EU Parlamentet og Rådet når aftale om CO2 i den tunge transport

Rådet og Parlamentet har indgået en aftale om mål for nedbringelse af CO2-emissionerne fra den tunge transport. Aftalen indebærer målsætninger om reduktioner på 45% i 2030, 65% i 2035 og 90% i 2040.

Parterne blev enige om at udvide rammerne for reguleringen således, at der også sættes målsætninger for mindre lastbiler, bybusser, rutebiler og trailere. Hvad bybusser angår, lyder målsætningen på 100% emissionsreduktion i 2035, med et delmål på 90% i 2030.

Læs mere her.