Brintrør

Pressemeddelelse: Tyskland baner vejen for dansk PtX-eventyr

Den tyske regering har i går annonceret sin plan for udrulning af den tyske brintinfrastruktur, inkl. en direkte forbindelse til Danmark. Den tyske forbundsregering påtager sig en aktiv del af finansieringen for de 9.700 km brintrør, der skal etableres i de kommende år. Brintbranchen glæder sig over den tyske plan, og understreger, at den tyske…

Regeringens udspil om VE på land er et vigtigt skridt fremad

Brintbranchen roser initiativerne i regeringens udspil om mere VE på land, der både skal forsyne forbrugere med grøn strøm, og sikre tilstrækkelig grøn energi til brint- og Power-to-X-produktion. Der er dog fortsat meget, der skal på plads for at sikre det danske brint- og PtX-eventyr, så selvom dagens udspil vil bringe os fremad, er vi…

European Energy præsenterer Power-to-X anlæg i Litauen

European Energy har planer om at bygge et Power-to-X anlæg i Litauen, som vil bruge vedvarende energi til at producere grøn brint og e-metanol. Det skriver Brintbranchens medlem European Energy i en pressemeddelelse. Disse grønne brændstoffer vil kunne forsyne både Litauen og udlandet med bæredygtig energi. Brinten kan enten bruges direkte som brændstof eller omdannes…

Brint er afgørende for EU’s klimamål, viser ny rapport

Brint og vedvarende energi er de to hovedelementer i en ny rapport fra EU-Kommissionen, der analyserer, hvordan industrien kan blive CO2-neutral. Rapporten, der er udarbejdet af Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research og Artelys, viser, at en reduktion af CO2-udledningen på op til 95% er mulig inden 2050, men kun med øget brug af brint…

Tejs Laustsen Jensen

Video: Status på brint inden sommerferien

Så er det snart sommerferie for (forhåbentligt) de fleste. Hvad er status for brint- og PtX i Danmark, hvad er godt og hvad kan der være bedre? Og hvad kommer vi til at tage fat på efter sommerferien? Se det her, når Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, ønsker en god sommer.

Partnerskab for Havvind lanceres

Danmark har en unik chance for at blive en global leder inden for havvind. Men det kræver et stærkt samarbejde mellem private og offentlige aktører. Derfor er Partnerskab for Havvind blevet torsdag blevet lanceret. Partnerskabet vil arbejde for at sikre de bedste betingelser for havvindsudbygningen i Danmark. Partnerskabet består af seks organisationer, der repræsenterer hele…

Delegerede retsakter på brint vedtaget i dag

Efter flere års tovtrækkeri på europæisk niveau er de to delegerede retsakter på brint endelig vedtaget. Om 20 dage træder de delegerede retsakter i kraft i hele EU. De delegerede retsakter definerer, hvornår man må kalde brint og brintbaserede brændsler, som metanol og ammoniak, for grøn, og danner dermed det regulatoriske grundlag for hele den…

Med historisk havvindaftale kan Danmark levere både grønne elektroner og molekyler til os selv og Europa

En stærk aftale, der skaber fundament for at Danmark kan blive storproducent af både grøn strøm, brint og grønne brændstoffer. Det er reaktionen fra Brintbranchen på dagens aftale om massiv udbygning af dansk havvind. Ifølge Brintbranchen, der samler den danske brint- og PtX-industri, repræsenterer aftalen et nybrud i både dansk og europæisk energiforsyning, fordi de…

Godt med brintinfrastrukturaftale, men brug for strategisk sigte

Dagens aftale om brintinfrastruktur er endnu et skridt i den rigtige retning for opskalering og kommercialisering af den danske brintindustri. Dog sikrer aftalen ikke den nationale, strategiske og langsigtede plan for etablering af brintinfrastruktur, som branchen har brug for, mener Brintbranchen, hovedorganisation for grøn brint og Power-to-X (PtX) i Danmark. ”Det er godt, at der…