Pressemeddelelse: Dansk-norsk energiaftale starter nyt kapitel for brintudvikling i Norden 

Norge og Danmark har indgået en aftale for at styrke samarbejdet på energiområdet. Grøn brint er udpeget som fokusområde i aftalen, og det er gode nyheder for det dansk-norske samarbejde på brint og grønne brændsler. Brancheorganisationerne Norsk Hydrogenforum og Brintbranchen ser frem til de konkrete tiltag, aftalen vil afføde.  Det er rigtig godt, at Danmark…

Spansk energigigant vil forbinde Nord- og Sydeuropa med grøn brint via Nederlandene

Iberdrola, et af Spaniens største energiselskaber, har indgået aftaler med nederlandske partnere om at eksportere grøn ammoniak til Nederlandene og omdanne den til brint, som skal forsyne europæiske kunder. Det er et skridt i retning af at skabe en grøn brintkorridor mellem Nord- og Sydeuropa. Det skriver Gasunie i en pressemeddelelse. Grøn ammoniak er et…

Partnerskab for Havvind lanceres

Danmark har en unik chance for at blive en global leder inden for havvind. Men det kræver et stærkt samarbejde mellem private og offentlige aktører. Derfor er Partnerskab for Havvind blevet torsdag blevet lanceret. Partnerskabet vil arbejde for at sikre de bedste betingelser for havvindsudbygningen i Danmark. Partnerskabet består af seks organisationer, der repræsenterer hele…

Ny støtte til grønne energiprojekter fra EUDP; Topsoe får millioner til grønt flybrændstof

EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) har netop givet 24 projekter tilsagn om tilskud på i alt 213 mio. kr. til udvikling og demonstration af nye, grønne energiteknologier. Et af de projekter er FrontFuel, der vil demonstrere en ny, effektiv værdikæde til produktion af bæredygtigt flybrændstof baseret på CO2 og vedvarende energi. Projektet ledes af…