Pepperl+Fuchs melder sig ind i Brintbranchen

Pepperl+Fuchs bliver medlem i Brintbranchen

Pepperl+Fuchs A/S har meldt sig ind i Brintbranchen. Pepperl+Fuchs er global leverandør af eksplosionssikker teknologi og applikationsløsninger, og spiller dermed en vigtig rolle i en sikker opskalering af brint og Power-to-X-industrien. Som én af frontløbere inden for eksplosionssikker teknologi, spiller Pepperl+Fuchs en vigtig rolle i at sikre og automatisere processer inden for brintværdikæden. Virksomheden arbejder…