Regeringens strategi for CCS/CCU/PtX skudt i gang

I forbindelse med regeringens varslede strategi for CCS/CCU og PtX blev der i denne uge afhold workshop for implementeringspartnerskaberne på området i klimaministeriet. På programmet var bl.a. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der benyttede lejligheden til at fremlægge perspektiverne og anbefalingerne fra analysen VE 2.0.  En samlet strategi for CCS/CCU og PtX er et yderst…

Pressemeddelelse: Danmarks maritime kompetencer og grønne styrkepositioner smelter sammen i nyt brintfærgeprojekt

Pressemeddelelse:  Danmarks maritime kompetencer og grønne styrkepositioner smelter sammen i nyt brintfærgeprojekt  Et nyt konsortium med DFDS i spidsen og Brintbranchens medlemmer Ballard Europe og Ørsted i partnerkredsen, har fremlagt planer om at bruge brint og brændselsceller til at omlægge færgedriften mellem Oslo og København. Udviklingen af brintdrevne færger kan ikke alene betyde et vigtigt skridt i den grønne…

EU-Kommissionens høje ambitioner på offshore

EU-Kommissionen har netop fremlagt sin strategi for at booste den vedvarende energiproduktion i Europa, EU Strategy on Offshore Renewable Energy. Grøn omstilling af de europæiske energisystemer såvel som en grøn genstart af økonomierne efter corona er højt på prioriteringslisten i EU. Denne strategi for grøn offshore energiproduktion er med til at lægge det fundament, som omstillingen skal stå…

“På brint over fjorden”

Den maritime transport er en vigtig del af den grønne omstilling, og en vanskelig opgave. Nu vil et nyt projekt “på brint over fjorden” tage udfordringen med færgedriftens udledninger op. Skive Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune er gået sammen med bl.a. Everfuel og Ballard Power Systems i en stærk partnerkreds, der skal undersøge muligheden for…

Et forældet tarifsystem modvirker den grønne omstilling

Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark havde den 12. november 2020 foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Organisationerne ønsker en ændret model for tariffer i den nye elforsyningslov. Inden jul skal elforsyningsloven revideres og vedtages. Den sætter rammen for elektrificeringen af samfundet. Men det forslag, der ligger klar lige nu, fastholder et forældet net- og…

brinttankstation

Nel skal levere syv brinttankstationer til Californien

Brint til transport vinder større og større indpas i Californien. Nu udbygger Iwatani Corporation of America netværket af offentligt tilgængelige brinttankstationer i det sydlige Californien. De syv nye stationer repræsenterer en stigning i antallet af stationer på næsten 25%, svarende til en ekstra kapacitet på 6.300 kg. brint om dagen til nulemissionstransport. Byggeriet forventes påbegyndt tidligt…