter, stå en brinttankstation til alle typer brintkøretøjer. Det er EU-institutioner blevet enige om, og det betyder, at vi snarest muligt skal have en dansk national plan for udrulning af tankinfrastruktur til brintdreven vejtransport, mener Brintbranchen. ”Vi er meget tilfredse med,…

Delegerede retsakter ikke afvist

I dag er et forsøg om at få de delegerede retsakter på brint afvist, blevet stemt ned af EU-Parlamentet. Det langtrukne forløb om godkendelsen af de to delegerede retsakter, der er afgørende for rammerne for grøn brintproduktion, er derfor nu tilbage på ret kurs mod en endelig godkendelse.  Det bringer glæde og lettelse til både den…

Pressemeddelelse: Topmødet i Bruxelles skal styrke den grønne konkurrenceevne

Brintbranchen opfordrer de europæiske stats- og regeringsledere til at udstikke en fast og grøn kurs for at sikre, at Europa kan beholde produktion af kritiske nøgleteknologier som brint og Power-to-X indenfor EU’s grænser, når de i dag og i morgen mødes til topmøde i Bruxelles. ”Det er godt og vigtigt, at EU-lederne har vores grønne…