Samlet erhvervsliv: Et brintrør til Tyskland kræver statens hjælp

Hvis et milliarddyrt brintrør gennem Jylland skal blive til noget, skal staten garantere for lånet, lyder en af flere anbefalinger fra det samlede erhvervsliv. Brintrøret, som skal forbinde Danmark med Tyskland, bør være klar om fem år. Det vil blive en økonomisk gevinst for begge lande, øge forsyningssikkerheden og være en enorm gevinst for klimaet.…

Pepperl+Fuchs melder sig ind i Brintbranchen

Pepperl+Fuchs bliver medlem i Brintbranchen

Pepperl+Fuchs A/S har meldt sig ind i Brintbranchen. Pepperl+Fuchs er global leverandør af eksplosionssikker teknologi og applikationsløsninger, og spiller dermed en vigtig rolle i en sikker opskalering af brint og Power-to-X-industrien. Som én af frontløbere inden for eksplosionssikker teknologi, spiller Pepperl+Fuchs en vigtig rolle i at sikre og automatisere processer inden for brintværdikæden. Virksomheden arbejder…

CO2-udspil glemmer grønne brændsler

Regeringen har i dag præsenteret et Carbon Capture and Storage (CCS)-udspil. Brintbranchen anerkender, at fangst og lagring af CO2 indgår som vigtig del af vejen til at opnå de danske klimamål, men det er vigtigt ikke at glemme, at vi skal bruge den biogene CO2 til videreforædling af brint til grønne brændstoffer til særligt den…

Mens du holdte ferie…

Mens du var på ferie, har den danske og europæiske brintindustri ikke siddet stille. Vi håber, at du har haft en dejlig og afslappende tid, og at du er klar til et spændende efterår med masser af brintnyheder. Mens du var væk, har der nemlig været en masse aktivitet i den danske og europæiske brintsektor,…

Brint kan nu handles som grøn energi

Den 1. juli trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der gør det muligt at udstede oprindelsesgarantier for brint. Det betyder, at PtX-aktører kan vise, at de handler med grøn brint. Det oplyser Energistyrelsen i en meddelelse. Brintbranchen har i lang tid været i dialog med Energistyrelsen om, hvordan man bedst kunne forme modellen for at…

Tejs Laustsen Jensen

Video: Status på brint inden sommerferien

Så er det snart sommerferie for (forhåbentligt) de fleste. Hvad er status for brint- og PtX i Danmark, hvad er godt og hvad kan der være bedre? Og hvad kommer vi til at tage fat på efter sommerferien? Se det her, når Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, ønsker en god sommer.

Brintbranchens direktør valgt til Hydrogen Europes bestyrelse

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, er blevet valgt til Hydrogen Europes bestyrelse som repræsentant for de europæiske nationale brintorganisationer. Tejs Laustsen Jensen vil bruge mandatet til at intensivere samarbejdet mellem de nationale brintorganisationer for at styrke Hydrogen Europes position som stærk interesseorganisation i EU. Det er Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der vil tage plads…

KF23 viser behov for yderligere initiativer på brint

Energistyrelsen har nu fremlagt sin Klimastatus og -Fremskrivning 2023 (KF23), som i et frozen policy scenarium viser, at der skal langt mere fart på udvikling og udbygning af brint og Power-to-X, hvis vi skal nå den politisk fastlagte ambition om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Ifølge scenariet i KF23 når vi kun op på ca.…