En af den grønne omlægnings nye nøglespillere – den fremadstormende brint- og PtX industri, roser regeringens nye klima- og energiudspil ”Danmark kan mere II”. Særligt initiativerne til at mangedoble VE-produktionen og udnytte hele det danske havpotentiale, får roser med fra Brintbranchen. Brintbranchen understreger, at den hurtigste måde at få massive mængder vedvarende energi (VE) igennem energisystemet er ved at sikre konverteringen til grøn gas og grønne brændstoffer. Dermed kan vi potentielt spare store udgifter til udbygning af elnettet, og at brint kan være med til hurtigt at booste produktionen af grøn gas.

”Vi har et kæmpe potentiale for at blive en af Europas helt afgørende producenter af gas og brændstoffer baseret på grøn brint og derigennem give et afgørende bidrag til både klimaet og til uafhængigheden af russisk gas. Derfor er det også både vigtigt og godt, at vi for alvor får sat turbo på udbygningen af VE på land såvel som udnyttelsen af det store potentiale i Nord- og Østersøen. Mangel på VE-produktion må aldrig forsinke udbygningen af brint og PtX”, siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.

Brintbranchen tager også godt imod meldingen om hurtigt at booste den danske produktion af grøn gas og regeringens perspektiv om, at Danmark skal levere mest muligt VE og gas til resten af Europa. Brintbranchen påpeger samtidig, at biogasproduktionen fra både eksisterende og nye anlæg kan øges med 30-40% ved at tilsætte brint til biogassen – og dermed hurtigere komme ud af afhængigheden af fossil og russisk gas.

”Samlet set er der tale om et rigtigt godt udspil, der kan være med til at takle mange af de aktuelle udfordringer, såvel som klimakrisen. Men det er afgørende, at brint og PtX tænkes ind – også i forhold til balancering af elsystemet – så vi kan få integreret de massive mængder ny grøn strøm i energisystemet uden unødvendig udbygning af elnettet og el-tariffer, der stiger unødvendigt”, slutter Tejs Laustsen Jensen.