Brintbranchen: Støt grøn brintproduktion med 5 mia. kr.

Danmark har potentialet for at blive storproducent af grøn brint og grønne brændstoffer.Til gavn for den grønne omstilling, industri og eksport. Derfor spiller brint en hovedrolle i centrale klimastrategier, og der er en bred politisk aftale om et ambitiøst produktionsmål på 4 – 6 GW elektrolysekapacitet i 2030 (se aftalen: Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer fra 2022).

Men, hvis de opsatte danske mål for brint og PtX skal indfries, er der brug for produktionsstøtte til grøn brint. Produktionsstøtte er nødvendigt for, at den danske brintproduktion kan komme op i den nødvendige skala indenfor den nødvendige tidsramme. Herudover er det afgørende for at sikre de danske brintproducenters konkurrenceevne på det europæiske marked.

 

Støtte til PtX-udbud

Brintbranchen foreslår konkret, at der afsættes fem mia. kr. til et PtX-udbud over tre år. Derudover er det vigtigt, at udbudsdesignet ikke kun fokuserer på pris, men også inkluderer de såkaldte non-price kriterier, som løn- og arbejdsvilkår, klima- og miljøhensyn og gennemsigtighed i forsyningskæden.

På denne måde kan vi sikre os, at vi kan realisere de danske PtX-potentialer og at branchen er rustet til at kunne være en spiller af betydning på det internationale, konkurrenceprægede marked.

Vil du vide mere?

One-pager om produktionsstøtte

Brintbranchen har lavet en one-pager og en video, hvor vi uddyber, hvorfor og hvordan vi skal benytte os af støtte til brintproduktion.

One-pager – Støtte til grøn brintproduktion >>

Spørgsmål eller kommentarer?

Mette Kirstine Schmidt –  Politisk og international chef
mks@brintbranchen.dk
tlf. 31 70 74 24

Mette Kirstine Schmidt