Ny støtte til grønne energiprojekter fra EUDP; Topsoe får millioner til grønt flybrændstof

EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) har netop givet 24 projekter tilsagn om tilskud på i alt 213 mio. kr. til udvikling og demonstration af nye, grønne energiteknologier. Et af de projekter er FrontFuel, der vil demonstrere en ny, effektiv værdikæde til produktion af bæredygtigt flybrændstof baseret på CO2 og vedvarende energi. Projektet ledes af…

Aalborg bliver centrum for grøn flybrændstof

Et stort testanlæg, der kan omdanne grøn strøm og CO2 til e-methanol og brint, skal flyttes fra Aalborg Universitet til Aalborg Havn. Det sker som led i et nyt projekt, der vil opskalere produktionen af de grønne brændstoffer. Testanlægget skal placeres på en 3.000 kvadratmeter stor grund på Østhavnen, hvor det kan udvides med op…

European Energy tager spadestik til e-metanol-anlæg i Kassø

Den danske energiudvikler European Energy har taget første spadestik til et ambitiøst projekt i Kassø nær Aabenraa. Her skal der opføres et e-metanol-anlæg, der kan producere 30.000 ton grønt skibsbrændstof om året. Anlægget skal forsynes med grøn strøm fra Nordeuropas største solcellepark, som European Energy også er i gang med at bygge i Kassø. Det…

Brintbranchen med i nyt partnerskab for grønne erhvervshavne

Regeringen har udpeget et partnerskab, der skal komme med anbefalinger til en strategi for danske havne, der kan fremme kommercielle investeringer i den grønne omstilling. Partnerskabet består af repræsentanter fra erhvervs- og klimapartnerskaber, kommuner og brancheforeninger, herunder Brintbranchen. Partnerskabet skal kortlægge omstillingsbehovet for danske erhvervshavne, så de kan skabe økonomisk bæredygtige havne, der understøtter f.eks.…

EU-lovgivning på plads: Krav om brintinfrastruktur til vejtransport bliver en realitet

Senest i 2030 skal der hver 200. kilometer langs det europæiske vejnet, samt i trafikknudepunkter, stå en brinttankstation til alle typer brintkøretøjer. Det er EU-institutioner blevet enige om, og det betyder, at vi snarest muligt skal have en dansk national plan for udrulning af tankinfrastruktur til brintdreven vejtransport, mener Brintbranchen. ”Vi er meget tilfredse med,…

Everfuel og Hy24 i 200 mio. euro joint venture

Danske brintproducent Everfuel og franske Hy24, administrator af verdens største kapitalfond for grøn brint, indgår et joint venture for at accelerere udviklingen af grøn brintinfrastruktur i Norden. Med en egenkapital på 200 mio. euro vil Everfuel og Hy24 sætte gang i udviklingen af elektrolysekapaciteten på tværs af de nordiske lande, og dermed finansiere, bygge, eje…

Organisationer og virksomheder efterspørger grøn skibsfart

Det blå Europa vil være førende i decarboniseringen af skibsfarten. Det er derfor afgørende, at EU-beslutningstagerne skaber et regelsæt, som giver det maritime Europa de rigtige rammer for at kunne bevæge sig væk fra fossile til grønne brændsler, som f.eks. brintbaserede brændstoffer. Derfor er knap 50 europæiske organisationer og virksomheder, Brintbranchen iblandt, gået sammen og…

Grønt flybrændstof i 2024

Hydrogen Valley og European Energy, begge medlem i Brintbranchen, er sammen med projektpartnere Aalborg Lufthavn, Kosan Gas, Vertimass, Aalborg Universitet og Port of Aalborg gået sammen om anvendelse af en ny teknologi, der skal gøre det hurtigere og billigere at fremstille flybrændstof, baseret på el fra vedvarende kilder. Det skriver Hydrogen Valley i en meddelelse. Projektet forventes at…

Nel modtager ordre på 16 brinttankstationer

Nel Hydrogen har modtaget en foreløbig ordre på 16 brinttankstationer i alt af en amerikansk energileverandør, som vil etablere tankstationerne i USA. Nel reserverer nu produktionskapacitet til denne ordre i Herning, hvor tankstationerne skal produceres. Produktionen vil starte, så snart den endelige købsaftale er indgået, som forventes at være i den første halvdel af det…

Ørsted investerer i PtX-anlæg i Sverige

Ørsteds bestyrelse har truffet endelig investeringsbeslutning om FlagshipONE-projektet, der skal producere ca. 50.000 tons e-metanol om året. FlagshipONE bliver Ørsteds første kommercielle Power-to-X-anlæg. I tillæg til den endelige investeringsbeslutning har Ørsted opnået fuldt ejerskab over FlagshipONE ved at købe de resterende 55 procent af projektet fra Liquid Wind AB, projektets oprindelige udvikler. Det skriver Ørsted…