Brintbranchen: Dansk PtX-eventyr skudt i gang med solid PtX-strategi – nu haster implementeringen

Der er glæde i Brintbranchen over dagens politiske aftale om en ny dansk Power-to-X-strategi. Strategien imødekommer branchens mangeårige ønsker om etablering af brintinfrastruktur, en ny tarifreform og mulighed for etablering af direkte linjer. Nu er det afgørende, at der er tilstrækkelig med finansiering og tempo i implementeringen, så den danske brintindustri kan gå fra strategi…

Ørsted og European Energy skal producere e-metanol for Maersk

Maersk har indgået strategiske partnerskaber med fire selskaber, der fra 2025 skal forsyne rederiet med omkring 730.000 ton grøn metanol årligt. Blandt partnerne er Brintbranchens medlemmer Ørsted og European Energy.   Ørsted skal udvikle rekordstort PtX-anlæg  På den amerikanske golfkyst vil Ørsted udvikle et 675 MW PtX-anlæg, der vil producere ca. 300.000 tons e-metanol om…

Brintbranchen og DI Energi stifter Dansk Brint Alliance

Brintbranchen og DI Energi har indgået en ny strategisk alliance, som skal sætte skub i udviklingen af Power-to-X og grønne brændsler. Formålet er at styrke Danmarks position som internationalt foregangsland på området. Alliancen kommer til at hedde Dansk Brint Alliance. Med alliancen ønsker DI Energi og Brintbranchen at etablere et forum, der kan agere som…

244 mio. kr. afsættes til grønne nøgleteknologier

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter næsten en kvart milliard kroner fra REACT EU-programmet til fremtidens grønne nøgleteknologier og anden bæredygtig produktion. Projekter, som vedrører PtX og brint, vil have forrang i prioriteringen af midler. Indsatser kan f.eks. være:  Opskalering af test- og demonstrationsprojekter  Investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter  Bygge- og anlægsinvesteringer   For-projekter: Feasibility studies, proof-of-principle  Udgifter og…

Mens vi venter på resultatet af PtX-strategiens forhandlinger…

… kommer Brintbranchen endnu engang med en oversigt over brintindustriens ønsker til strategien. Den gode brint- og PtX-strategi indeholder bl.a.: En ambitiøs målsætning på minimum 6 GW installeret elektrolysekapacitet i 2030 En veldefineret plan for national aftag, vi skal sikre aftag af PtX-brændsler i (international) transport og industri, ellers hænger værdikæden ikke sammen Udbygning af…

Brintbranchen inviterer til årets brint- og PtX-konference

Kom med når Brintbranchen traditionen tro afholder årets brint- og PtX-konference d. 4. april kl. 12.30-16.00 i Industriens Hus i København. På konferencen samler vi hele værdikæden med de vigtigste nationale og internationale interessenter på brint- og PtX-området, og gør status på branchens udvikling både i og udenfor Danmark. Inden konferencen afholder Brintbranchens bestyrelse generalforsamling. For Brintbranchens…

Brintbranchen i podcast om den grønne omstilling

Brintbranchen har medvirket i podcasten ‘Den grønne omstilling’, som er en podcast af Green Hub Denmark. Podcasten har fået overskriften ‘Hvorfor drejer vindmøllen ikke?’ og zoomer ind på produktion af grøn strøm via vind- og solenergi, og hvordan man kan anvende den overskydende vedvarende energi, når der kan produceres mere, end der kan bruges. I…

Dan Jørgensen taler om grøn brint i TED Talk

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen har afholdt en TED Talk, der netop er blevet lanceret, om Danmarks bidrag til den grønne omstilling.  I sin tale viser Dan Jørgensen et billede af et elektrolyseanlæg, som er taget under et virksomhedsbesøg hos Brintbranchens medlem Green Hydrogen Systems, hvortil han siger: “That, friends, that’s a game changer.…

350 MW strømtilslutning reserveres til HySynergy Phase II

Energinet har givet tilsagn til Everfuels anmodning om en 350 MW strømforbindelse til fase II af HySynergy PTX-anlæg i Fredericia.  Det 20 MW elektrolyseanlæg, der er en del af fase I, er i øjeblikket under opførelse og planlægges skaleret til 300 MW i 2025. At bevæge sig hen imod godkendelsen af tilslutningen af en 350…

Projektet Green Fuels for Denmark vil levere grønt brændstof to år tidligere end planlagt

Partnerskabet bag Power-to-X-projektet ’Green Fuels for Denmark’, med Brintbranchens medlem Ørsted i spidsen, har som følge af de øgede danske ambitioner inden for Power-to-X besluttet sig for at fremrykke dele af projektet med henblik på at producere grønne brændstoffer til den tunge transport allerede i 2025. Det er to år tidligere end hidtil planlagt. Det…