Pressemeddelelse: Direkte linjer vil accelerere en omkostningseffektiv grøn omstilling

Etablering af direkte ellinjer mellem VE-produktion og forbrug, vil ikke alene kunne medføre besparelser i det kollektive elnet, men også understøtte og accelerere etablering af PtX-projekter og store varmepumper. For at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling, er det derfor nødvendigt at man i implementeringen af den kommende danske PtX-strategi, muliggør at direkte linjer kan etableres,…

Nyt samarbejde om brintinfrastruktur i Nordjylland

Nyt samarbejde om brintinfrastruktur i Nordjylland  En række fremtrædende aktører på tværs af brintværdikæden har igangsat en undersøgelse af, hvordan brintinfrastruktur kan binde forbrugere og producenter sammen i Nordjylland. Det er Brintbranchens medlemmer Evida, Gas Storage Denmark, Greenlab Skive og Eurowind Energy, der står bag, og undersøgelsen går under projektnavnet ClusterNortH2.   ClusterNortH2 har til formål at undersøge de tekniske forudsætninger for og det økonomiske potentiale i at…

European Energy køber REintegrate

European Energy køber REintegrate Brintbranchens medlem European Energy har købt PtX-virksomheden REintegrate, hvilket betyder, at REintegrate bliver en del af den nyetablerede PtX-afdeling i European Energy. Afdelingen kommer til at ligge i Støvring, hvor REintegrate allerede holder til. Opkøbet er blandt andet sket som følge af den øgede efterspørgsel efter PtX-teknologi. Tidligere i år indgik…

Bred politisk aftale prioriterer den grønne forskning

Bred politisk aftale prioriterer den grønne forskning Den første delaftale i forbindelse med finanslovsforhandlingerne er indgået mellem regeringen og resten af Folketingets partier. I denne delaftale er den grønne forskning igen blevet prioriteret højt med en samlet bevilling på 1,6 mia. kr., således at det samlede niveau for øremærkede bevillinger til grøn forskning og udvikling…

Brint- og vindbranchen: Der er behov for bærende grundprincipper i den danske Power-to-X-strategi

Brint- og vindbranchen: Der er behov for bærende grundprincipper i den danske Power-to-X-strategi Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og Wind Denmarks direktør, Jan Serup Hylleberg, skriver i et debatindlæg på Altinget, at ”for at Power-to-X-projekterne kan indfri deres enorme potentiale, er det afgørende at vi får en strategi, der kan sætte rammerne og ambitionerne for…

Crossbridge: Raffinaderiet i Fredericia skal være CO2-neutral inden 2035

Raffinaderiet i Fredericia, der ejes og drives af Brintbranchens medlem Crossbridge Energy, er det mest energieffektive i Europa og nummer tre på verdensplan. Med denne placering følger større ambitioner om en grønnere udvikling: Crossbridge Energy skal være det mest energieffektive raffinaderi i verden, hvilket også indebærer en målsætning om at være CO2-neutral inden 2035. Det…

Brint og PtX-succes kræver fokus på eksport og gasinfrastruktur

Brint og PtX-succes kræver fokus på eksport og gasinfrastruktur Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen har skrevet en artikel til fagbladet GASenergi, udgivet af Dansk Gas Forening, hvori han understreger vigtigheden af en dansk strategi for brint og Power-to-X. I artiklen pointerer Tejs Laustsen Jensen, at udviklingen inden for brint- og PtX-området er gået langt hurtigere…

Tysklands grønne investeringer giver Danmark grønne gevinster

Tysklands grønne investeringer giver Danmark grønne gevinster Interessen for danske energiløsninger er enorm – især i Tyskland, der vil investere milliarder i den grønne energiomstilling. Det kan føre til stor eksport og vækst blandt grønne, danske virksomheder ikke mindst på brint- og PtX-området, vurderer Brintbranchens medlem, Rambøll. Grøn brint fylder rigtig meget i den tyske…