Biomethan i naturgasnettet for første gang

Der blev skrevet dansk energihistorie d. 24. september, da der første gang blev leveret biomethan til naturgasnettet.

Biomethan i naturgasnettet for første gang

24. september blev der første gang leveret biomethan til det danske naturgasnet. Det er verdens hidtil største power-to-gas-anlæg, der ligger i forbindelse med Biofos Renseanlæg Avedøre, som har leveret biomethanen til nettet. Det er sket efter en veloverstået testperiode, og der er siden d. 24. september blevet sendt biomethan ud i nettet. I en pressemeddelelse skriver Electrochaea, der står bag power-to-gas-anslægget:     

“Kraft-til-gasanlægget i Avedøre har med brug af op til 1 MW el kapacitet til at tilføre op til 1.200 kubikmeter biomethan til naturgasnettet i døgnet og på årsbasis binde op til 800 ton CO2.
Gassen, der således produceres fra vedvarende ressourcer, indeholder mere end 98 % methan og mindre end 1 % af brint og 1 % CO2. Dermed overgås kvalitetskravene til at levere biomethan til naturgasnettet i både Danmark og andre relevante markeder som Tyskland eller Californien.”

Og de ser store potentialer for udviklingen indenfor power-to-gas i Danmark:

“Interessen for en effektiv løsning for lagring af vedvarende energi er særlig stor i Danmark. Her leverer sol- og vindkraft i perioder langt over 100 % af Danmarks nuværende elforbrug, og selv om vindkraft skal dække en stadig større andel af det samlede energiforbrug, ventes sol- og vindkraften i 2030 ifølge Dansk Energi at dække hele 128 % af det årlige elforbrug.”

Du kan læse mere om den historiske begivenhed her.

Danmark bør satse på brint

I en længere artikel i Information forklarer bl.a. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, hvorfor brint er en oplagt løsning på energilagringsudfordringerne – den grønne omstillings missing link.

Information: Vil vi væk fra olie, kul og gas, skal vi blive bedre til at opbevare den grønne energi

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, har bidraget til en lang artikel i Information om behovet for en stærkere udvikling inden for energilagringsteknologier. Under titlen “Vil vi væk fra olie, kul og gas, skal vi blive bedre til at opbevare den grønne energi” uddyber artiklen, hvorfor og hvordan energilagring skal inkorporeres i det danske energisystem: “Lagring af energi er helt klart den grønne omstillings missing link – nøglen til at få det hele til at hænge sammen”, udtaler Søren Linderoth, leder af afdelingen for energilagring på DTU.

Det danske fjernvarmesystem fremhæves som én af de løsninger, der fungerer i forhold til energilagring som varme. Der er dog visse svagheder ved denne metode som energilagring, da energien ikke kan overføres til eksempelvis transportsektoren. Søren Linderoth mener, at der naturligvis skal forskes og udvikles bredt på dette område, men at elektrokemisk lagring er et oplagt sted at investere: “Vi kan også lave energien om til et kemisk materiale som metanol, metan, ammoniak eller brint og bruge det som drivmiddel i den tunge transport. Skibe kan eksempelvis sejle på ammoniak eller metanol lavet ved hjælp af vindenergi”, siger han og fortsætter: “Vi har talt meget om energi-øer, der skal erstatte olieboringerne i Nordsøen. Hvor man laver vindenergi om til brint eller ammoniak. Det synes jeg, er en oplagt idé.”

Tejs Laustsen Jensen uddyber potentialet for en stærkere udvikling og implementering af brintteknologier til at skabe balance og resiliens i energisystemet: “Vi skal dels bruge brintproduktion til at stabilisere elnettet – så vi kan skrue op og ned for energien, uafhængigt af om vinden blæser, men der er mange andre muligheder”, siger han og fremhæver brintanvendelse i bl.a. transportsektoren: “Et andet oplagt sted at bruge brint er i busser. Eller lave brint om til ammoniak ved at tilsætte kvælstof. Vi kan også lave CO2-fri kunstgødning eller bruge det i den tunge transport ved at tilsætte kulstof til brint og lave metanol.”  Han peger dog på, at bl.a. Holland og Tyskland har sat udviklingen op i gear, og at vi derfor skal have fart på herhjemme, hvis vi ikke skal gå glip af et nyt grønt, energieventyr i stil med vindmøllerne.

Du kan læse hele artiklen her.

Foreløbig program til DBBD 2019

Offentliggørelse af det foreløbige program til Den danske brint- og brændselscelledag 2019.

Foreløbigt program til Den danske brint- og brændselscelledag 2019

Vi er glade for at kunne offentliggøre det foreløbige program til Den danske brint- og brændselscelledag 2019! Der er endnu et par ting, der skal falde på plads, og programmet bliver naturligvis opdateret i takt med, at det finder sin endelige form.

Vi opfordrer alle, der arbejder med relevante projekter, til at medbringe projekt-posters til de to poster-sessions, der ligger i programmet. Det er en oplagt mulighed for at dele og videreformidle informationer om projekterne, og en glimrende netværksmulighed.

Alle er meget velkomne til at dele både nedenstående invitation og programmet i jeres netværk. Arrangementet foregår d. 19. november fra 10-16, er åbent for alle, og deltagelse er ganske gratis – og du kan tilmelde dig her.  

Debat: Ny grøn guldalder på vej for Danmark

I et debatindlæg i Børsen stiller Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, skarpt på de store vækstpotentialer, der ligger i den grønne omstilling.

Debat: Ny grøn guldalder på vej for Danmark

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, fremhæver i dag i Børsen de enorme muligheder, der følger med den grønne omstilling – både for klima, vækst, erhverv og arbejdspladser.

Med udgangspunkt i det første spadestik til Blue World Technologies’ nye fabrik i Aalborg, retter Tejs Laustsen Jensen fokus mod de produktionsarbejdspladser, der kan opstå i Danmark igen. Udviklingen af nye, grønne teknologier gavner nemlig ikke bare klimaet, men også dansk erhvervsliv og den type produktion, med dertilhørende arbejdspladser, som mange ville have forsvoret, at vi ville komme til at se herhjemme igen.

Den danske særstilling på det grønne område betyder, at vi er blandt verdenseliten i innovation og udvikling af nye teknologier og løsninger, der skal fremme det bæredygtige energisystem. Og de kompetencer fører vækst, eksport og produktionsvirksomhed med sig, som vi ser det på havnen i Aalborg, hvor verdens største metanolbrændselscellefabrik kommer til at være i drift allerede næste år. 

Med den rigtige strategiske tilrettelæggelse kan den absolut nødvendige omstilling ikke alene være afgørende for at begrænse konsekvenserne af klimaforandringerne, det kan også betyde begyndelsen på en ny, grøn guldalder for Danmark.

Du kan læse Tejs Laustsen Jensens debatindlæg i Børsen her.

Første spadestik hos Blue World Technologies

Der er nu taget det første spadestik til Blue World Technologies nye fabrik i Aalborg.

Første spadestik hos Blue World Technologies

Der var stor begejstring blandt både værter og gæster ved det ceremonielle første spadestik, der tirsdag blev taget på havnen i Aalborg. Spadestikket markerer begyndelsen på det byggeri, der når det står færdigt, skal huse verdens største metanolbrændselscellefabrik. Blue World Technologies har med raketfart formået at etablere sig som en af de helt tunge spillere på markedet for brændselscellesystemer til transportsektoren. Selvom virksomheden kun har eksisteret i knap et år, har de vist nogle resultater, der taler deres eget tydeligt sprog om det potentiale, virksomheden er ved at realisere. Den massive investering i produktionsfaciliteter og produktionskapacitet vil booste Blue World Technologies’  mulighed for at blive markedsdominerende på området, der får stor betydning i at fortrænge fossile brændsler fra transportsektoren. 

Den nye 5285-kvadratmeter store fabrik får en årlig produktionskapacitet på 750MW, hvilket svarer til 50.000 brændselscelleenheder. Fabrikken  forventes at stå færdig i første kvartal, og produktionen ventes at være i fuld skala og kapacitet i 2023-24. 

Nedenfor kan du læse citater fra talerne på dagen, herunder fra Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S).

The story of Blue World Technologies is a story of innovation and sustainability. Our planet hungers for new and more environmentally friendly solutions to stop climate change – solutions based on smart thinking and tomorrow’s technology. Blue World Technologies is part of the answer. As Mayor, I am very excited about the project. Blue World Technologies will not only strengthen Aalborg’s position within green energy but also support our goal to become Denmark’s Green Test Center. 

 – Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg (S)

 

This is an important day, not only for us but for the world. When we started Blue World Technologies, it was with an aim to make a difference in the world. We wanted to take the fuel cell technology – that we have been working on for the past two decades – from development stage to large-scale commercial production. With the groundbreaking we are now one step closer to supplying a solid green alternative to the combustion engine

 – Anders Korsgaard, CEO i Blue World Technologies

 

There is a great demand for new technologies for the automotive industry and we see that all the global car manufacturers are making a switch in focus towards electric vehicles. At the same time, there are some significant shortcomings in the technologies available on the market when it comes to range, refuelling time and cost-effectiveness. This is the gap we want to fill with the methanol fuel cell technology

 – Mads Friis Jensen, CCO i Blue World Technologies

Du kan læse mere om det første spadestik og Blue World Technologies her.

Den danske brint- og brændselscelledag 2019

 Tirsdag d. 19. november byder Brintbranchen endnu engang velkommen til Den danske brint- og brændselscelledag.

Den danske brint- og brændselscelledag 2019

Igen i år inviterer Brintbranchen til Den danske brint- og brændselscelledag i samarbejde med SDU, Innovationsfonden og EUDP. Det er fjerde gang arrangementet løber af stablen, og vi glæder os til endnu en dag med fokus på grøn forskning, udvikling, innovation og omstilling!

Du kan holde dig opdateret på programmet mm. og tilmelde dig her.

Tyske regioner på brint

Tyskland har valgt at satse massivt på implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier til at understøtte den grønne omstilling.

Ni tyske regioner er udvalgt til at drive brintindsatsen

Tyskland har taget klimakampen op. Og som et skridt på vejen mod et bæredygtigt energisystem og en 95% CO2-reduktion i 2050 har Tyskland i høj grad satset på brint. Nogle af de initiativer, der tegner den tyske brintstrategi, er bl.a. oprettelsen af ni brint-regioner i landet. De ni regioner er nu offentliggjort af Ministeriet for Transport og Digital Infrastruktur. Med økonomisk støtte fra “HyLand – hydrogen regions in Germany”, skal regionerne udvikle passende strategier for implementeringen af brintteknologier og bidrage til udviklingen af et stærkt netværk af nøgleaktører på området. 85 regioner og lokale myndigheder i Tyskland havde ansøgt om at blive en del af indsatsen. Hver region har forskellige muligheder og udfordringer i forhold til at udvikle, tilpasse og implementere brintstrategier, og derfor er opgaveområderne også forskellige regionerne imellem:

  • Coastal area/wind energy (Rügen-Stralsund)
  • Structural change/energy (Lausitz)
  • Industry/automotives (Reutlingen)
  • Metropolitan region/mobility (Kiel region)
  • Education/knowledge transfer (Weimar and Marburg)
  • Regions dominated by SMEs (Ostallgäu/Fuchstal/Kaufbeuren and Schaumburg rural district)
  • Border region/European interconnection (Neustadt an der Waldnaab)

Den føderale transportminister, Andreas Scheuer, udtalte i forbindelse med offentliggørelsen:

We want to travel climate-friendly sooner rather than later. Hydrogen mobility allows us to do so: refuelling within three minutes and enough for 500 to 700 kilometres. What matters now is to have sufficient refuelling stations across Germany. Therefore, we are supporting nine regions in developing a strategy and establishing a network of local actors. Only with these model regions will we be able to provide green hydrogen for everyone in Germany.

Den tyske indsats centrerer sig omkring den grønne brint produceret af vedvarende kilder, som skal blive et etableret element i energisystemet. Udover produktionen af grøn brint fokuserer projektet også på lagring og logistik, nye applikationer for brint og i høj grad også transportsektoren.

Du kan læse mere om regionerne her, og HyLand-initiativet her.

Brintbranchen byder velkommen til Everfuel!

Det nye, danske firma Everfuel har meldt sig ind i Brintbranchen. Vi glæder os til samarbejde med den nye og stærke spiller på brintscenen!

Nyt medlem: Brintbranchen byder velkommen til Everfuel!

I Brintbranchen er vi utroligt glade for at kunne byde velkommen til det nyeste medlem i flokken, det danske firma Everfuel. I spidsen for Everfuel står et kendt ansigt i brintkredse, nemlig Jacob Krogsgaard, der som CEO skal gøre Everfuel til en ledende leverandør og operatør af HRS-pakkeløsninger. 

Everfuel har allerede indgået en langsigtet kontrakt med Nel om levering af stationer og elektrolyseanlæg til en værdi af op mod 100 mio. Euro. Og der bliver nok at se til, bl.a. hvad angår leveringen af komplette infrastrukturløsninger til brintbusser indenfor det CEF-støttede projekt H2BusEurope, der skal sikre udrulningen af 600 brintbusser i Europa – herunder 200 i Danmark. 

Vi ser frem til et godt og tæt samarbejde med de gode folk i Everfuel!

Nedenfor kan du læse et udsnit af Everfuels vision og mission, der dels skal gøre dem markedsdominerende og dels skal bidrage til den imperative omstilling af transportsektoren:

Our mission
Air pollution and global warming are two of the greatest challenges of today. Everfuels mission is to enable a European-wide production, distribution and refueling of 100% green hydrogen fuel at prices competitive with traditional gasoline and diesel.

Hydrogen as fuel for generations
Hydrogen is produced from renewable electricity and water. When hydrogen is consumed in fuel cell vehicles the only tail pipe emission is water. The process only borrows water and uses readily available renewable energy. Hydrogen is not just a fuel for another century of clean-up, hydrogen is the fuel for generations.

Ambition
It is our ambition to have a European-wide offering of hydrogen fuel for heavy duty vehicles and passenger vehicles in selected regions by 2030. It is our ambition to establish central Electrolysers connected to renewable energy production across Europe starting in the North-west and expanding from there.

Complete value chain
Everfuel will cover the complete hydrogen value chain from green hydrogen production to hydrogen dispensing. This enables Everfuel to grow rapidly and provide competitive hydrogen prices for our customers. Everfuel is establishing partnership on power supply throughout Europe.

Du kan læse mere om Everfuel her.

 

Debat: “PtX skal omstille transporten til lands, til vands og i luften”

Debat: Den grønne omstilling skal understøttes af de danske styrkepositioner på området, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en klumme i Energy Supply, og efterlyser en klarere politisk strategi på området: “For at lykkes med at omvende den grønne omstillings problembørn, sø- og luftfarten, er det nødvendigt med at inkorporere storskala energikonvertering i energisystemet til brug i brændstofproduktionen”.

PtX skal omstille transportsektoren - til lands, til vands og i luften

Den grønne omstilling vokser, og vokser – i nødvendighed, i befolkningens bevidsthed og som politisk prioritet. Og det er gode nyheder: Erkendelsen af klimakrisen er efterhånden så stor som krisen selv. 

Med de ambitiøse, nye politiske målsætninger, kommer vi til at se store ryk i omstillingen fra nu af.
Især hvis vi formår at udnytte potentialer og momentum til at skabe helhedsorienterede energiløsninger, der fragter danske styrkepositioner inden for særligt havvind ud i resten af energisystemet.
For hvis vi skal nå i mål med omstillingen af særligt transportsektoren, skal Christiansborg lægge handling bag ordene og rykke den såkaldte Power-to-X-indsats op i en meget større skala.

Derfor er det uhyre vigtigt, at alle sejl bliver sat for, PtX-indsatsen i Danmark, og bliver en klar politisk prioritet. Dels så vi bedre kan udnytte de massive mængder vedvarende energi, der fremover skal inkorporeres i energisystemet, og dels så vi netop kan få påbegyndt udviklingen af de bæredygtige brændstoffer. Teknologien findes, forbrugerne kræver handling, og brancherne er klar til at spille med på de nye løsninger.

Du kan læse hele klummen her.

 

Debat: “Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport”

Der er store gevinster at hente på vejen mod det bæredygtige energisystem. De danske styrkepositioner skal i spil i næste fase af den grønne omstilling – til gavn for både klima, vækst og arbejdspladser.

Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport

Med de ambitiøse målsætninger i klimapolitikken følger store udfordringer, men også et enormt erhvervspotentiale, hvis vi formår at udnytte danske styrkepositioner, frem for alene at satse på kinesiske batterier og russisk biomasse, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i Børsen.

Der er et stærkt momentum lige nu for debatten om nødvendigheden af storskala energikonvertering, og generelt om en stærkere inkorporering af PtX-processer i det danske energisystem. Med de nye, høje politiske målsætninger på klimaområdet, er der ingen tvivl om, at konvertering og lagring kommer til at være afgørende for ambitionernes indfrielse. Det kan dog også blive en god forretning, hvis de klima- og energipolitiske strategier tilrettelægges på en måde, så de understøtter de danske styrkepositioner. Der er et uhyre stort potentiale for eksport, vækst og arbejdspladser i den grønne industri, hvis vi handler nu. 

For vi har en række særegne danske styrkepositioner, som bør udnyttes i omstillingen. Dels har vi verdens bedste forudsætninger for produktion af havvind i Nordsøen, og dels ligger vi i verdenseliten på brint- og brændselscelleområdet i alle dele af værdikæden. Med den massive udbygning af især havvind, vil elproduktionen overstige det traditionelle elforbrug. Derfor bliver der et enormt potentiale for at bruge el fra vindmøller til produktion af grøn brint. Brint, der så kan bruges i ren form, eller indgå i videre processer til produktion af fx metanol, ammoniak, e-fuels og grøn gas. 

Ved at lægge en større indsats i storskala energikonvertering, er det ikke alene muligt at bruge den overskudsstrøm, som vil blive produceret på meget blæsende dage – frem for at eksportere den billigt – vi vil også rykke os et stort skridt nærmere den reelle sektorkobling, som er afgørende for at få skabt et stærkt og modstandsdygtigt energisystem, baseret på vedvarende energi. 

Du kan læse indlægget her.