Om Brintbranchen

Brint- og Power-to-X-industrien (PtX) vokser i disse år med stor fart både i Danmark og internationalt. For løsninger med brint og PtX giver os mulighed for at reducere vores forbrug af fossil energi markant.

Brintbranchen er en interesseorganisation, der samler alle relevante aktører indenfor brint og PtX i Danmark. Blandt andet fordi vi har været med siden 2009, da de første skridt blev taget af et nytænkende og modigt dansk erhvervsliv.

Fra forskning til virkelighed

Vi er den samlende kraft for den danske brint- og PtX-industri og repræsenterer hele værdikæden fra forskning til færdigudviklede løsninger og produkter. Fra produktion af teknologi og vedvarende energi til brugen af f.eks. brint, e-metanol og andre electrofuels i blandt andet den tunge vejtransport såvel som luft- og skibsfarten.

Vi har som vision at bidrage til et CO2-neutralt Danmark, så kommende generationer oplever færrest mulige konsekvenser af de menneskeskabte klimaforandringer.

Vores ambition er, at Danmark bliver verdensførende indenfor brint og PtX. Både når det kommer til teknologi og produktion. Ligesom vi i dag er frontløbere indenfor vindenergi.

Vores mission

Mere konkret er det vores mission at skabe de bedst mulige rammer for forskning, udvikling, produktion og eksport af vores medlemmers teknologier og produkter. Det gør vi ved:


At give adgang til et stærkt netværk på tværs af brancher, lande og forskningsfelter.


At være i dialog med beslutningstagere, myndigheder og samarbejdspartnere, så den danske brintbranche bliver hørt, når der tages vigtige beslutninger om udrulningen af brint og PtX -løsninger. Først og fremmest i Danmark, men også i Europa.


At videreformidle dugfrisk viden om den danske brintbranche.


At kvalificere den offentlige debat om udviklingen og udrulningen af brint- og PtX-løsninger i Danmark.

Det grønne kapløb er i gang

Mange lande har i dag forstået, at brint og PtX spiller en hovedrolle i den grønne omstilling. På verdensplan er kapløbet om at udvikle de bedste teknologier derfor allerede i gang. I Brintbranchen arbejder vi hver dag for, at Danmark ligger helt forrest i feltet.

Takket være vores geografiske placering i et smørhul med masser af blæsevejr og lange kyststrækninger har Danmark unikke fordele i forhold til at opbygge et stærkt økosystem baseret på brint og PtX. Det skal vi udnytte.

Få overblik over udrulningen af brint og PtX i Danmark

I Brintbranchen indsamler vi løbende data om udrulningen af brint og PtX i Danmark. Hvilke projekter er igangsat hvor? Og hvilke projekter er annonceret til hvornår? Hvad er status på udviklingen af brintteknologi i DK? Her finder du Brint i tal.

Vi forsøger at kvalificere den offentlige debat om brint, PtX og grøn energi og stiller meget gerne op til relevante debatter og interviews.

Kontakt os for at høre mere – vi glæder os til at tale med dig.