Flere brinttankstationer genoptager driften

Efter ugers stilstand er de danske brinttankstationer nu i drift igen.

Sikkerhedskontrollen af danske brinttankstationer nu gennemført

Efter der d. 10. juni opstod brand på en norsk brinttankstation ved byen Kjørbo, valgte operatørerne af de danske brintstationer midlertidigt at lukke stationerne, mens alle sikkerhedsforanstaltninger blev gennemgået. Det arbejde er nu ved at være færdigt, og stationerne i Kolding, Esbjerg og Aarhus er nu i drift igen. Landets øvrige stationer forventes ligeledes åbnet snarest.

De tilbundsgående undersøgelser af hændelsen i Kjørbo er nu ved at være afsluttet. Nel Hydrogen, der har leveret teknologien til brinttankstationerne, har i samarbejde med sikkerhedsfirmaet Gexcon arbejdet tæt med de lokale myndigheder for at determinere årsagen til branden. Undersøgelserne har vist, at der pga. en montagefejl var opstået en lækage af gas, som antændte da det reagerede med ilten i luften. Montagefejlen bestod i, at en bolt ikke var tilstrækkeligt efterspændt, og det var således hverken elektrolyseanlægget eller dispenseren, der forsagede branden. Nye sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsgange er nu indført, der skal kunne forhindre lignende hændelser i fremtiden.

De danske stationer er af en anden teknologi en den pågældende station i Norge, og er således ikke opbygget på en måde, hvor en sådan bolt ville kunne forsage en lignende lækage. Dog valgte Air Liquide og Strandmøllen, som er operatørerne bag de danske stationer, alligevel at lukke ned for stationsdriften i Danmark for at sikre, at alle sikkerhedsmæssige forholdsregler er overholdt.

Du kan holde dig opdateret Nel Hydrogens arbejde her.

Luftfartskonference i september

I samarbejde med IDA afholder Brintbranchen en stor konference om den grønne omstilling af luftfarten den 17. september 2019.

Der er et enormt behov for udviklingen af bæredygtige brændstoffer til flysektoren, og i Danmark har vi potentialet til at få forrest i den indsats. Med de massive mængder vedvarende energi, som fremover skal inkorporeres i det danske energisystem, er der store muligheder i at bruge overskydende vindmøllestrøm til at producere electrofuels til brug i flydriften. Det vil sikre nulemissionsluftfart, bidrage til at balancere energisystemet og skabe store vækstmuligheder for danske virksomheder.

 • Målet med dagen er at skabe debat og opmærksomhed om hvordan vi kan reducere klimabelastning ved flyvning
 • Hvordan er status på teknologien og hvad skal vi gøre for at ændre vaner?
 • Vi vil vise hvordan fly- og brændstofteknologier kan give både grønne løsninger til klimaudfordringen og potentialer for job og eksport for Danmark

PROGRAM

Kl. 08:30-09:00 Registrering

Kl. 09:00-09:30 Åbning: Thomas Damkjær Petersen m.fl

Kl. 09:30-11:00 Fly-teknologi

 • Fly-teknologi el-fly, brint-fly, sol – hvor står vi? – Martin Porsgaard, Nisa
 • Forventninger til batteriteknologi set i luftfartsperspektiv – Johan Hjelm DTU
 • Ruteplanlægning kan det levere på klima? – NN
 • Hvad kan og gør SAS på klimafronten? – Lars Wigelstorp Andersen, Direktør Public Affairs & Infrastructure

Kl. 11:00-11:15 Pause

Kl. 11:15-12:30 Flybrændstoffer

 • Electrofuels i et energisystemperspektiv – NN
 • Flybrændstoffer – Henrik Wenzel
 • Vestkyst 100 – NN Ørsted

Kl. 12:30-13:15 Frokost

Kl. 13:15-13:45 Paneldebat med politikere og erhverv – Tejs Lausten Jensen, Brintbranchen m fl.

Kl. 13:45-14:30 Adfærd og forbrugere

 • Klimapolitik og flyafgifter – i Danmark vs Europa? – Jeppe Juul DØR
 • Flyafgifter
 • Op og ned i offsetting

Kl. 14:30-14:45 Pause

Kl. 14:45-15:15 Panel med fokus på hvad forbrugerne kan gøre

Kl. 15:15-15:30 Konklusioner og afslutning

Kl. 15:30-16:30 Netværk

Konferencen finder sted d. 17. september hos 
IDA Conference
Kalvebod Brygge 31
1780 København V, og du kan tilmelde dig via IDAs hjemmeside her.

Sol, vind og e-fuels på Folkemødet

Klimaet er på alles læber, og står på alles dagsordener – og her er Folkemødet ingen undtagelse. I kølvandet på valgene til både Europaparlamentet og Folketinget er diskussionerne om klimaet og grønne løsninger vigtigere end nogensinde før. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, er taget på Klippeøen for at udbrede kendskabet til de store potentialer, der ligger i brint- og brændselscelleløsninger – både i forhold til den grønne omstilling og den danske vækst.

Drivkraft Danmark inviterede torsdag til debat om E-fuels
Set fra venstre: Jeppe Juul, Det Økologiske Råd, Michael Mucke Jensen, Drivkraft Danmark, Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen og Martin Bøndergaard, Wind Denmark

Den store, politiske festival er godt undervejs på Bornholm, og den grønne omstilling fylder meget i debatterne. Torsdag deltog Tejs Laustsen Jensen i en debat om udfordringerne ved at skulle omstille den tunge transport – og ikke mindst luftfarten. Under overskriften “Tank op med sol og vind!” inviterede Drivkraft Danmark til debat om mulighederne for e-fuels i denne del af transportsektoren. Der er store potentialer i denne “flydende el”, som e-fuels også kaldes – ved at bruge f.eks. grøn vinmøllestrøm til at producere brint ved elektrolyse, kan brinten indgå i videre processor, og danne flydende brændstoffer til brug i f.eks. fly. Vi er verdensmestre i at producere grøn strøm i Danmark, og med udsigten til endnu større mængder havvind, er det oplagt at satse på storskala konvertering til bl.a. e-fuels.

Det vil ikke alene kunne dekarbonisere flytrafikken, det vil også kunne balancere energisystemet i situationer, hvor der produceres mere vedvarende energi, end elnettet kan kapere, og det vil skabe meget store vækstpotentialer for Danmark, hvis vi formår at lægge os forrest i denne udvikling. Der ligger et nyt dansk væksteventyr i bæredygtige brændstoffer – sådan som vi så det med vindmøllerne. Det kræver investeringer og stærk vilje, både politisk og erhvervsmæssigt, men det vil til gengæld betyde anseelige reduktioner i sektorens klimabelastning, og give mulighed for endnu engang at cementere Danmarks grønne førsteplads. Omstillingen kan i høj grad føre vækst og nye arbejdspladser med sig, hvis vi beslutter os for at satse massivt på udviklingen af grønne løsninger til brug i hele verden. Teknologien findes, og klimaet kræver det – nu.

Sydkoreansk delegation på besøg i Brintbranchen

En delegation fra Sydkorea var i sidste uge på besøg hos Brintbranchen til et oplæg om perspektiverne for det danske energisystem, den grønne omstilling og brintens rolle. Delegationen bestod af 25 ledende repræsentanter fra premierministerens kontor, lokalregeringer og NGO’er.

Sydkorea satser stort i disse år på udviklingen af bæredygtig energi, og lægger en stærk indsats i at nedbringe luftforurening. Det var i denne forbindelse, at delegationen var i Danmark. Med besøg hos flere grønne interessenter, var formålet at indhente viden og inspiration til konkret politikudvikling på energiområdet. Sydkorea og Danmark har et godt samarbejde på det grønne område, og det var derfor en fornøjelse at byde velkommen til repræsentanterne med et oplæg af Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, om det danske energisystem – nu og i fremtiden.

Sydkorea er blandt de forreste i feltet på brintområdet, det gælder ikke mindst i forhold til implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier i transportsektoren. Bilfabrikanter som Hyundai har investeret massivt i produktion og udrulningen af de bæredygtige køretøjer. Den seneste model fra Hyundai, Nexo’en, findes nu også i Danmark, og har fået flotte anmeldelser og testkarakterer med på vejen. Hyundais Nexo er i øvrigt opkaldt efter byen Nexø på Bornholm, hvilket vidner om det grønne bånd mellem Sydkorea og Danmark.

1000 nye brintbusser: Stærkt konsortium accelererer indsatsen

I en pressemeddelelse offentliggør nogle af de ledende aktører på brintområdet, at de slår sig sammen i et nyt stærkt konsortium, H2Bus Constortium. Det er folkene bag Nel Hydrogen, Ballard Power Systems, Everfuel, Wrightbus, Hexagon Composites og Ryse Hydrogen, der har indgået samarbejde for at sikre integrationen af brint- og brændselscelleteknologier i omstillingen af transportsektoren.

Den grønne omstilling er i fuld gang. Med nationale og internationale målsætninger arbejdes der hårdt for at nå det bæredygtige energisystem og den fossile uafhængighed. Ét aspekt af den grønne omstilling er dog særligt vanskelig at nå i mål med, nemlig transportsektoren. Mobilitet og bevægelighed er afgørende for at få et samfund til at hænge sammen, men der er ingen tvivl om, at hvis målsætningerne skal nås og de grønne ambitioner indfris, så er det altafgørende, at transportsektoren bliver uafhængig af fossile brændstoffer.

Med det nye H2Bus konsortium rykkes der nu nærmere mod målet. Med planerne om 1000 nye brintbusser og dertilhørende infrastruktur, er ambitionerne tårnhøje. Første etape af udrulningen af de nye busser er økonomisk støttet af EU-initiativet Connecting Europe Facility (CEF), og kommer til at foregå i Danmark, Storbritannien og Letland. I første omgang fører projektet 200 nye brintbusser ud på gaderne i bl.a. Danmark.

Med de store ambitioner om udrulningen følger også den store skala i produktionen, hvilket er altafgørende for den økonomiske rentabilitet, der skal sikre indsatsen levedygtighed. Det er busfabrikanten Wrightbus, der sætter tre forskellige bustyper på gaden: En almindelig, en dobbeltdækker og en ledbus. Ballard Power Systems leverer brændselsceller til busserne, og Nel Hydrogen skal levere elektrolyseanlæg og brinttankstationer. Brinten skal produceres via elektrolyse på vedvarende energi, hvilket sikrer en helt igennem bæredygtig, nulemissionstransport.

De 200 brintbusser i Danmark, Storbritannien og Letland forventes at være i drift inden 2023. Både den store udbygning af brintinfrastrukturen foruden kommercialiseringen og konkurrencedygtigheden af de nye busser forventes for alvor at sætte gang i udrulningen af brint- og brændselscelleløsninger på de europæiske veje i de kommende år.

Du kan læse mere om H2Bus Consortium her, og du kan læse brochuren Accelerating Hydrogen Mobility her.


Sejlende brintlaboratorie

En vind blæser fra øst, men solen titter forsigtigt frem og kaster sine blege forårsstråler på det skvulpende vand i Københavns havn. Ved Ofelia Plads ligger der et skib til kajs, som ligner en almindelig katamaran, men som i virkeligheden er et flydende laboratorie, som skal sejle jorden rundt på brint ved hjælp af sol- og vindenergi.

Det futuristiske brintdrevene skib Energy Observer er kommet til København som del af dets jordomsejling, og København er det 37. stop på skibets rejse, som i alt vil vare seks år. Skibet har sejlet to år indtil videre, hvor det har testet diverse nulemissionsteknologier i det varme vand på Middelhavet. Nu er det Nordeuropas tur, hvor skibet i år blandt andet skal besøge Stockholm, Murmansk og Svalbard. Derefter sejler Energy Observer via USA til Tokyo, hvor det skal være brintens visitkort til de Olympiske Leje.

Men før skibet krydser Atlanterhavet og Stillehavet, kom det altså til København. For at markere skibets besøg blev der afholdt en festlig reception, hvor samarbejdspartnerne og medlemmer af Brintbranchen, Nel Hydrogen og Toyota, bød velkommen ombord. 

På selve båden foregår alt i ro og mag, og inde i skibets centrum, kan man på diverse skærme se, hvordan det står til med skibets energiforsyning. ”Vi er nu i gang med elektrolysen,” siger Louis-Noël Viviès, administrerende direktør for projektet. På skærmen vises, at tre ud af fire af de brinttanker på skibets højre side allerede er fulde. Den sidste er på 32 procent, og procenttallet stiger langsomt men sikkert, mens direktøren fortæller om elektrolysen og brinten.

Han oplyser, at Energy Observer har otte brinttanke om bord, og at de vejer omkring 1750 kilo i alt. De er placeret forrest på brintskibet, fire på hver side. Skibet har også batterier om bord, men de er placeret bagerst. Det er et bevidst valg, oplyser Viviès: ”Hvis der måtte opstå brand i batterierne, vil ilden være så varm og voldsom, at hele skibet ville blive ødelagt. Vi føler os mere sikre med brinten. Bemandingen sover blot 1,5 meter væk fra brinttankerne.” For en sikkerheds skyld er der dog monteret skorstene på skibet, så brinten kan blive sendt op indtil omkring 20 meter over skibet, hvis kaptajnen vurderer at sikkerheden om bord ville være i fare.

Teknologien for elektrolyseprocessen, som også indebærer, at  saltet fra havvandet bliver filtreret fra, er udviklet af Nel Hydrogen. Kaptajnen og initiativtager til Energy Observer og forhenværende racerkører, Victorien Erussard, fortæller, at selvom batterierne og brinten vejer det samme, producerer brinttankerne otte gange så meget energi som batterierne.

Skibet bruger også andre former for vedvarende energi -for eksempel er det udstyret med solceller over hele skibets overflade. At gøre brug af vinden har været en udfordring for Energy Observer, selvom der hele tiden er masser af vind omkring skibet, når det sejler. Det vanskelige er at fange og lagre det på den smarteste måde. Kaptajn Victorien Erussard: ”Vi er interesserede i at finde vedvarende energiløsninger, som kan bruges på både land og i den maritime sektor, hvilket er én af de største brugere af fossile brændsler. Vi har derfor forsøgt os med drager og vindturbiner, men ingen af dem var effektive nok.”

Dragerne havde det med at styrte ned, og en drage og dens associerede teknologi kommer med et prisskilt på 300.000 euro, så at miste den er ikke en billig affære. Vindturbinerne levede heller ikke op til forventningerne. De kunne ikke klare de vilde vinde på det åbne hav og var dermed ikke effektive nok. Andre ulemper med vindturbinerne var, at de larmede en del, og at de kom til at slå nogle havmåger ihjel med de roterende arme.

Derfor eksperimenterer skibet nu med en ny løsning, nemlig med to omkring fire meter høje vinger, som ligner lidt opretstående vinger fra et fly, bare lavet af en slags sejl, som kan hejses og sænkes efter behov. ”Vi har lige monteret vingerne, men det ser lovende ud, de generer rigtig meget fremdrift og energi, via den påmonterede skrue under båden,” bemærker kaptajnen.

Selve energien bliver selvfølgelig brugt til at sejle med, med en fart på omkring 10-11 knob i gennemsnit, men også til at varme vandet om bord op. Det gør det for eksempel muligt for bemandingen at have en opvaskemaskine om bord. Viviès bemærker med et smil på læben: ”Det behøves ikke være spartansk, bare fordi det er grønt.” Det varme vand, som bliver op til 72 grader varmt, bliver også brugt til at varme kahytten op. Det kan nemlig blive meget koldt om bord, oplyser Viviès: ”Det er ikke så slemt her i København, men vi regner med nogle kolde nætter og morgener, når vi nu sejler nordpå.”

Af de 12 besætningsmedlemmer er halvdelen beskæftiget med at sejle skibet og overvåge, analysere og fortolke de data, skibet producerer. Den anden halvdel af crewet består af journalister og mediefolk. Kaptajnen Erussard oplyser: ”Vi producerer diverse dokumentarer om vores jordomsejling. Ikke nok med at vi er det første brintskib, som kommer til at sejle jorden rund på hundrede procent ren energi, men vi vil også vise alle, at tiden er inde til, at den grønne omstilling finder plads. Vi ser så forfærdelig meget forurening på vores ture, at vi føler, at vi er nødt til at vise alle, at det er nu, vi skal tage affære. Vi har kun én klode, og vi skal passe på den.”

Gastekniske dage

Den 22. og 23. maj løber de årlige Gastekniske Dage af stablen i Billund. I år vil der, ifølge Thea Larsen, administrerende direktør i Dansk Gasteknisk Center, være fuldt fokus på gasbranchens rolle i den grønne omstilling.

Thea Larsen lover i en klumme på Energy Supply’s hjemmeside at programmet bliver et energipolitisk aktuelt program, hvor gasteknologier, som bidrager til den grønne omstilling, får særlig opmærksomhed.

Et af de centrale emner på Gastekniske Dage vil være produktionen af grøn gas via elektrolyse. Billig strøm bliver omdannet til  grøn gas, som kan blive gemt i gasnet og lagret. På Gastekniske Dage vil der blive givet status for den aktuelle situation, hvor der allerede nu er diverse store gasvarmepumper i drift i Danmark.

Andre teknologier, som kommer i fokus på Gastekniske Dage er hybridvarmen, hvor el- og gasteknologi kombineres, og fjernvarmeproduktion på gasfyrede varmepumper. I klummen skriver Thea Larsen, at effektiviteten af gasfyrede varmepumper potentialt kan blive 1,5-4 gange så høj som i en traditionel kedel. 

Det er muligt at se det komplette program og tilmelde sig til Gastekniske Dage her. Thea Larsens klumme på Energy Supply’s hjemmeside kan læses her.

Energy Observer besøger København

Verdens første brintdrevene skib til at sejle jorden rundt, Energy Observer, lægger til kaj i København fra torsdag d. 16. maj til og med søndag d. 19. maj. Skibet kommer til at ligge ved Ofelia Plads og kan besøges af alle interesserede.

Energy Observer er verdens første brintdrevene skib, som skal sejle jorden rundt. Skibet er fuldt udstyret med den mest moderne teknologi inden for produktionen af vedvarende energi, som skal sørge for, at Energy Observer kan fyldestgøre sin rejse uden at udstøde CO2 eller finpartikler. Grøn brint bliver produceret ombord ved hjælp af det havvand, skibet sejler på.

På nuværende tidspunkt har skibet allerede 2 års sejlads på bagen i Europa og efter turen til København sejler det videre til Asien, Australien og USA.

Energy Observer. Foto: Amélie Conty

Brinttaxier er kommet

Det er nu muligt for alle at praje en brinttaxi i København. Tirsdag d. 30. april blev otte brinttaxier lanceret ved et festligt event i København. Transport- Bolig- og Bygningsminister, Ole Birk Olesen, var med til at markere lanceringen af de otte nye brinttaxier, som fra nu af vil køre i de københavnske gader.

Foto: Pamela Juhl

Det er bl.a. gennem støtte fra Transportministeriet og H2ME-initiativerne, at de klimavenlige biler nu bliver tilgængelige for alle de københavnske taxipassagerer.

Til eventet overrakte administrerende direktør for Toyota Danmark, Frank Okoisor, nøglerne til Haydar Shaiwandi, CEO for taxiselskabet DRIVR. Efterfølgende sparkede Transportminister Ole Birk Olesen dæk på brintbilen, hvor han viste stor interesse i og begejstring for brintteknologien.

Foto: Pamela Juhl

Derefter blev ministeren kørt tilbage til ministeriet i én af brintbilerne, hvormed han var den første passager i de ny-lancerede brinttaxier. Transportministeren udtalte i forbindelse med turen: ”Det er ikke første gang, jeg kører i taxi, men jeg synes alligevel, denne tur er en ny første gang; fordi det er noget særligt at vide, at man kan køre i taxi midt inde i byen uden at forurene. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der nu kommer nulemissionstaxier på vejene i København.”

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, kunne ikke være mere enig. Han udtaler: ”Det vil gøre en stor forskel for klimaet, at taxier bliver grønne. Brinttaxierne bidrager aktivt til bekæmpelsen af luftforureningen, fordi de ikke udleder andet end vand. Samtidig giver den støjsvage motor en behagelig køreoplevelse for både chauffør og passager. Det vil være med til at vise danskerne, at man sagtens kan få både mobilitet og komfort, og samtidig kan tage hensyn til klima og miljø.”

Foto: Pamela Juhl

Taxilancering i København

Det bliver snart lettere for de københavnske taxapassagerer at vælge en bæredygtig variant, når de prajer en taxa. Taxaselskabet DRIVR har investeret i otte nye brinttaxaer, der skal indgå i deres flåde.

Disse taxaer er første skridt på vejen mod en omstilling af taxabranchen, der følger af regeringens initiativer på området.

For at markere lanceringen af de nye taxaer, inviterer Brintbranchen til et event på Refshaleøen, hvor der vil være taler af Transportminister, Ole Birk Olesen, adm. direktør i Toyota Danmark, Frank Okoisor og Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Arrangementet finder sted d. 30. april kl. 11.00-11-30 på kajen bag Refshaleøens Ejendomsselskab, Refshalevej 151.