EU-lovgivning på plads: Krav om brintinfrastruktur til vejtransport bliver en realitet

Senest i 2030 skal der hver 200. kilometer langs det europæiske vejnet, samt i trafikknudepunkter, stå en brinttankstation til alle typer brintkøretøjer. Det er EU-institutioner blevet enige om, og det betyder, at vi snarest muligt skal have en dansk national plan for udrulning af tankinfrastruktur til brintdreven vejtransport, mener Brintbranchen. ”Vi er meget tilfredse med,…