Ørsted indgår samarbejde med Liquid Wind AB

Brintbranchens medlem Ørsted har investeret i et stort e-methanolprojekt ved at erhverve en andel på 45% af Liquid Winds FlagshipONE-projekt i Örnsköldsvik, Sverige. Projektet forventes at få en elektrolysekapacitet på 70 MW og at producere 50.000 tons e-methanol årligt og er dermed til at drive dekarboniseringen af søtransport.   Ørsteds medvirken i FlagshipONE-projektet understreger virksomhedens ambitioner om at positionere sig i førerrollen inden for grønne brændstoffer. Ørsted…

Byggeriet af Femernbælt-tunnelen skal være grønt

De mange lastbiler, bulldozere og frontlæssere, der skal bygge Femernbælt-tunnelen skal drives af grøn brint.   Dertil ønsker flere virksomheder at etablere et PtX-anlæg på Lolland og Falster, fortæller Business-Lolland-Falster og Erhvervshus Sjælland.   Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, ser også et PtX-anlæg på Lolland og Falster som oplagt: “Man har en mangeårig tradition med at producere ganske meget strøm på Lolland, og…

Brint og PtX skal gøre Hanstholm Havn til Europas første CO2-neutrale havn

Brint og PtX skal gøre Hanstholm Havn til Europas første CO2-neutrale havn På havnen i Hanstholm har de store ambitioner: De vil være Europas første CO2-neutrale havn, og vejen dertil går via brint og Power-to-X (PtX). Hanstholm Havn har underskrevet en hensigtserklæring med energiudvikleren og medlem af Brintbranchen, European Energy, om opførelse af vedvarende energi…

Internationalt forskningsgennembrud: Elektrolyse kan blive billigere

Internationalt forskningsgennembrud: Elektrolyse kan blive billigere En ung, dansk forsker har opfundet en løsning til at sænke produktionsomkostningerne for grøn brint med cirka 15 procent. Som anerkendelse modtager hun Flemming Bligaard prisen på 500.00 kr., som Rambøll Fonden uddeler.   Forskere har i en længere årrække forsøgt at knække koden til at nedbringe prisen i elektrolyseteknologien. Dette har 28-årige…

Everfuel anvender overskudsvarme i fjernvarmnettet

Everfuel anvender overskudsvarme i fjernvarmnettet  Everfuel har meddelt, at der er indgået en varmeaftagelsesaftale med TVIS, hvorved overskudsvarme fra grøn brintproduktion på HySynergy-elektrolyseanlæggene skal bruges til opvarmning af boliger og virksomheder, der er tilsluttet det lokale fjernvarmenet. Samarbejdet skal i første omgang levere grøn varme svarende til 500-600 boliger. Dette er Danmarks første aftale om fjernvarme…

PtX-strategien er offentlig- hvad nu?

Regeringen har d. 15. december præsenteret sit bud på en dansk brint- og PtX-strategi (læs Brintbranchens første reaktion her: Gode toner i regeringens PtX-strategi – branchen er klar til at levere). Udspillet indeholder 14 konkrete tiltag, som skal sikre, at Danmark (for-)bliver et foregangsland på brint og Power-to-X (PtX). Mange af disse tiltag har Brintbranchen…

Første forslag til svensk brintstrategi

Første forslag til svensk brintstrategi  Den svenske regering har fremlagt sit første forslag til Sveriges brintstrategi. I 2045 – fem år før EU – vil Sverige ikke have nogen nettoudledning af drivhusgasser. I det mål vil brint spille en vigtig rolle, især i den industrielle sektor.   Strategien opstiller konkrete mål for både 2030 og 2045. Dertil…

European Energy køber REintegrate

European Energy køber REintegrate Brintbranchens medlem European Energy har købt PtX-virksomheden REintegrate, hvilket betyder, at REintegrate bliver en del af den nyetablerede PtX-afdeling i European Energy. Afdelingen kommer til at ligge i Støvring, hvor REintegrate allerede holder til. Opkøbet er blandt andet sket som følge af den øgede efterspørgsel efter PtX-teknologi. Tidligere i år indgik…

Statsminister Mette Frederiksen besøger Crossbridge Energy og Everfuel i Fredericia

Statsminister Mette Frederiksen besøger Crossbridge Energy og Everfuel i Fredericia  I dag den 11. november har statsminister Mette Frederiksen (S) besøgt Brintbranchens medlemmer Crossbridge Energy og Everfuel i Fredericia. Under besøget præsenterede Crossbridge Energy og Everfuel sine ønsker for at bidrage til den lokale og miljøvenlige udvikling i regionen til statsministeren samt Fredericias borgmester, Steen Wrist (S).  Begge virksomheder understregede deres ansvar for at sikre og skabe attraktive jobs i…

Crossbridge: Raffinaderiet i Fredericia skal være CO2-neutral inden 2035

Raffinaderiet i Fredericia, der ejes og drives af Brintbranchens medlem Crossbridge Energy, er det mest energieffektive i Europa og nummer tre på verdensplan. Med denne placering følger større ambitioner om en grønnere udvikling: Crossbridge Energy skal være det mest energieffektive raffinaderi i verden, hvilket også indebærer en målsætning om at være CO2-neutral inden 2035. Det…