Regeringen har i dag præsenteret sit udspil om grøn luftfart. Brintbranchen roser, at regeringen tager fat på omstillingen af luftfarten, men opfordrer kraftigt til, at regeringen skaber stærkere incitamenter til, at en grønnere luftfart baseres på elektrofuels frem for biobaserede løsninger. Herved vil de danske løsninger bliver skalerbare og give mulighed for at opnå reel grøn luftfart – også når vi flyver til Paris og Rom. Og de vil samtidig bidrage til at styrke Danmarks position som producent af grønne brint- og Power-to-X (PtX)-brændstoffer.

Brintbranchen tager godt imod, at regeringen nu tager reelle initiativer til at gøre luftfarten mere grøn, men understreger, at det ikke er ligegyldigt, hvilken vej Danmark vælger hen til en ny og grønnere luftfart. Branchen advarer således mod kortsigtede biobaserede løsninger og opfordrer til, at Danmark allerede nu går i gang med at stimulere udviklingen af en sikker forsyningskæde og robust brintinfrastruktur til levering af brintbaseret jetfuel, SAF (sustainable aviation fuels). Og på længere sigt også de rene brintfly, som bl.a. Airbus har under udvikling.

”Det er godt, at der nu endelig kommer reel handling på luftfartsområdet. Der er mange gode elementer i udspillet, men vi har brug for, at regeringen skaber incitamenter til, at grønne brintbaserede brændsler kan anvendes i luftfarten. Det er den eneste reelle vej til en grøn og skalerbar løsning, der langsigtet kan gøre alle flyvninger grønne. Derfor bør det annoncerede udbud indrettes, så vi ikke ender i kortsigtede bioløsninger, fx ved at elektrofuels får multiplier eller en ekstra bonus. Alternativt risikerer vi ikke kun dårligere løsninger for luftfarten, men vi misser også en helt oplagt mulighed for at bruge udbuddet som en løftestang til at booste den danske produktion af brændstoffer baseret på vind og sol,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en første reaktion på udspillet.

Brint kan få en nøglerolle i omstillingen af luftfarten

Brintbranchen glæder sig over, at regeringen også vil reservere 1,5 mia. kr. i støtte til grøn luftfart i årene 2027-2033. Det er vigtigt, men Brintbranchen opfordrer til, at hele provenuet fra den kommende flyafgift investeres i den grønne omstilling frem for også at finansiere andre formål. Derudover opfordrer Brintbranchen til, at regeringen tænker alle forsynings- og værdikæderne for de grønne flybrændstoffer sammen.

”Når vi producerer elektrofuels, skal vi bruge både grøn brint og grøn CO2. For at opfylde ambitionerne om grønne flybrændstoffer har vi brug for en national plan for, hvordan vi sikrer adgang til den nødvendige karbon, for her har vi aktuelt en massiv udfordring, hvor fokus alene har været rettet mod CCS (carbon capture and storage). Vi er nødt til at indtænke alle dele af værdikæden, hvis grøn luftfart reelt skal blive til noget. Regeringens udspil kan være en god start på det, der potentielt kan løfte en fossiltung sektor, der er notorisk svær at omstille. Og den danske brintindustri kan komme til at spille en nøglerolle i omstillingen af luftfarten. Men vi har, også efter dagens udspil, brug for yderligere tiltag og tydelige incitamenter til at kunne opskalere de gode initiativer og sikre en reel forsyning af grønne danske brændstoffer. Det ser vi i branchen frem til at bidrage til,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43