Sommerferie på brint

Brintbranchens direktør besesøgte med sin familie fire lande i sommerferien, og tilbagelagde over 3000 km. på brint.

Sommerferie på brint

Sommeren 2020 er blevet en noget anden, end mange havde forestillet sig og håbet på. Ferieplaner er blevet ændret eller helt aflyst, og mange har fundet alternativer for deres sommerferie. Det gælder også Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, som tog på bilferie med familien. Det er der mange, der har gjort, men få på samme måde som brintdirektøren. Han og familien tilbagelagde mere end 3000 km. på brint. I familiens Mirai besøgte de fire lande, og tankede brint i tre. Turen gik fra Danmark til Tyskland, Østrig og Italien og hver eneste kilometer blev tilbagelagt uden emissioner. For det eneste, der kommer ud af udstødningsrøret på en brintbil, er en smule vanddamp. 

I debatten om grønne biler skelnes der ofte mellem elbiler og brintbiler. Men det er ikke en helt korrekt opstilling, for begge typer er elbiler – forskellen ligger i, om strømmen kommer fra et batteri, eller en reaktion i en brændselscelle. Man tanker brint på samme måde og på samme tid som en traditionel fossil bil, og én af fordelene ved en brintbil er således, at man kan bevare den fleksible mobilitet, som man er vant til fra benzin- og dieselbiler. Man slipper på den måde for at skulle vente på at lade et batteri op, hvilket er en fordel, hvis man har et stort kørselsbehov, og generelt kører mange kilometer.

På en bilferie er det også en fordel at kunne holde sig på farten, og netop tankningen nævner Tejs Laustsen Jensen også som positivt: ”Det er virkeligt rart bare at kunne tanke og køre videre med det samme. Man har mere frihed på turen, når man ikke skal planlægge lange stop for at lade batteriet op. Det er en rigtig stor fordel, når man som vi havde en tre-årig på bagsædet. Det kan give udfordringer nok i sig selv, men turen er lang nok i forvejen, så vi var glade for, at vi kunne komme hurtigst muligt frem,” forklarer han, og uddyber: ”Det er netop på de lange ture, om det er rundt i Nordeuropa i ferien eller på de danske motorveje i hverdagen, at brintbilen kommer til sin ret. Det er det altså en ualmindelig stor fordel at kunne tanke og køre videre på bare et par minutter. Forskellige forbrugere har forskellige behov, og derfor er det fremragende, at vi nu har flere grønne teknologier, der kan imødekomme de behov.”

Og netværket af brinttankstationer i Europa breder sig, i disse år. Der er fortsat ikke lige så mange, som der er fossile tankstationer, men for familien Jensen var det ikke den store udfordring: ”Det er klart, at man skal tænke lidt mere over ruten, man kører, fordi man ikke kan satse på at finde en station rundt om hjørnet. Men netværket har virkelig fået vokseværk. Særligt i Tyskland bliver der bygget rigtigt mange stationer som konsekvens af et fælles program mellem den tyske stat og en række private virksomheder. Det fungerer virkelig godt, og det er netop sådan en helstøbt national strategi, der skal til. Og så hjælper EU heldigvis også til, og vi tankede bl.a. på en station, der var støttet af EU-projektet H2ME-2, som også Danmark er partner i. Alt i alt havde vi ingen problemer med infrastrukturen. Der findes en app, der kortlægger alle europæiske stationer og deres operationelle status, så det er let at planlægge turen. Men der skal uden tvivl en yderligere udbygning af infrastrukturen til – særligt uden for Tyskland – hvis vi skal have flere til vælge brint frem for de fossile alternativer i benzin og diesel.”

Forøgelsen af familien Jensen i form af en Toyota Mirai er ret ny, men da familien fik behov for en bil, var der ingen tvivl om, hvilken slags det skulle være: ”Selvfølgelig skulle det være en brintbil!”, siger Tejs Laustsen Jensen, og forklarer, hvorfor dette var den bedste løsning for dem: ”Man kan jo sige, at det giver sig selv med mit job, men bilen er privat, og skal også bruges af min kone, der pendler væsentligt længere end mig, så det var først og fremmest et spørgsmål om, at vi skulle have en bil, der kunne opfylde det behov og samtidig de mange ture fra København til Jylland, som jeg kører som en del af mit arbejde. Dernæst skulle den gerne være klimavenlig og så skader det jo heller ikke, at man får en ualmindelig dejlig køreoplevelse på brint. Bilen er stort set lydløs, og virkelig rar at håndtere, så samlet set er vi rigtigt glade for vores Mirai, som absolut ikke har skuffet os. Udover at de manglende emissioner under kørslen er et kæmpe plus, så er det altså også bare en utroligt lækker bil – flot og skøn at køre i”.

Og netop den gode køreoplevelse mener Jensen er afgørende for brintbilens fremtid: ”Det er afsindigt vigtigt, at de her biler giver en lige så god oplevelse for forbrugerne som fossile biler – hvis ikke bedre. Den grønne omstilling af personbilerne kan ikke ske på goodwill og klimaansvar alene – de er nødt til at fungere lige så godt som traditionelle biler, ikke mindst når det handler om mobiliteten og muligheden for f.eks. at køre langt på kort tid.  Forbrugerne mister ikke noget ved at skifte fra fossil til grøn energi. Grundlæggende skal man som forbruger kunne træffe det grønne valg og stadig få den bedste bil til ens behov.”

Tejs Laustsen Jensen er generelt meget begejstret for muligheden for at kunne tage på bilferie med god samvittighed: ”Det gør meget for hele oplevelsen at vide, at vi har kunnet køre over 3000 km. uden at udlede hverken CO2 eller andre skadelige partikler. Det har vi talt en del om undervejs ned af Autobahn. Vi har kørt i de smukkeste omgivelser uden problemer overhovedet, og vi har gjort det uden at lægge hverken natur eller klima til last. Og særligt Østrig mødte vi en del cykel- og vandreturister, og det er altså en rigtig har fornemmelse at vide, at man ikke bidrager negativt til luftkvaliteten, selvom vi var i bil – det giver bestemt også et plus på samvittighedskontoen.”

Pressemeddelelse: Miljøminister prøvekører brintbil

Pressemeddelelse: Miljøministeren prøvekører brintbil

Miljøminister Lea Wermelin på emissionsfri køretur i brintbil på de københavnske gader

Miljøminister, Lea Wermelin (S), var d. 29. oktober ude på en grøn køretur i København i en Hyundai Nexo-brintbil. Bilen var ganske velvalgt til ministeren, da den er opkaldt efter byen Nexø på Lea Wermelins fødeø, Bornholm. Brintbiler er et vigtigt element i omstillingen af transportsektoren, da de kun udleder en lille smule vanddamp under kørslen, er støjsvage, har lang rækkevidde, og kan tankes på samme måde og samme tid som en benzin- eller dieselbil. De sikrer således den samme fleksibilitet og mobilitet, man er vant til fra traditionelle, fossile biler, men uden udledning af hverken CO2 eller skadelige partikler. Brinten kan produceres af f.eks. overskydende vindmøllestrøm fra meget blæsende dage og vand via elektrolyse, og er således helt grøn. For at nå i mål med den politisk fastsatte ambition om en CO2-reduktion på 70% i 2030, og for at få taget livtag med niveauet af luft- og støjforurening i byerne, er det afgørende, at transportsektoren omstilles til bæredygtige nulemissionsteknologier herunder brint- og brændselscelleløsninger.

Med på ministerens køretur var Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og MF Lars Aslan (S), og de diskuterede vigtigheden af en større implementering af nulemissionsløsninger i transporten, og EU-samarbejdet i forhold til udrulningen af brint-flåder samt den nødvendige tankningsinfrastruktur.

De bæredygtige brintbiler er ikke noget sjældent syn i den københavnske trafik. Københavns kommune har investeret i flere brintbiler gennem deres engagement i det europæiske projekt H2ME-2, og tidligere på året blev otte brint-taxaer sat på gaden – ligeledes gennem H2ME-initiativerne.

“Omstillingen af transportsektoren er imperativ i forhold til at nedbringe luftforurening og fossil afhængighed, og det at fremme brinttransport er et af mange grønne initiativer i Danmark”, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og fortsætter: ”Den danske regering har sat sig en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger og der er ingen tvivl om, at en større implementering af brint- og brændselscellebiler vil spille en afgørende rolle både i forhold til at nå klimamålene og i forhold til at bekæmpe niveauet af luftforurening i byerne. H2ME-initiativerne er afgørende for at fremme den fortsatte implementering af brint- og brændselscelleteknologier i Danmark.”

Bart Biebuyck, Executive Director i FCH JU, er meget imponeret af implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier i den danske transport: ”København, og Danmark generelt, har tidligt valgt at adoptere brintmobilitet, og det er med god grund. Brintbiler er meget effektive i forhold til at forbedre luftkvalitet og nedbringe støjforurening i byerne, og de kan samtidig operere effektivt og kommercielt, når de implementeres i flåde, som det f.eks. er tilfældet med de københavnske taxaer. København er i sandhed et eksempel til efterfølgelse både andre steder i Danmark og i Europa.”

Kontakt Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, for yderligere information, 26 23 94 43.

 


Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking” under støtte nr. 700350. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program, som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.

Brint baner vejen

Brint baner vejen

Den 23-25 oktober stod i brintens tegn i Hamburg. Her blev der både afholdt International Hydrogen Symposium og konferencen Hydrogen for Clean Transport. Samtidigt ankom der brintbiler fra hele Europa foran Handelskammeret i Hamburg for at vise, hvordan det allerede er muligt at køre langt på brint, og hvordan brint kan være med til at bane vejen for en grønnere transportsektor.

Tyske brintambitioner

Det var ikke tilfældigt, at Hamburg var centrum for begivenhederne. Tyskland er en vigtig europæisk spiller, når det kommer til brint og brændselsceller. Der er mange spændende projekter i gang i de enkelte delstater. Der kører bl.a. brintbusser i Køln, brinttog i Niedersachsen og der bliver testet brintfly i Stuttgart – men der er også fra centralt politisk hold fokus på brint, hvilket har betydet et boost til området.

Blot over de sidste 10 år har den tyske stat øremærket i omegnen af 6 mia. kr. til brint og brændselscelleteknologier, og brint og brændselsceller fremhæves af alle de største partier i forbundsstaten som en bunden opgave i den grønne omstilling.

Til symposiet blev det understreget gang på gang, hvordan transport er en vigtig nøgle i hele brintregnskabet, da det er en vigtig aftager af grøn brint. Det er både når det kommer til persontransport og tung transport såsom busser og lastbiler – men også vigtigt i den marine sektor og i flytransport, hvor der er store landvindinger og store CO2-besparelser at hente.

I Tyskland har man taget konsekvensen af denne antagelse og bygget Europas største net af brinttankstationer. Der er dog stadig ikke nok køretøjer på landevejene til at udnytte netværket optimalt. Så næste skridt er at få flere biler på gaderne og derved skabe en større efterspørgsel.

Busser på brint

En måde at sikre en større ’her og nu ’-efterspørgsel på brint er ved at få en større del af den tunge transport over på brint. Det er der ikke noget nyt i og det er en pointe, der gennem de sidste mange år er blevet fremhævet igen og igen – også da det er et område hvor andre teknologier i høj grad kommer til kort.

Bart Biebuyck, leder af det europæiske Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) kunne på symposiet således fortælle at vi pr. 1. oktober 2019 har hele 12 busproducenter i Europa, som arbejder med brændselscellebusser. 

I Danmark er der også positive anslag at spore, når det kommer til bussektoren. Inden udgangen af 2020 kommer der tre brintbusser på vejene i Aalborg og der er planer om flere.

Ulrik Torp Svendsen fra Nel Hydrogen fortalte om projektet H2Bus, som har til formål at udrulle brintbusser strategisk i Europa i tre clusters, herunder Danmark.  

”Danmark var et af de første lande, der fik et nationalt dækkende netværk af brinttankstationer, men det kræver et større forbrug at holde det ved lige, end det vi har kunnet mønstre hidtil”, fortalte Ulrik Torp Svendsen fra scenen.  ”Vi forventer at H2Bus-projektet kan være med til at sætte en retning, der kan sikre strategisk udrulning af busser, som kan skabe en fornuftig efterspørgsel på stationerne”.

Prisen på brint er dog også væsentlig i denne sammenhæng, og her havde Ulrik Torp Svendsen en vigtig pointe til alle tilhørerne:

”For at få prisen på brinten ned så er det vigtigt at tænke i stor skala. Så vi skal ikke bare tænke i megawatt men i gigawatt og terawatt. Dét kan få prisen ned og det er helt centralt.”

Fakta om brintbusser

  • 20 busser er nok til at sikre efterspørgslen på en station
  • Busserne kan optankes på 10 minutter
  • Rækkevidden er på omkring 300 km
  • I London har man valgt at satse på brint, så man undgår ladeinfrastruktur i bybilledet
  • Læs mere om brintbusser og deres udbredelse her
Hvis du vil vide mere om de spændende brintarrangementer i Hamburg, så kan du læse mere her:
 
23-24 oktober: International Hydrogen Symposium 2020
24 oktober: Brintbilsrally til Hamburg
25 oktober: Hydrogen for Clean Transport – paving the way for clean transport

 

 

Brintbranchen var naturligvis med i Hamburg for at holde sig opdateret på den spændende dagsorden. Samtidigt er Brintbranchen også projektpartner i Hydrogen Mobility Europe projektet, som stod som arrangør af Hydrogen for Clean Transport-konferencen. Brintbranchen er kommunikationspartner og står for at sikre ordentlige rammevilkår til brint til transport i Danmark.

Pressemeddelelse: Grønt lys for flere brinttaxier

Pressemeddelelse: Grønt lys for flere brinttaxier

Frederiksberg, d. 11. januar 2019

Brintbranchen roser regeringen og partierne bag taxiloven (V, LA, K, S, DF, RV og SF), for dagens aftale flere grønne taxier. ”Dagens aftale er et vigtigt skridt i arbejdet på at få mere grøn transport. Der kører allerede brinttaxier i København, og vi glæder os til at få mange flere på vejene over hele landet, og det giver dagens aftale mulighed for”, siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

I dag har regeringen sammen med V, LA, K, S, DF, RV og SF præsenteret en plan for at kickstarte den grønne omstilling i taxibranchen, og garanterer således taxilicenser til op til 300 nye nulemissionstaxier, som fx brinttaxier, i 2019 og 2020.

”Det er meget positivt at der nu bliver gjort noget effektivt for at få flere grønne taxier på gaden,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. ”Det vil gøre en stor forskel for klimaet, at taxier bliver grønne. Taxier kører jo ofte mange kilometer i tætbefolkede områder, og det vil være rigtig godt at slippe for deres CO2-udledning, såvel som udledning af partikler og NOx. Samtidig er taxierne er rigtigt godt udstillingsvindue for de nye teknologier og vil være med til at vise danskerne, at man sagtens kan få både mobilitet og komfort, og samtidig tage hensyn til klima og miljø” påpeger han.

Brintbranchens direktør glæder sig til at se flere brinttaxier i de danske byer: ”Brintbiler udleder kun vand og er støjsvage, hvilket giver en behagelig køreoplevelse for både taxichaufføren og passageren.
Derudover tager en optankning med brint ved en brinttankstation kun 5 minutter. Det passer godt til taxibranchens køremønstre, hvor man altid er på farten”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Bart Biebuyck, som er  Executive Director i Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), er enig i brintdirektørens betragtninger, og deler begejstringen for den nye aftale: “Brinttaxaer bliver mere og mere populære i de europæiske storbyer takket være de projekter, der støttes af FCH JU, som f.eks. H2ME-2. Brint er det oplagte brændstof for taxaer pga. den lange rækkevidde og den korte tankning på kun tre minutter. Derudover udstøder brintdrevne biler kun vanddamp, hvilket gør dem til den ideelle løsning på at reducere niveauet af trafikrelateret forurening i byerne. Jeg håber, at vi snart ser flere af disse biler i både Danmark og Europa.”

Der kører allerede brinttaxier i København og der er flere på vej, blandt andet som led i det EU-programmet H2ME-2, og Tejs Laustsen Jensen glæder sig til at udvikling nu kan accelereres. ”Med dagens initiativ er der gode udsigter til, at vi får endnu flere brinttaxier både i København og også i de andre danske byer. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og vi glæder os til at se dagens aftale fulgt op af supplerende tiltag fra bl.a. Københavns Lufthavne og landets kommuner”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43

 

Brint til tjeneste

Den nederlandske ambassadør i Danmark, Henk Swarttouw, er formentlig den første diplomat, der kører en brintbil som tjenestebil. ’Vi ville sætte et godt eksempel, ’ siger ambassadøren, ’selvom det næsten endte galt den første dag, vi havde bilen.’

Bare rolig, brintbilen lever ikke op til brints til tider eksplosive ry, som også ambassadøren har hørt om: ’Mange spørger mig ind til sikkerheden med bilen, men det er jeg slet ikke bekymret for.’ Det, der næsten blev skæbnesvangert for ambassadøren, var at han slet ikke kunne høre sin chauffør køre lige bag ved sig, da han var på vej til kontoret én af de første dage, de havde brintbilen. Så som Swarttouw siger med et glimt i øjet: ’Man skal altså lige vænne sig til, at man ikke kan høre bilen komme kørende, fordi motoren er lydløs. Det giver dog en dejlig komfort, når man kører med bilen.’

Historien bag at Henk Swarttouw er den første ambassadør i verden med en brintbil startede da den nederlandske ambassade tidligere i år skulle udskifte deres gamle tjenestebil. Dieselbilen skulle skiftes, da ambassaden har en regel om, at tjenestebiler må erstattes efter 6 år. Derfor gik jeg tidligt på året i gang med at lede efter en ny tjenestebil. Jeg ville godt have, at det blev en grøn bil. Nu er jeg jo ambassadør i et forgængerland, når det kommer an på grøn energi. Jeg mente derfor, at det ville være en god idé at anskaffe os en bæredygtig bil, som også havde ’ambassade-potentiale’, siger Swarttouw. Dermed henviser ambassadøren til, at han i nogle tilfælde er vært for vigtige besøgende, som for eksempel den nederlandske premierminister Mark Rutte, og at bilen derfor skal have en vis pondus.

En elbil var kort på tale, men valget faldt på brintbilen, en Toyota Mirai, da ambassadøren gerne ville være med til at støtte brintudviklingen og da han kunne se, at der med 10 brinttankstationer i Danmark er et landsdækkende netværk, hvor man kan tanke bilen op.

Købet af bilen blev godkendt af det nederlandske udenrigsministerium, selvom den var lidt dyrere end tjenestebiler normalt må være. ’Ministeriet kunne godt sætte sig ind i mine argumenter om bæredygtighed. Vores lande arbejder sammen om grøn energi, for eksempel når det kommer an på off shore vind, og det ville derfor være godt, hvis vi kunne vise, at vi tager den grønne omstilling seriøst. Derudover kan vi bruge den til at signalere, at vi, både i Nederlandene og i Danmark, satser på grøn energi i transportsektoren.’

Brintbilen har ikke skuffet ambassadøren: ’Den er ’smooth’ at køre i, og den førhen nævnte lydløshed giver en behagelig køretur.’ Ambassadøren må dog indrømme, at han også har oplevet mindre gener ved at køre i en brintbil: ’Netværket af de ti tankstationer er sårbart. Hvis én af tankstationerne ikke virker, eller er løbet tør for brint, kan man hurtigt komme i problemer.’

Ambassadøren husker særligt én af deres første ture med brintbilen til Jylland, hvor de var meget tæt på at løbe tør for brint, og da de ankom til en tankstation, var den ude af drift. ’Det var altså ikke en særlig god oplevelse,’ husker Swarttouw, ’der blev jeg meget stresset.’ Heldigvis blev problemet løst, men det understreger børnesygdommene i brintinfrastrukturen, mener ambassadøren: ’Netværket af tankstationer er ikke modent endnu, og der skal arbejdes på at sørge for at tilførslen af brinten fungerer.’

På trods af de logistiske problemer fortryder Swarttouw ikke at have købt en brintbil: ’Det hører med, når man bevidst vælger at være first mover. Vi kan se potentialet i brint, og vi vil blive ved med at støtte brintteknologien.’

Brintbranchen til HFC Nordic 2018

D. 9. og 10. oktober blev der igen afholdt den store Hydrogen and Fuel Cell Conference på Island. Her diskuteres alt, hvad der rører sig inden for brint- og brændselscelleverdenen, og det er kun passende, at Island lægger rammer til konferencen, hvor her rører det i sandhed på sig. Alene i år etableres tre nye brinttankstationer på øen, og en flåde at biler rulles ud. Stationerne er bygget og leveret af Nel Hydrogen i samarbejde med deres lokale, islandske partner, Skeljungur.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, deltog i konferencen, og blev inviteret til at holde et oplæg om brugeroplevelser med brintbiler. Tidligere på året udgav Brintbranchen en rapport, som omhandler netop brugeroplevelser, såvel som styrker og udfordringer ved brintinfrastrukturen og anbefalinger til videre udvikling på området. Under titlen “The FCEV experience – User feedback on hydrogen vehicles in Denmark” fortalte Tejs Laustsen Jensen om bl.a. hvordan Danmark har etableret verdens første landsdækkende netværk af brinttankstationer,  og hvordan kommuner og offentlige institutioner har påtaget sig et stort ansvar i omstillingen af transportsektoren. Ligeledes præsenterede han de mere nære brugeroplevelser, som fremgår af rapporten, der i høj grad drejer sig om komfort, lydløshed, driftssikkerhed, at bilen er let at tanke og at brintbiler giver plus på den grønne samvittighedskonto hos bilisterne.


Du kan finde Tejs Laustsen Jensens oplæg her. Du kan læse mere om de nye islandske brinttankstationer her, og du lære mere om HFC Nordic 2018 her.

 

Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking” under støtte nr. 700350. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program, som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.

Et travlt forår og en hektisk sommer

Selvom sommeren langt fra er slut, er ferien ved at være det for de fleste, og det samme er andet kvartal af 2018. Hos Brintbranchen har vi haft travlt – og til tider har det været lidt hektisk – både med afholdelse af arrangementer, politisk arbejde og udgivelse af kommunikationsmateriale.

Fokus på transport

I de forgangne måneder har vi især haft fokus på transport, hvor flere arrangementer og begivenheder har kredset om emnet.

Den 18. april løb vores Årsdag 2018 af stablen hos Serenergy i Aalborg. Omkring 90 deltagere mødte op til en dag med fokus på grøn transport, herunder lagring, produktion og anvendelse af grønne brændstoffer. Der var mange inspirerende oplæg og desuden et site visit på Serenergys produktion af metanoldrevne brændselscelleanlæg.

De sidste måneder har ligeledes budt på flere vellykkede tiltag under transportprojektet Hydrogen Mobility Europe (H2ME), hvor vi er med i den store partnerkreds, der tæller partnere fra mere end 9 europæiske lande. Brintbranchen udgav som led i projektet en rapport om danske brintbilisters oplevelser med at køre med brint. Rapporten er den første af sin slags og kan læses her.

Nel Hydrogen har bl.a. med støtte fra H2ME-2 bygget og leveret to tankstationer i Island og en tredje forventes i 2019. Dette er starten på en infrastruktur i Island, der skal gøre det eftertragtet at køre brintbil. I H2ME-regi var der også gang i den i København, hvor Brintbranchen i maj i samarbejde med Hyundai Danmark officielt kunne overdrage to brintbiler til Københavns Kommune. Bilerne skal fungere som borgmesterbiler for hhv. Socialborgmester Mia Nyegaard og Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og får således den københavnske brintbilsflåde op på 21 biler.

Ligeledes i maj var Brintbranchen med til at organisere Toyota’s Mirai Roadtrip, da den ramte den danske hovedstad, hvor vi havde arrangeret en række dage med præsentationer, der gav indblik i det danske brintlandskab, og hvor relevante ordførere fra både Venstre og Socialdemokratiet fortalte om muligheden for at bruge brint til lagring af el. Toyota kørte i brintbil op gennem Tyskland og til Danmark med en lang række journalister i deres brintbil, Mirai. Læs mere her.

Folkemøde i solskin

I juni måned deltog Brintbranchen i Folkemødet på Bornholm med det mest ambitiøse program i organisationens historie. Det blev til fire arrangementer, der fokuserede på debatter om vigtige spørgsmål og diskussioner inden for energiområdet og den grønne omstilling.

Vi havde allieret os med klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgaard, som interviewede en række brintbilister, både private brugere og brugere, der kører brintbil i forbindelse med deres arbejde. De var alle begejstrede for selve køreoplevelsen, og nød den gode samvittighed, der følger med at køre en bil, der ingen udstødning har, udover vanddamp. De kunne dog også rapportere om den sårbarhed, der følger med at være first mover. Alligevel var den enstemmige konklusion, at fordelene er størst, især den lydløse kørsel, grønne profil og rækkevidden.

Efterfølgende ledte Jesper Theilgaard en interessant debat mellem en række vigtige debattører om, hvor ansvaret for den grønne omstilling i transportsektoren ligger. De mange fremmødte kunne desuden kigge nærmere på en Toyota Mirai.

Derudover bød vi på en paneldebat i forbindelse med EU-projektet HyLAW under spørgsmålet ”Sætter bureaukrati en stopper for den grønne omstilling?” og havde også to gasfokuserede events i Energinets telt, hhv. GasTalk og GasDebat ifm. FutureGas-projektet.

Alt i alt var det et meget vellykket Folkemøde, og vi vil gerne sige tak til alle deltagere og fremmødte. Læs mere om arrangementerne her.

Energiforlig, klimaplan og brintpuljen

I de absolut sidste dage inden Folketinget for alvor gik på sommerferie, blev samtlige partier enige om et nyt energiforlig. En række af de aftalte initiativer skal først aftales i detaljer i det kommende år. Det gælder blandt andet 500 millioner kr. til grøn transport og en gasstrategi, hvor forligsteksten eksplicit nævner at strategien skal behandle metanisering.

Du kan læse brintbranchens pressemeddelelse om forliget her.

I begyndelsen af juli blev det offentliggjort hvordan de 10 millioner kroner fra puljen for fremme af brændselscellekøretøjer skal uddeles, og de tre projekter, der blev tildelt midler er Herning Kommune, Bedre Begravelse Aps og Everfuel Denmark A/S.

Først på efteråret forventes regeringen desuden at præsentere en klimaplan. Klimaplanen forventes at indeholder en lang række initiativer, særligt i forhold til transport og på landbrugsområdet.

Nyt fra sekretariatet

Hos Brintbranchens sekretariat har foråret og sommeren også budt på en masse nyt.

Vi har sagt farvel og tak for indsatsen til vores politiske konsulent Chris Holst Preuss, der er tiltrådt en ny stilling hos Landbrug og Fødevarer og ligeledes taget afsked med vores student Renée Andersen, der det sidste år har været ansat som barselsvikar. Samtidigt siger vi farvel og på gensyn til vores konsulent og projektleder Sofie Neergaard pr. 9 august, da hun går på barsel og er væk i et års tid frem.

Det betyder også, at vi til gengæld kan sige velkommen til en række både nye og kendte ansigter:
Nicolai Fiil er fra 30. juli ansat som konsulent med fokus på politisk interessevaretagelse og kommunikationsarbejde.
Eleonore Fenne, der var hos os som praktikant i foråret 2017, er tilbage på kontoret som student en række timer hver uge, hvor hun vil bistå med større kommunikationsopgaver.
Line Strauss Jørgensen, der ligeledes har været hos os som praktikant, er også fremover at finde på kontoret, hvor hun bl.a. vil have ansvaret for Den danske brint- og brændselscelledag.
Og sidst men ikke mindst er vores dygtige student, Emma Møller Husted, tilbage fra barsel.

Læs mere om kontoret og de ansatte her.

Efteråret hos brintbranchen

Efter et velfortjent pust i sommerferien er det delvist nye hold på sekretariatet kampklar til et spændende efterår, der også byder på en masse aktivitet. Værd at fremhæve er bl.a. HyLaw-minikonferencen den 25. september, hvor resultaterne vedrørende politiske og juridiske hindringer for udvikling og kommercialisering af brint vil blive præsenteret. Derudover arrangerer vi igen i år Den danske brint- og brændselscelledag i samarbejde med EUDP, Innovationsfonden og SDU. Den danske brint og brændselscelledag 2018 finder sted den 19. november på Syddansk Universitet i Odense.

Vi håber at se mange af jer!

Danske brinttankstationer gør Island grønnere

Island har fået to nye brinttankstationer. Tankstationerne er blevet bygget og leveret af Nel Hydrogen i samarbejde med deres lokale partner på Island, Skeljungur. En tredje tankstation forventes klar til brug i starten af 2019.

Tilbage i 2017 annoncerede Nel Hydrogen, at virksomheden, sammen med det Islandske Skeljungur i det nyoprettede joint venture Icelandic Hydrogen, ville stå for produktionen og levering af tre brinttankstationer på Island. Skeljungurs mærke Orkan står for den daglige drift af tankstationerne. Målet med Icelandic Hydrogen og de nyåbnede brinttankstationer er at skabe et netværk af brinttankstationer på øen, og at bidrage til grøn produktion af brint. To af de tre tankstationer er nu klar til at gøre netop dette.

Direktør for Nel Hydrogen, Jacob Krogsgaard, er stolt af at være leverandør af brinttankstationerne: ’Hvis der er ét sted på jorden, hvor grøn energi er en reel mulighed, så er det på Island. Nel Hydrogen har nu efterhånden stor erfaring med at bygge brinttankstationer, og det er rigtig vigtigt at tænke i netværk. Hvis infrastrukturen ikke er tilstrækkelig, er det svært at få flere til at køre på brint. Derfor er det godt, at vi leverer flere tankstationer på én gang.’

Fra Herning til Island

Tankstationerne er blevet produceret i Nels egen fabrik i Herning. Krogsgaard: ’Vi har fået støtte af det europæiske program H2ME 2 til at producere tankstationerne.’ H2ME 2 programmet har til formål at udbygge den europæiske brintinfrastruktur.

Tankstationerne, som ligger lidt udenfor Reykjavík (Vesturlandsvegur) og ved lufthavnen i Reykjanesbær, får de næste par måneder deres brint leveret. Derefter vil brinten blive produceret lokalt af ON Power ved deres geotermiske kraftværk Hellisheiði, omkring 25 kilometer udenfor Reykjavik.

 

Mange megawatt grøn energi

Krogsgaard: ’Det handler om at lave brinten så billig og grøn som muligt, og på Island kan man komme helt tæt på de grønne kilder.’

Tankstationerne gør nu brug af 700 kw elektrolyse, men er forberedt på at kunne skalere til ‘mange megawatt’, som Krogsgaard formulerer det. Nok til at kunne klare en større flåde af brintkøretøjer.

I øjeblikket kører der omkring 15 brintbiler på vulkanøen, de fleste ejet af virksomheder.

Krogsgaard: ’I fremtiden kommer der til at være en blanding af brugere, så der vil både være noget offentligt transport, privat kørsel og endnu flere virksomhedsbiler. Der er allerede en række initiativer i gang, som skal gøre det mere attraktivt at køre på brint.’

Jacob Krogsgaard mener, at netop Island er dét land, som kan få grøn energi til at ske: ’Island har et hav af grønne energikilder, det handler bare om at gøre brug af dem. Det vil ovenikøbet styrke Islands økonomi gevaldigt, da øen nu er afhængig af at importere energi.’

’Island har et hav af grønne energikilder, det handler bare om at gøre brug af dem. Det vil ovenikøbet styrke Islands økonomi gevaldigt, da øen nu er afhængig af at importere energi.’

 

Golden Circle

Og at det kan svare sig at køre Island tyndt på brint, beviste Jacob Krogsgaard efter åbningen af tankstationerne. I en Toyota Mirai kørte han, sammen med sin familie, Islands berømte rute Golden Circle:

’Jeg ville være den første, som kørte denne rute i en brintbil. Vi tankede op, da vi tog af sted, og de næste 48 timer kørte vi en udvidet version af Golden Circle på 422 kilometer, uden at skulle tanke ekstra brint.’

Krogsgaard er begejstret for den islandske natur:

’Jeg kan anbefale alle at køre denne tur. Ikke kun fordi man oplever noget helt exceptionelt naturpragt, men også fordi man kommer helt tæt på de geotermiske kilder, som producerer den brint, vi kører på. Det gør jo også, at man kan køre de mange kilometer med god samvittighed, fordi man ikke udleder andet end rent vand. Bedre bliver det ikke.’

 

 

Find pressemeddelelse på engelsk fra det islandske projektkonsortium om åbningen her.

Brintbiler, GasTalk og masser af debat på Folkemødet

Onsdag den 13. juni rejste Brintbranchen mod Allinge i en Toyota Mirai, hvor de næste fire dage skulle stå i folkeoplysningens tegn. Det mest ambitiøse program i organisationens historie skulle stå sin prøve med fire events, der på forskellig vis relaterede til fremtidens grønne løsninger med et naturligt fokus på brint- og brændselscelleteknologi.

Der er mange stemmer på Folkemødet i Allinge, der alle kæmper om opmærksomheden fra de mere end 100.000 deltagere. Det lykkedes heldigvis Brintbranchen i høj grad at få råbt højt og tiltrukket tilhørere. Ikke mindst var brintbilen fra Toyota og Jesper Theilgaard et stort trækplaster på Folkemødets første dag. Derudover deltog Brintbranchens medarbejdere som tilhørere i en lang række debatter med fokus på grøn omstilling, transport og energiforliget, og fik netværket og udvekslet erfaringer og meninger.

Hvordan er det at køre på brint?

På Folkemødets første dag stod Brintbranchen klar med en Toyota Mirai og Jesper Theilgaard til at tage en debat om brintbiler. Arrangementet tiltrak omkring 50-60 mennesker, der kom for at høre klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgaard interviewe en række forskellige brint-bilister. I panelet sad Mia Nyegaard, Socialborgmester i København for Radikale Venstre, som har en Hyundai iX35 som borgmesterbil, Rådhusbetjent Flemming Dam fra Socialforvaltningen på Nørrebro og privatbilisten Michael Holst, der det sidste år har kørt Honda Clarity.

Eventet var den del af H2ME projektet, og der blev også tid til at fortælle om projektets resultater og ambitioner og gøre reklame for Brintbranchens nyudgivne rapport om brugeroplevelser hos brintbils-bilister.

Alle de forskellige typer af brugere var meget begejstrede for køreoplevelsen og ser alle spændende perspektiver i brintbiler, som både er lydløse og partikelfri.

Det er dog udfordrende at være ’first mover’. Særligt ift. infrastrukturen, der tæller 10 stationer i Danmark. Her bliver man som brint-bilist ekstra sårbar, hvis der er stationsnedbrud, og man skal i højere grad planlægge sin rute. Fordelene vejede dog tungere hos de tre panelister, der især lagde vægt på den grønne profil, lydløsheden og ikke mindst rækkevidden.

Efter snakken om de forskellige køreoplevelser fik Jesper Theilgaard mulighed for at skyde lidt med skarpt på en række aktører, der alle er ansvarlige for at udbrede brint til transport, nemlig Nicolaj Bruun Rasmussen, Nel Hydrogen (stationsoperatør), Martin Grandal, Toyota Danmark, David Marc Gurewitsch fra Teknik og Miljø i København, der er ansvarlige for indkøb til Københavns bilflåde og Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen.

Her var der særligt fokus på, hvordan den tunge transport er en vigtig nøgle til at udbrede brinttransport, da det giver en bedre business-case for brintproduktionen og dermed også gør stordriftsfordele muligt.

Det var også muligt at sparke dæk på Toyota Mirai’en, hvor Toyota-tekniker Jan Nielsen også var til rådighed for spørgsmål.

 

I gassens tegn

Fredag den 15. juni stod i gassens tegn, hvor Brintbranchen i samarbejde med Energinet havde stillet tre forskere stævne i Energinets telt til at fortælle om deres forskning på en let og tilgængelig – og ikke mindst folkelig – måde, under titlen GasTalk.

Konceptet var enkelt: Alle havde præcis 10 minutter og 10 slides til at forklare kompleksiteten af deres forskning inden for gassektoren med fokus på resultater og betydning for virkeligheden.

Nyudnævnt professor Marie Münster og ph.d. Rasmus Bramstoft, begge fra DTU Management Engineering og en del af FutureGas-projektet indtog sammen med ph.d. Christian Dannesboe fra Aarhus Universitet scenen.

Marie Münster startede ud med et generelt oplæg om gassens rolle i det fremtidige energisystem og sektorkobling, derefter tog Rasmus Bramstoft over med at fortælle om sit fokus på særligt VE-gasser i den grønne omstilling og slutteligt inviterede Christian Dannesboe os med ind i Haldor Topsøes demonstrationsanlæg i Foulum, hvor han til dagligt arbejder med at konvertere grøn elektricitet til naturgas.

Det var tre veloplagte forskere, der fangede publikum og fik serveret deres forskning inden for den snævre tidsramme alt imens Brintbranchens praktikant Line agerede menneskelig powerpoint-projektor.

Læs mere om FutureGas projektet her, som forsker i gassens rolle i fremtiden. Find mere om Foulum anlægget her.

Brintbranchen afholdt også to øvrige arrangementer, nemlig en gasdebat og et HyLaw-arrangement med fokus på barrierer for grøn omstilling. Læs mere om Brintbranchens folkemødeprogram her og find også information om de foregående år.

I år løb Folkemødet af stablen den 14.-17. juni 2018.

Rapport: Brugeroplevelser hos brintbilister

Brintbranchen har netop offentliggjort en rapport, der omhandler brugeroplevelser for brintbilsbilister.

Vi har talt med forskellige mennesker, der alle bruger brintbiler i deres dagligdag. Det er både mennesker, der bruger bilerne i forbindelse med deres arbejde, og ganske almindelige familier, der bruger bilerne privat. Brintbiler vinder indpas på markederne, men det er stadig en ukendt teknologi for mange, og derfor er det vigtigt at høre fra de mennesker, der kører bilerne, hvad deres oplevelser og erfaringer er med at køre på brint.

Fælles for de adspurgte brugere er, at de alle er glade for at køre brintbilerne. De nævner især den lange rækkevidde, den næsten lydløse motor, den hurtige optankning – og ikke mindst glæden ved at køre uden at udlede CO2. Det vigtigste ved deres oplevelser er næsten, at de under kørslen ikke tænker særligt over, at de kører på brint – forstået således, at selve kørselsoplevelsen ikke er forskellig fra at køre i konventionelle biler. Det er en uhyre vigtig pointe, og det er af stor betydning for den fremtidige brug af brint i transport, at køreoplevelsen ikke er radikalt anderledes fra, hvad man som bilist er vant til. Ligeledes nævnes det som et positivt aspekt ved brintbilerne, at man ikke behøver ændre sine vaner og køremønstre. Når der i fremtiden sker en udbygning af tankstationsnetværket i Danmark, vil det være endnu lettere at skifte til disse biler – det er den sidste ting, der i forhold til kørslen, adskiller sig fra benzin- og dieselbiler. Hvad angår tilgængelighed, er brintbiler stadig bagud i forhold til de konventionelle biler. Dette skyldes prisen. Brintbiler er stadig generelt betragteligt dyrere end benzin- og dieselbiler. Det kræver et fokus på kommercialiseringspotentialet for brintteknologier, og en massiv investering fra virksomhedernes side, for at få produktionen op i industriskala, så prisen kan nå et niveau, der er mere realistisk for de fleste private og erhvervskunder. Toyota har netop offentliggjort, at de har tårnhøje ambitioner på dette område, og deres målsætning er at tidoble deres antal af brintbiler fra 3000 på nuværende tidspunkt til 30.000 i begyndelsen af 2020’erne. Der er således lagt an til en kæmpe indsats, der givet vis vil kunne få konkurrencen til at stige internationalt.

Danmark er godt med, hvad angår udbredelsen af brintbiler, kendskabet til dem generelt og infrastrukturmæssigt. For at træffe det valg at skifte fra f.eks. en benzinbil til en brintbil, kræver det i sagens natur, at der findes et velfungerende netværk fra tankstationer, så hverdagen ikke bliver besværliggjort af tankningsproblemer. Det er af afgørende betydning for omstilling fra benzin og diesel til brint, at brugerne ikke mister den frihed, de har med de konventionelle biler – overgangen skal gøres så gnidningsløs som muligt. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi i Danmark har verdens første landsdækkende netværk af brinttankstationer. På nuværende tidspunkt er der ti brinttankstationer i Danmark – spredt geografisk strategisk, så det meste af Danmark vil kunne køre brintbiler. Der er naturligvis lang vej endnu, ikke mindst set i forhold til de ca. 2000 benzin- og dieseltankstationer, der findes i landet. Men med en rækkevidde på ca. 500 km på én tank, kan det sagtens lade sig gøre at være brintbilsbilist i Danmark. Som det fremgår af rapporten, er de deltagende brugere enige om, at når man har vænnet sig til at planlægge sine ture med placeringen af tankstationerne in mente, så er det til sidst, ikke noget man tænker over. Det skyldes ikke mindst, at det kun tager et par minutter at tanke en brintbil – og på den måde giver den samme frihed som en konventionel bil. Det er én af de ting, som brugerne nævner, som værende en meget stor fordel – og en af de ting, der gør, at det har kunnet lade sig gøre at skifte til brint.

Det er ikke kun herhjemme, der bliver arbejdet hårdt med at få lagt fundamentet for et transportmarked, som i højere består af bæredygtig brint. Hydrogen Mobility Europe (H2ME) er et storstilet europæisk projekt, der har til formål at skabe grobund for at få flere brintbiler på vejene, og at udvide brintinfrastrukturen i hele Europa. Projektet er delt op i to faser, og Brintbranchen er med i fase to (H2ME2) som kommunikationspartner i Danmark. Projektet strækker sig fra 2015 til 2021, og vil demonstrere, dels hvordan brint er et bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer, og dels hvordan den teknologiske udvikling påvirker markedsmodningen, og understøtter den erhvervsmæssige levedygtighed. Det er vigtigt at sætte målrettet ind på alle områder for at udlede potentialet for en bæredygtig transport: Teknologien skal udforskes, der skal ske en kommercialisering af teknologierne – så virksomheder i højere grad vælger at udvikle og investere i dem, og forbrugerne skal være kunne være med – det kræver biler til konkurrencedygtige priser, og en infrastruktur der fungerer.

Indtil videre er der indregistreret 83 brintbiler i Danmark. Det er et flot antal, men det er forhåbentligt kun begyndelsen. Nogle af investorerne i brintbiler er Aarhus, Aalborg og Københavns Kommune, der alle ønsker at yde deres bidrag til den grønne omstilling, og gå forrest i kampen for bæredygtig transport uden CO2-udledning.

Der er et kæmpe potentiale i brugen af brint til transport. Den teknologiske udvikling er i konstant fremdrift, og det samme er tilfældet med kommercialiseringen. Det er vigtigt at holde dette momentum kørende. Med fremgang på alle afgørende parametre på samme tid, er ambitionerne om et bæredygtigt transportsystem, uafhængigt af fossile brændstoffer, mere realistiske en nogensinde.

Læs User Experience rapporten nedenfor som E-rapport eller ved linket her.

Find User Experience rapporten som pdf her.

Find pressemeddelelsen på dansk her og engelsk her.