Seks organisationer sætter skub i udbygningen af havvind

Der er brug for hurtigere udbygning af havvindenergi i Danmark, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål i 2030, løsrive os fra fossilt energi og sikre vores forsyningssikkerhed. Derfor er Dansk Industri, Green Power Denmark, Brintbranchen, Dansk Metal, Danske Rederier og Forsikring & Pension gået sammen i et nyt Partnerskab for Havvind for at sætte…

Video: Brint central del af europæiske, grønne initiativer

Brint kommer til at spille en nøglerolle i vejen til uafhængighed af russisk gas og olie og i etableringen af en grøn, europæisk energisystem. Det er én af konklusionerne efter en begivenhedsrig dag, onsdag d. 18. maj 2022, hvor flere historiske grønne initiativer blev fremlagt. EU-Kommissionen offentliggjorde sit udspil RePowerEU, hvor Kommissionen lægger op til…

Brintbranchen takker for konference: “Fra Strategi til Storskala”

Den 4. april afholdt Brintbranchen sin årlige brint- og Power-to-X (PtX)-konference, der samlede aktører og interessenter fra hele brintværdikæden. Som konferencens titel “Fra Strategi til Storskala” antyder, var dagens fokus, hvordan Danmark fremadrettet skal arbejde for at finansiere og opskalere brintinfrastrukturen for at leve op til de ambitioner, der fremgår af Danmarks brint- og PtX-strategi,…

Brintbranchen: Dansk PtX-eventyr skudt i gang med solid PtX-strategi – nu haster implementeringen

Der er glæde i Brintbranchen over dagens politiske aftale om en ny dansk Power-to-X-strategi. Strategien imødekommer branchens mangeårige ønsker om etablering af brintinfrastruktur, en ny tarifreform og mulighed for etablering af direkte linjer. Nu er det afgørende, at der er tilstrækkelig med finansiering og tempo i implementeringen, så den danske brintindustri kan gå fra strategi…

Mens vi venter på resultatet af PtX-strategiens forhandlinger…

… kommer Brintbranchen endnu engang med en oversigt over brintindustriens ønsker til strategien. Den gode brint- og PtX-strategi indeholder bl.a.: En ambitiøs målsætning på minimum 6 GW installeret elektrolysekapacitet i 2030 En veldefineret plan for national aftag, vi skal sikre aftag af PtX-brændsler i (international) transport og industri, ellers hænger værdikæden ikke sammen Udbygning af…

Foretræde Klima-, Energi og Forsyningsudvalget

Brintbranchen har i dag fremlagt sine synspunkter om regeringens udspil til en Power-to-X- (PtX-) og brintstrategi ved et foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til energi-, forsynings- og klimapolitik, og behandler bl.a. lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde. Brintbranchen mener, at regeringens udspil til PtX-strategien er…

Fra strategi til storskala

Den 27. januar afholdt Brintbranchen webinar om udfordringer og muligheder for den danske brint- og PtX-strategi. Dette skete med input fra Energistyrelsen, der skitserede overvejelserne bag strategien. Dertil pointerede Brintbranchens medlem Evida bl.a. vigtigheden af en trinvis udbygning af ét samlet distributionsnet for brint, der skal understøtte en organisk udvikling og sikre lavest mulige driftsomkostninger til transport af brint. Brintbranchens medlem Ørsted understregede bl.a., at massiv udbygning af vedvarende…