Pressemeddelelse: Topmødet i Bruxelles skal styrke den grønne konkurrenceevne

Brintbranchen opfordrer de europæiske stats- og regeringsledere til at udstikke en fast og grøn kurs for at sikre, at Europa kan beholde produktion af kritiske nøgleteknologier som brint og Power-to-X indenfor EU’s grænser, når de i dag og i morgen mødes til topmøde i Bruxelles. ”Det er godt og vigtigt, at EU-lederne har vores grønne…

Delegerede retsakter må ikke forsinkes yderligere

Nej til genforhandling af de delegerede retsakter på brint. Brintbranchen har i samarbejde med DI Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Metal sendt et åbent brev til de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, hvor vi i fællesskab udtrykker vores bekymring om, at en række medlemmer af Europa-Parlamentet fra ITRE har igangsat en proces med henblik på at…

Katastrofalt hvis Europa-Parlamentet afviser retsakter om brint

Det vil være katastrofalt for den europæiske brintindustri, hvis Europa-Parlamentet afviser EU-Kommissionens forslag til regler om grøn brintproduktion. Det mener Brintbranchen efter en gruppe Europa-Parlamentsmedlemmer nu forsøger at få afvist reglerne, som Kommissionen præsenterede i februar i form af to delegerede retsakter. Ifølge den danske brintorganisation vil det betyde stor usikkerhed, og bidrage til at…

EU vil stimulere elektrolyse og brændselsceller med Net-Zero Industry Act

EU-Kommissionens udspil, Net-Zero Industry Act, udpeger den europæiske brintindustri som strategisk nøgleteknologi, som egenhændig skal kunne producere 40 procent af det nødvendige elektrolyseudstyr og brændselsceller for at imødekomme EU’s ambition om at producere 10 mio. tons grøn brint indenfor EU’s grænser i 2030. I det omfattende udspil bliver den såkaldte European Hydrogen Bank annonceret som…

Pressemeddelelse: EU-definition af grøn brint giver afklaring – stærkt beklageligt med atomkraft

Pressemeddelelse: EU-definition af grøn brint giver afklaring – stærkt beklageligt med atomkraft Lettelse, kombineret med ærgrelse. Det er reaktionen fra den danske brintbranche på, at EU-Kommissionen efter mere end et års forsinkelse har offentliggjort de såkaldt delegerede retsakter, der sætter de fremtidige rammer for, hvad der kvalificerer sig som grøn brint i Europa. ”Vi havde…

Brintbranchens ønsker til Green Deal Industrial Plan

Klare rammevilkår, der matcher den amerikanske klimapakke Inflation Reduction Act (IRA) Massiv støtte, blandt andet i form af den annoncerede brintbank Tiltag, der sikrer, at teknologiproduktion forbliver i EU Det er de tre hovedpunkter, som Brintbranchen mener, politikerne skal skabe klarhed omkring på EU-Topmødet, som starter i morgen. Her skal EU’s regeringsledere forhandle, hvordan vi…

Nyt EU-udspil kan bane vejen for europæisk brintindustri

Der er gode tanker i EU-Kommissionens udspil, Green Deal Industrial Plan, som blev præsenteret i dag. Det er afgørende, at tilstrækkelig finansiering, tempo samt den præcise implementering af planen kommer på plads hurtigst muligt, mener Brintbranchen. Ellers risikerer vi, at både Danmark og EU’s muligheder for fortsat at være i front i den grønne omstilling,…

EU-elektrolyseproducenter vil have grøn brintværdikæde

Medlemmerne af det såkaldte EU Electrolyser Partnership, en sammenslutning af europæiske producenter af elektrolyseanlæg- og udstyr, opfordrer EU-Kommissionen i et brev til at arbejde for etablering af en stærk værdikæde for grøn brint. Teknologiproducenterne skriver, at en stærk værdikæde skal være tilpasset til og vil kunne modstå det øgede globale pres, som både kommer fra…

Organisationer og virksomheder efterspørger grøn skibsfart

Det blå Europa vil være førende i decarboniseringen af skibsfarten. Det er derfor afgørende, at EU-beslutningstagerne skaber et regelsæt, som giver det maritime Europa de rigtige rammer for at kunne bevæge sig væk fra fossile til grønne brændsler, som f.eks. brintbaserede brændstoffer. Derfor er knap 50 europæiske organisationer og virksomheder, Brintbranchen iblandt, gået sammen og…

Brintbranchen: Store huller i EU-plan for grøn brint

Det haster med afklaring på rammevilkårene for grøn brintproduktion i Europa. Derfor er det glædeligt, at EU-Kommissionen inden længe kan præsentere de delegerede retsakter, der i fastlægger definitionen af grøn brint, og danner rammerne for den europæiske brintindustri at navigere i. Og det er på høje tid, at de rammer falder på plads. Retsakterne er…