Energinet skal udstede oprindelsesgarantier til brint i rør

Energinet har fået opgaven at udstede oprindelsesgarantier til brint, der skal transporteres via den kommende brintinfrastruktur. Det skriver Energinet på dens hjemmeside.

Oprindelsesgarantier er et bevis på, at den strøm, brint- og PtX-producenter bruger til brintproduktion, kommer fra vedvarende energi.

 

Tre kriterier

Den strøm, der skal anvendes til brintproduktion, skal overholde tre overordnede krav:

  1. Strømmen skal stamme fra vedvarende kilder som vind, sol eller biomasse,
  2. Dokumentationen for strømmen i form af oprindelsesgarantier skal være udstedt i samme budzone, eller i en nabobudzone til det anlæg, der producerer brinten,
  3. El-oprindelesgarantierne er udstedt senest tre måneder før brintproduktionen.

Når disse tre krav er opfyldt, kan brintproducenter få en oprindelsesgaranti.

Energinet udsteder oprindelsesgarantier til brint, der skal transporteres via den kommende brintinfrastruktur. Det bliver Energistyrelsen, der vil lave oprindelsesgarantier for brint transporteret udenfor rørinfrastruktur.

Læs mere: Energistyrelsens hjemmeside