Debat: Grøn omstilling er vejen til økonomisk genopretning

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, skriver i dag i Energiwatch at den grønne indsats ikke skal nedskaleres i tiden efter Corona-pandemien – tvært imod er den grønne omstilling vejen til fortsat eksport og vækst.

Grøn omstilling er vejen til økonomisk genopretning

I et debatindlæg i Energiwatch understreger Brintbranchens direktør, at indsatsen for den grønne omstilling ikke skal sættes på pause i kølvandet på Corona-krisen, tværtimod er den grønne omstilling vejen mod økonomisk genopretning i Danmark. Vi skal ikke stoppe den grønne kamp, men vi skal gentænke den:

“Men vores tilgang til klimapolitikken bliver en anden. Eller rettere – bør få en ekstra dimension. For klima som politisk issue er ikke hverken fryns eller frås. Det er ikke en nice-to-have politisk indsats, som nu må vige i lyset af vigtigere spørgsmål. Det er en absolut nødvendig prioritering – ikke kun i forhold til de ekstreme konsekvenser klimaforandringerne fører med sig, men også i forhold til netop at genoprette dansk økonomi og det danske erhvervsliv post Corona. Og derfor er det afgørende, at den grønne omstilling funderes på danske styrkepositioner – frem for alene på løsninger der ankommer i en container udefra.

For klimapolitik er også benhård erhvervspolitik og beskæftigelsespolitik. Og i det perspektiv er det ikke ligegyldigt, hvordan vi går til den grønne omstilling. Vores indsats på det grønne område, den strategi vi vælger, og de prioriteringer vi laver, kan i høj grad være med til ikke alene at genoprette dansk økonomi, vækst og eksport, men også sikre dem langt ud i fremtiden. Klima- og genopretningsindsatsen skal kædes sammen, og den skal understøtte de danske styrkepositioner.”

Du kan læse hele indlægget her.

Brintbusser i drift i Aalborg

Nu er de første brintbusser i drift i Danmark.

Nu er tre brintbusser i drift i Aalborg

Selvom verden lige nu i høj grad står stille, så kører den grønne omstilling videre. Faktisk bogstaveligt talt, for i Aalborg er tre brintbusser sat i drift. Introduktionen af Danmarks første brintbusser til den kollektive trafik i Nordjylland skulle have været markeret med en officiel lancering med deltagelse af bl.a. transportmnister, Benny Engelbrecht. Dette arrangement blev dog af gode grunde aflyst, men det skal dog ikke forhindre os i at fejre og markere, at Danmark har fået sine første brintbusser.

Den første brintbus rullede ud på vejene d. 10. marts, og de to næste fulgte d. 16. Busserne er medfinancieret af 3 Emotion og produceret af den belgiske fabrikant, Van Hool, og er deres nye A330-model. Brændelscellerne i busserne er produceret af medlem af Brintbranchen, Ballard, der er en del af industrifællesskabet Hydrogen Valley. Busserne har en rækkevidde på 350 km. pr tank, og har en kapacitet på 38 kg brint pr bus. Én bus kører byrute 17 (Saltumvej-Strubjerg), som drives af Keolis. De to andre drives af Arriva og kører rute 72 mellem Aalborg og Hjørring. 

Busserne vil komme til at køre ca. 150.000 km om året med ca. 1 million passagerer. Disse tre busser vil spare miljøet for omkring 60.000 liter diesel, og ligedes spare 131 tons CO2 om året. Foruden CO2-reduktionerne bidrager brintbusserne også til en fortrængning af andre skadelige partikler, som i høj grad bidrager negativt til luftkvaliteten.

Brintbranchens medlem, Green Hydrogen, har leveret det tankningsanlægget, der skal sikre bussernes drift. Anlægget producerer brint ved elektrolyse ved brug af grøn energi. 

Både region Nordjylland og Aalborg kommune har store ambitioner på det grønne område, ikke mindst hvad angår transportsektoren. De tre nye busser er et stort skridt på vejen mod en omstilling af den kollektive transport. De vil både lægge fundamentet for en kontinuerlig drift af brinttankstationen, de kan bidrage til at udbrede kendskabet til teknologien, og give afgørende erfaringet til udbredelsen af brintteknologier til andre dele af landet også.

Læs mere her.

Podcast: Everything about Hydrogen

Vi anbefaler denne podcast, Everything about Hydrogen, som fokuserer på brintløsningernes potentiale i de svære sektorer.

Podcast: Everything about Hydrogen

Selvom langt det meste af Danmark stadig knokler løs under nedlukningen, er der måske nogle, der har lidt ekstra tid i hverdagen lige pt. Den tid kunne man bruge på at lytte til nogle af de mange gode podcasts, der findes om grøn omstilling og nye, innovative teknologier. Vi anbefaler podcasten Everything about Hydrogen, som omhandler de massive decarboniseringspotentialer, der ligger i implementeringen af brintløsninger – ikke mindst i de traditionelt svære sektorer.

En anden fordel ved podcast som denne er, at skulle man have børn i hjemmeskole lige i tiden, er det et oplagt supplement til undervisningen.

Du kan finde podcasten her.

Toyota og Hino vil lave brintlastbiler

Flere giganter melder sig nu på banen i forhold til at udvikle brintlastbiler. Denne gang er det Toyota og Hino Motors, der samarbejder om at producere bæredygtige lastbiler.

Toyota og Hino vil lave brintlastbiler

Toyota Motor Company og Hino Motors, Ltd. er gået sammen for at udvikle en ny type brintlastbil. Begge firmaer har sat ambitiøse reduktionsmålsætninger, og udvidelsen af brintteknologier til lastbiler er endnu et skridt på vejen. Lastbilen skal bygges ud fra Hino Profia-lastbilen, og vil indeholde to brændselscellestakke fra Toyota, som er helt nye og udviklet til Toyotas nye Mirai. 

I en fælles pressemeddelelse fra Toyota og Hino  kan man læse mere om lastbilen:

The heavy-duty fuel cell truck in this joint development project is based on Hino Profia, and is being developed taking maximum advantage of the technologies both Toyota and Hino have cultivated over the years. The chassis is specially designed with the optimum packaging for a fuel cell vehicle, and steps are being taken through comprehensive weight reduction to ensure a sufficient load capacity. The powertrain is equipped with two Toyota fuel cell stacks that have been newly developed for Toyota’s next Mirai and includes vehicle driving control that applies heavy-duty hybrid vehicle technologies, developed by Hino. Also, cruising range will be set at approximately 600 km, aiming to meet high standards in both environmental performance and practicality as a commercial vehicle.

Du kan læse mere om planerne her.

Nyt konsortium vil bygge PtX-anlæg i Skandinavien

Storskala energikonvertering får endnu et ryk opad med et nyt, stærkt konsortium, der vil bygge seks eMetanol-anlæg i Skandinavien.

Power to Fuel: Nyt konsortium vil bygge PtX-anlæg i Skandinavien

Et nyt, stærkt konsortium under ledelse af Liquid Wind bestående af Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsoe, Nel Hydrogen og Siemens har annonceret et samarbejde, der samler aktørernes erfaringer og kompetencer i et nyt projekt, der skal producere eMetanol kommercielt. Brændstoffet skal produceres via CCU og grøn brint, og projektet er støttet med 1,7 millioner Euro fra EIT InnoEnergy. Konsortiet er lige nu ved at udvikle og designe det første anlæg, der skal ligge i Sverige, og som forventes at kunne begynde at levere eMetanol fra 2023. Målet er at udvikle et standardiseret design for eMatanol-anlæg, som kan kopieres og bygges i andre landet. Konsortiet regner med seks sådanne anlæg i Skandinavien inden 2030.

I en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af det nye samarbejde, udtaler Claes Fredriksson, grundlægger og CEO hos Liquid Wind:

“Industries and governments are making commitments to reduce their carbon emissions and operate in a more sustainable manner. To actually achieve this, we need to ensure that we have the necessary resources and infrastructure in place. With our passionate team and expert consortium Liquid Wind are excited to bring cost-competitive and scalable renewable fuel to market to meet this growing demand and enable a more sustainable future.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Ny hjælpepakke til virksomheder

Regeringen og et enigt Folketing har præsenteret en ny hjælpepakke, der skal holde hånden under udsatte virksomheder.

Ny hjælpepakke til virksomheder præsenteret

Regeringen og et enigt Folketing har offentliggjort endnu en hjælpepakke. Denne pakke skal understøtte de danske virksomheder, som står overfor store udfordringer i forbindelse med Corona-pandemien. Formålet er at holde hånden under virksomheder, der ellers kunne være i fare for at måtte lukke.

Pakken indeholder bl.a. tiltag i forhold til:

  • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter 
  • Øget adgang til eksportkredit
  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Du kan læse mere om hjælpepakken her, hvor du også kan finde faktaark om aftalen.

EU præsenterer ny industristrategi

EUs nye industristrategi for klimaneutralitet præsenteret.

Ny EU industristrategipræsenteret

D. 10. marts præsenterede Europa-Kommissionen (EC) en ny industristrategi for Europa. Strategien har til formål at hjælpe Europas industri til at føre an i de dobbelte omstillinger til klimaneutralitet og digitalt lederskab og tager sigte på fremme Europas konkurrenceevne og strategiske autonomi på et tidspunkt med skiftende geopolitiske forhold og stigende global konkurrence.  

Industristrategien er udarbejdet i lyset af European Green Deal som Europas nye vækststrategi, og med EUs grønne omstilling og vision om klimaneutralitet i 2050 som et bærende element.  

Brint har en fremtrædende rolle i strategien med bl.a. etableringen af Clean Hydrogen Alliance, et initiativ der har som formål at fremskynde dekarboniseringen af industrien og fastholde den industrielle førerposition på området. Grøn brint bliver i strategien set som det fremmeste eksempel på hvordan ”industrielle alliancer” kan skabe reel værdi. EC vil efter planen til sommer lancere denne nye alliance, og vil derigennem samle investorer regeringer, myndigheder og industrielle partner. 

Du kan læse mere om strategien her.

Ny analyse fra Energinet: PtX og indirekte elektrificering afgørende

I en ny analyse fremhæver Energinet PtX som et af de afgørende elementer på vejen mod klimaneutralitet.

powertox

Energinet: PtX og indirekte elektrificering afgørende

Energinet har netop offentliggjort en ny analyse, hvor PtX fremhæves som et af de afgørende elementer på energisystemets vej både mod 70%-målet og klimaneutraliteten på længere sigt. 

I forbindelse med offentliggørelsen af analysen “Systemperspektiver ved 70%-målet og storskala havvind”, som er udarbejdet af Energinet Elsystemansvar, udtaler områdeleder Hanne Storm Edlefsen:

“I jagten på yderligere CO2-fortrængning er indirekte elektrificering via Power-to-X en mulighed. Grøn strøm kan omdannes til brint og herfra eventuelt videre til grøn ammoniak, grøn metanol eller lignende og dermed fortrænge fossil energi i sektorer, der ikke umiddelbart kan køre på strøm eller batteri, fx tung transport, dele af industrien, olie- og gasproduktion mm.”

Du kan læse mere om analysen her.

Regeringens klimapartnerskaber har afleveret anbefalinger

Formændene for regeringens 13 klimapartnerskaber har nu afleveret deres anbefalinger.

Klimapartnerskabernes anbefalinger afleveret

I november 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, bestående af stærke aktører fra alle dele af energisystemet. Partnerskaberne har haft til opgave at udarbejde anbefalinger til ændringer i brancherne og industrierne, der skal bidrage til 70%-målsætningen og den grønne omstilling generelt.

Brintbranchen har deltaget i, og bidraget med input til, arbejdet i partnerskaberne for både energi- og forsyningssektoren og landtransport. Formændene for partnerskaberne har nu afleveret deres anbefalinger, og selvom de ikke 100% repræsenterer Brintbranchens holdninger, er vi naturligvis glade for, at brint og PtX fremgår som centrale løsninger på nogle af de sværeste udfordringer i omstillingen på flere områder, og at der er bred enighed om nødvendigheden af at styrke indsatsen for storskala PtX i Danmark.

Du kan se anbefalingerne fra alle partnerskaberne her.