Wind Denmark og Brintbranchen indgår samarbejde

Organisationerne Wind Denmark og Brintbranchen har indgået et strategisk samarbejde, der skal bidrage til at udbredelsen af Power-to-X (PtX) i Danmark og nedbryde regulatoriske barrierer. De to organisationer har navngivet samarbejdet PtX-Alliancen.

Wind Denmark og Brintbranchen indgår samarbejde

PtX er et afgørende teknologisk tiltag i virkeliggørelsen af Danmarks ambitioner om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Derfor skal Danmark i de kommende år udvikle et helt nyt sæt af regler og rammer, der muliggør, at grøn strøm fra vindmøller og solceller kan blive brugt til også at producere brint og andre elbaserede brændstoffer (electrofuels) bl.a. gennem elektrolyse. 

”Etableringen af PtX-Alliancen skal ses i lyset af, at vi kun har skrabet overfladen i forhold til, hvor stort potentialet er for brug af strøm til at producere grønne brændstoffer. Hvis vi i Danmark skal blive førende inden for dette felt, og hjælpe den grønne omstilling herhjemme på vej og skabe et nyt eksporteventyr, så skal vi have gentænkt vores lovgivning og det vil være hovedformålet i PtX-Alliancen,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark. 

Wind Denmark og Brintbranchen repræsenterer tilsammen hele værdikæden bag PtX-produktionen i Danmark. Wind Denmark repræsenter ”Power” imens Brintbranchen repræsenter ”to-X”, herunder producenter og aftagere. Samarbejdet skal sikre, at der i Danmark kommer storskala produktion af bl.a. brint og sikre mulighederne for at nyt eksporteventyr af såvel grønne brændsler og teknologi til produktion. 

”Vi forventer, at efterspørgslen efter brint og andre elbaserede brændstoffer (electrofuels) vil eksplodere i de kommende år og frem mod 2030 og derfor er det nu, at vi skal rykke i Danmark for at gribe de muligheder der er for at blive førende. Vi har i Danmark unikke muligheder for at producere meget grøn strøm, power, og rigtig mange virksomheder i Danmark, der allerede er i gang med at søsætte projekter der kan omdanne strømmen til X,” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen. 

Den første aktivitet i PtX-Alliancen vil være et fælles gå-hjem-møde for begge foreningers medlemmer den 5. maj. Her lanceres PtX-Alliancen officielt og der gives en status for de udfordringer, der i forhold til udbredelsen af PtX i Danmark her og nu.

Fokusområder for PtX-Alliancen – Sikre en koordineret indsats og dialog i forhold til danske og europæiske myndigheders arbejde med regulatoriske udfordringer. – Skabe en langsigtet strategisk retning for sammenkoblingen af vindmøllestrøm og elektrolyse. – Sikre en koordineret indsats i forhold til nødvendig innovation og test af PtX, særligt brint-, metanol- og ammoniakproduktion i Danmark. – Sikre at der etableres nødvendige initiativer til at sikre en eksport af danske PtX-løsninger. – Samarbejde i forhold til EU’s strategiske værdikæde for brint.

Fokusområder for PtX-Alliancen

  • Sikre en koordineret indsats og dialog i forhold til danske og europæiske myndigheders arbejde med regulatoriske udfordringer.
  • Skabe en langsigtet strategisk retning for sammenkoblingen af vindmøllestrøm og elektrolyse.
  • Sikre en koordineret indsats i forhold til nødvendig innovation og test af PtX, særligt brint-, metanol- og ammoniakproduktion i Danmark.
  • Sikre at der etableres nødvendige initiativer til at sikre en eksport af danske PtX-løsninger.
  • Samarbejde i forhold til EU’s strategiske værdikæde for brint.

Kontakt
Adm. direktør Jan Hylleberg, 4033 4445
Direktør Tejs Laustsen Jensen, 2623 9443

Pressemeddelelse: God rapport undervurderer potentialet i brint og PtX

Brintbranchen er positiv overfor Klimarådets nyligt offentliggjorte rapport, men den undervurderer potentialet i brint og PtX, lyder det fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

God rapport undervurderer potentialet i brint og Power-to-X

God rapport undervurderer potentiale i brint og Power-to-X. Klimarådet har fremlagt ret interessant rapport med mange gode bud på vejen mod de 70%, og det er positivt at rådet tydeligvis er har fået langt mere forståelse for brint og Power-to-X (PtX) end tidligere. Men rådet undervurderer potentialet, og ikke mindst PtXs betydning for, at vi kan udnytte fremtidens vedvarende energi fuldt ud og uden urimeligt høje infrastrukturomkostninger lyder det fra Brintbranchen.

Den danske brint- og PtX-industri, samlet i Brintbranchen, tager overordnet pænt imod Klimarådets nye rapport. Men branchen finder på visse stræk Klimarådet for pessimistisk, og at rådet undervurderer potentialet i PtX.

”Først og fremmest er der grund til at rose Klimarådet for en rapport, der tegner en række vigtige sigtelinjer frem mod 2030 op. Og vi er meget enige, når rådet påpeger behovet for at vi får brint op i skala. Og de mange gode perspektiver, hvor rådet ser potentiale i brint til bl.a. busser, fly, elektrofuels, industriprodukter, færger og ikke mindst en stor eksport af brintbaserede produkter, er fornuftige. Det er forslaget om en strategi for fleksibelt elforbrug og energilagring også. Det kunne passede blive en del af en samlet national PtX eller brintstrategi, som vi kender det fra udlandet, og som Danmark har massivt behov for,” lyder det i en kommentar fra Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen.

Men der er ikke kun ros til rapporten fra brintdirektøren:
”Klimarådet virker desværre en kende uambitiøs i forhold til hvilke klimatiltag, der kan sættes i værk allerede nu. Det kan efter vores mening sagtens gå hurtigere med at implementere en række løsninger. Det er i mange tilfælde rammevilkår og ikke teknologi, der står i vejen. Og derudover virker rådet til at undervurdere den systemiske betydning af storskala PtX. Når man f.eks. påpeger i rapporten, at Power-to-X er mindre energieffektiv end den direkte elektrificering er det jo naturligvis isoleret set rigtigt. Men jo ikke hvis alternativet er at vindmøllerne står stille eller, at vi skal overinvestere massivt i elnettet. For behovet for PtX skal ikke mindst ses i relation til de massive udbygningsomkostninger til kobberkabler vi står overfor, hvis ikke vi kan omsætte den grønne strøm, eller står med en meget stor andel af vores elforbrug, der er ufleksibelt. Det anerkender rådet sådan set også
i rapporten, men det virker ikke som om man for alvor ser de to spørgsmål i en sammenhæng”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Derudover undrer brintdirektøren sig over rådets tilgang til fangst og lagring af CO2.

”Der er ikke tvivl om at vi får brug for at opsamle CO2. Men rådets fokus på CCS, hvor forslag om at lagre CO2 i jorden til fremtidige generationer i al evighed frem for at bruge det til f.eks. elektofuels til fly virker umiddelbart noget skævt. Men det er sammen med en række andre spørgsmål, noget vi ser frem til at diskutere med rådet i den kommende tid”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. : 2623 9443.

Pressemeddelelse: A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

I Brintbranchen er vi glade for at kunne byde velkommen til A7S Dansk Shell som nyeste medlem i kredsen.

A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

Brintbranchen har fået endnu et medlem, nemlig A/S Dansk Shell. Medlemskabet kommer i
forlængelse af A/S Dansk Shell’s strategiske samarbejde med Everfuel, som planlægger at bygge
en brintfabrik (P2X-anlæg) ved siden af Shell raffinaderiet i Fredericia.

Ambitionen er at opføre et P2X-anlæg til omkring 150 mio. kr., der forventningsvist allerede i 2022-2023 vil bidrage med en kapacitet på op 20 MV. Potentielt kan anlægget udvides til op til en gigawatt svarende til en af de største danske havvindmølleparker. Shell-raffinaderiet bruger meget brint i sin produktion, og vil derfor kunne aftage hovedparten af brintprodukionen.

Brintbranchen oplever et kraftigt fokus på mulighederne for effektiv energiudnyttelse af energi fra vind og sol via P2X.

I forbindelse med A/S Dansk Shell indmeldelse udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis meget glade for at kunne byde A/S Dansk Shell velkommen i vores medlemskreds. Det styrker den samlede brintbranche, at så tung en aktør satser på vedvarende brint og dermed at gøre drivmidlerne grønnere. Raffinaderiet i Fredericia er en central del af den danske energiinfrastruktur og et vigtigt element, hvis vi i storskala skal bringe vindmølleenergi ud over hele energisystemet. Jeg ser meget frem til samarbejdet og er sikker på, at Raffinaderiets engagement på området vil være en styrke for både branchen og for endnu bedre udnyttelse af den grønne energi”.

P2X-projektet i Fredericia viser vejen frem mod en omstilling af den danske energiforsyningskæde baseret på vedvarende energi. Ved P2X skabes øget værdi for grøn el ved at konvertere den til brint via elektrolyse. Dermed kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer, f.eks. transport eller industri. Det er desuden et vigtigt redskab for at sikre bedst mulig udnyttelse af elnettet, de dage hvor der produceres f.eks. mere vindmøllestrøm, end der er behov for til det traditionelle elforbrug. Brinten kan så bruges i sin rene form i bl.a. transportsektoren, eller videreforædles til andre højværdi produkter.

Brintbranchen er brancheorganisation for den danske P2X-industri og samler de mest
centrale aktører indenfor brint, elektrofuels, brændselsceller og grøn gas.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på +45 2623 9443

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Ørsted opskalerer deres brintindsats, og melder sig ind i Brintbranchen.

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Verdens førende udvikler af havvind, Ørsted, har meldt sig ind i Brintbranchen. Medlemskabet understreger Ørsteds dedikation til planerne om at drive P2X op i skala og ned i pris til gavn for klima, arbejdspladser og vækst, ligesom som selskabet har gjort det med havvind.

Med medlemskabet af Brintbranchen understreger Ørsted, at selskabet ser brint produceret med vedvarende energi som et vigtigt element i at nedbringe CO2-udledningen fra sektorer, der er svære at elektrificere, eksempelvis tung industri, shipping, luftfart og tung vejtransport.

Ved at konvertere strøm fra vedvarende energikilder som f.eks. havvind til brint og herfra evt. til øvrige fornybare højværdiprodukter som f.eks. metanol eller ammoniak (den såkaldte Power-to-X-proces, forkortet P2X) kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer. Og med et enormt potentiale for udbygning af især havvind har Danmark rigtigt gode muligheder for også at blive stærk på brint- og Power-to-X-teknologier.

I forbindelse med offentliggørelsen af Ørsteds medlemskab udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis glade og stolte over, at Ørsted, har meldt sig ind, og vi glæder os meget til samarbejdet. Det er afgørende, at vi i Danmark får sat P2X-indsatsen op i gear, og det kræver en stærk og samlet branche. Den grønne omstilling er imperativ ikke alene pga. klimaet, men også for arbejdspladser, vækst og Danmarks grønne brand. De muligheder, der ligger i storskala produktion af vedvarende brint, kan sikre nye, danske eksporteventyr i stil med vindmøllerne, og Danmark har forudsætningerne for at blive
verdensførende på P2X – ikke mindst pga. kompetencerne inden for produktion af vedvarende energi. Men der er, sammen med fornuftige politiske rammevilkår, behov for stærke industrielle spillere, der kan trække udviklingen, hvis vi skal realisere potentialet. Ikke mindst derfor glæder vi os over, at Ørsted bliver en del af den samlede brancheindsats for at gøre brint og P2X til afgørende dele af den danske klima- og energipolitik.”

Anders Nordstrøm, Vice President og leder af Ørsteds brintindsats, siger:
”Vi ser vedvarende brint produceret ved elektrolyse som en vigtig brik til reduktion af CO2-emissionen fra sektorer, der er vanskelige at elektrificere direkte. Eksempelvis bruges der i dag store mængder fossilbaseret brint i procesindustrien i Europa, som kan erstattes med vedvarende brint. Og vedvarende brint eller energibærere afledt heraf kan erstatte fossile brændsler i tung transport. Havvind er en oplagt kilde til de store mængder grøn strøm, der skal bruges til elektrolysen. Men teknologien skal opskaleres og effektiviteten skal op, så den vedvarende brint på sigt bliver konkurrencedygtig med det fossile alternativ.”

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43

Pressemeddelelse: Brint og P2X når nye højder i Danmark

Energistyrelsen har netop offentliggjort udmøntningen af Energilagringspuljen

Vigtigt rygstød for grøn omstilling: Brint og P2X når nye højder i Danmark

Med udmøntningen af den såkaldte Energilagringspulje rykker dansk brintproduktion op i en helt ny skala. To projekter med udgangspunkt i storskala elektrolyse og brintproduktion er blevet tildelt i alt 128 millioner kroner af Energistyrelsen.  

Det drejer sig om det nyligt offentliggjorte samarbejde mellem to af Brintbranchens med­lemmer, det danske firma Everfuel og A/S Dansk Shell, hvor Everfuel i forbindelse med Shell raffinaderiet i Fredericia skal bygge et storskala Power-to-X (P2X) anlæg med en elektroly­sekapacitet på 20 MW og lagerkapacitet på 10 MW til at begynde med, og med et potentiale på 1 GW. Brinten skal produceres på vedvarende energi og bruges i bl.a. transportsektoren.

En bred partnerkreds under Brintbranchens medlem, GreenLab Skive, har også fået midler til at bygge et 12MW storskala P2X-anlæg, der bl.a. skal producere grøn metanol i Skive.

I forbindelse med offentliggørelsen af puljens udmøntning, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Der er ingen tvivl om, at det her er et afgørende skridt i den grønne omstilling. Danmark får nu to industrielle storskala P2X-anlæg, og det er kun begyndelsen. Konvertering og lagring af grøn energi ved P2X kommer til at være afgørende for dels at nå regeringens 70% målsætning, og dels at komme helt i mål med den grønne omstilling. Men P2X er ikke alene nøglen til at mindske både de nationale og internationale udledninger, det er også en stor mulighed for dansk økonomi. Der ligger massive erhvervs- og vækstmuligheder i den grønne industri, som skal omdanne vores vedvarende energi til højværdiprodukter, der kan eksporteres til hele verden. Det her det første skridt på vejen mod nye vindmølle- og nordsøeventyr – for der er fortsat store mængder energi at hente fra Nordsøen, men denne gang er det grønt. Der er grund til at rose både klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, og de øvrige partier bag puljen, for at vise vejen for den næste fase i den grønne omstilling”, siger brintdirektøren, og fortsætter:

”Det er en god og vigtig dag i dansk klima- og energipolitik, for disse tiltag cementerer, at P2X er afgørende for at vi når vores ambitiøse målsætninger. Vi er naturligvis langt fra i mål, og der er brug for massiv udbygning i produktionen af vedvarende energi og storskala P2X i fremtiden. Men det her er første skridt. Med P2X på finansloven, og dagens gode nyheder er vi godt i gang og det skal så følges op i den kommende klima­handlingsplan. Storskala P2X kan sikre den sektorkobling og effektive energiudnyttelse, der er imperativ for at lykkes med den grønne omstilling. Produktion af grøn brint, metanol og ammoniak m.v. kan rykke decarboniseringen af bl.a. transportsektoren og landbruget et kvan­tespring, skabe arbejdspladser og samtidig sikre Danmarks placering i den globale, grønne elite langt ud i fremtiden.”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

 

For yderligere kommentarer: Direktør Tejs Laustsen Jensen, tlf. 26 23 94 43

Pressemeddelelse: Miljøminister prøvekører brintbil

Pressemeddelelse: Miljøministeren prøvekører brintbil

Miljøminister Lea Wermelin på emissionsfri køretur i brintbil på de københavnske gader

Miljøminister, Lea Wermelin (S), var d. 29. oktober ude på en grøn køretur i København i en Hyundai Nexo-brintbil. Bilen var ganske velvalgt til ministeren, da den er opkaldt efter byen Nexø på Lea Wermelins fødeø, Bornholm. Brintbiler er et vigtigt element i omstillingen af transportsektoren, da de kun udleder en lille smule vanddamp under kørslen, er støjsvage, har lang rækkevidde, og kan tankes på samme måde og samme tid som en benzin- eller dieselbil. De sikrer således den samme fleksibilitet og mobilitet, man er vant til fra traditionelle, fossile biler, men uden udledning af hverken CO2 eller skadelige partikler. Brinten kan produceres af f.eks. overskydende vindmøllestrøm fra meget blæsende dage og vand via elektrolyse, og er således helt grøn. For at nå i mål med den politisk fastsatte ambition om en CO2-reduktion på 70% i 2030, og for at få taget livtag med niveauet af luft- og støjforurening i byerne, er det afgørende, at transportsektoren omstilles til bæredygtige nulemissionsteknologier herunder brint- og brændselscelleløsninger.

Med på ministerens køretur var Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og MF Lars Aslan (S), og de diskuterede vigtigheden af en større implementering af nulemissionsløsninger i transporten, og EU-samarbejdet i forhold til udrulningen af brint-flåder samt den nødvendige tankningsinfrastruktur.

De bæredygtige brintbiler er ikke noget sjældent syn i den københavnske trafik. Københavns kommune har investeret i flere brintbiler gennem deres engagement i det europæiske projekt H2ME-2, og tidligere på året blev otte brint-taxaer sat på gaden – ligeledes gennem H2ME-initiativerne.

“Omstillingen af transportsektoren er imperativ i forhold til at nedbringe luftforurening og fossil afhængighed, og det at fremme brinttransport er et af mange grønne initiativer i Danmark”, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og fortsætter: ”Den danske regering har sat sig en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger og der er ingen tvivl om, at en større implementering af brint- og brændselscellebiler vil spille en afgørende rolle både i forhold til at nå klimamålene og i forhold til at bekæmpe niveauet af luftforurening i byerne. H2ME-initiativerne er afgørende for at fremme den fortsatte implementering af brint- og brændselscelleteknologier i Danmark.”

Bart Biebuyck, Executive Director i FCH JU, er meget imponeret af implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier i den danske transport: ”København, og Danmark generelt, har tidligt valgt at adoptere brintmobilitet, og det er med god grund. Brintbiler er meget effektive i forhold til at forbedre luftkvalitet og nedbringe støjforurening i byerne, og de kan samtidig operere effektivt og kommercielt, når de implementeres i flåde, som det f.eks. er tilfældet med de københavnske taxaer. København er i sandhed et eksempel til efterfølgelse både andre steder i Danmark og i Europa.”

Kontakt Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, for yderligere information, 26 23 94 43.

 


Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking” under støtte nr. 700350. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program, som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.

Ny bestyrelse

I
forbindelse med den ordinære generalforsamling i Brintbranchen d. 10. april,
blev der valgt en ny bestyrelse. Det betød genvalg for flere af medlemmerne,
nyvalg for Uffe Borup og Hans Aage Hjuler –  og en enkel nytilkommen: Mads Friis Jensen fra
Blue World Technologies.

Brintbranchen
er glade for bestyrelsens sammensætning, og ser frem til et fortsat godt og tæt
samarbejde.

Bestyrelsens
sammensætning ser nu således ud:

Formand: Uffe
Borup, Nel Hydrogen

Næstformand: Hans
Aage Hjuler, Danish Power Systems Ltd.

Bestyrelsesmedlemmer:

Jens
Oluf Jensen, DTU Energi

Kristina Fløche Juelsgaard, Ballard Europe A/S

Mads Friis Jensen, Blue World Technologies

Morten
Sørensen, SerEnergy A/S

Steen
Harding Hintze, Energifonden Skive

Søren
Knudsen Kær, AAU

Thea
Larsen, Dansk Gasteknisk Center

Pressemeddelelse: Grønt lys for flere brinttaxier

Pressemeddelelse: Grønt lys for flere brinttaxier

Frederiksberg, d. 11. januar 2019

Brintbranchen roser regeringen og partierne bag taxiloven (V, LA, K, S, DF, RV og SF), for dagens aftale flere grønne taxier. ”Dagens aftale er et vigtigt skridt i arbejdet på at få mere grøn transport. Der kører allerede brinttaxier i København, og vi glæder os til at få mange flere på vejene over hele landet, og det giver dagens aftale mulighed for”, siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

I dag har regeringen sammen med V, LA, K, S, DF, RV og SF præsenteret en plan for at kickstarte den grønne omstilling i taxibranchen, og garanterer således taxilicenser til op til 300 nye nulemissionstaxier, som fx brinttaxier, i 2019 og 2020.

”Det er meget positivt at der nu bliver gjort noget effektivt for at få flere grønne taxier på gaden,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. ”Det vil gøre en stor forskel for klimaet, at taxier bliver grønne. Taxier kører jo ofte mange kilometer i tætbefolkede områder, og det vil være rigtig godt at slippe for deres CO2-udledning, såvel som udledning af partikler og NOx. Samtidig er taxierne er rigtigt godt udstillingsvindue for de nye teknologier og vil være med til at vise danskerne, at man sagtens kan få både mobilitet og komfort, og samtidig tage hensyn til klima og miljø” påpeger han.

Brintbranchens direktør glæder sig til at se flere brinttaxier i de danske byer: ”Brintbiler udleder kun vand og er støjsvage, hvilket giver en behagelig køreoplevelse for både taxichaufføren og passageren.
Derudover tager en optankning med brint ved en brinttankstation kun 5 minutter. Det passer godt til taxibranchens køremønstre, hvor man altid er på farten”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Bart Biebuyck, som er  Executive Director i Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), er enig i brintdirektørens betragtninger, og deler begejstringen for den nye aftale: “Brinttaxaer bliver mere og mere populære i de europæiske storbyer takket være de projekter, der støttes af FCH JU, som f.eks. H2ME-2. Brint er det oplagte brændstof for taxaer pga. den lange rækkevidde og den korte tankning på kun tre minutter. Derudover udstøder brintdrevne biler kun vanddamp, hvilket gør dem til den ideelle løsning på at reducere niveauet af trafikrelateret forurening i byerne. Jeg håber, at vi snart ser flere af disse biler i både Danmark og Europa.”

Der kører allerede brinttaxier i København og der er flere på vej, blandt andet som led i det EU-programmet H2ME-2, og Tejs Laustsen Jensen glæder sig til at udvikling nu kan accelereres. ”Med dagens initiativ er der gode udsigter til, at vi får endnu flere brinttaxier både i København og også i de andre danske byer. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og vi glæder os til at se dagens aftale fulgt op af supplerende tiltag fra bl.a. Københavns Lufthavne og landets kommuner”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43


 

Nytårsudtalelse: 2019 skal stå i den grønne energis tegn

”Gode tiltag, ærgerlige udskydelser og glemte dagsordner”, sådan beskriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, 2018s energipolitik i en nytårsudtalelse. For mens han understreger, at der blev gennemført gode tiltage i det forgangne år, er mange store opgaver udskudt: ”Vi fik et bredt energiforlig på plads, hvilket er meget positivt, men vi er meget langt fra målet og selvom statsministeren sagde meget fornuftige ting om klimaet i nytårstalen, så haster det med at få igangsat konkrete initiativer. Ikke mindst når det gælder transport og energilagring, lyder det fra, Tejs Laustsen Jensen.

“Når vi ser tilbage, er energiforliget klart det forgangne års positive højdepunkt. Det skaber ro om rammerne for energipolitikken i de kommende år, og der er mange gode elementer, i aftalen. Men det er utroligt ærgerligt, at de oprindelige planer om en samlet klimaaftale ikke blev til noget. Især på transportområdet havde vi håbet på en styrket indsats. Jeg er naturligvis glad for, at brint- og brændselscellebiler fortsat er afgiftsfritaget, men vi har brug for en stærkere politisk indsats for at sikre de rammevilkår, der er nødvendige for omstillingen af hele transportsektoren. Derfor er det også afgørende, at Danmark i 2019 lancerer tiltag, der gør lastbiler, busser, tog, skibe og ikke mindst fly mere klimavenlige”, udtaler Tejs Laustsen Jensen.

Ifølge Brintdirektøren er transportsektoren det dog ikke det eneste område, som ikke har fået den nødvendige politiske opmærksomhed: ”Vi sakker bagud på nogle af de vigtigste områder i forhold til den grønne omstilling af energisektoren, ikke mindst hvad angår konvertering og lagring af grøn energi. Vi er uhyre dygtige til at producere grøn energi i Danmark. Men omstillingen hænger ikke sammen uden lagring, så derfor er det absolut afgørende, at vi får udviklet konverterings- og lagringsmuligheder for den grønne energi. Hvis det skal lykkes at skabe et bæredygtigt energisystem, bliver vi nødt til at fokusere mere på, hvordan energien kan gemmes og overføres til andre sektorer.” siger Tejs Laustsen Jensen, der især i lyset af statsministerens nytårstale undrer sig over den manglende indsats i forhold til energikonvertering- og lagring.

”Statsministeren taler om behovet for handlekraft i klimaindsatsen. Det ser vi frem til. For sandheden er, at selvom lagring af grøn el er et selvstændigt element i regeringsgrundlaget, og PSO-aftalen indeholder planer om en analyse af rammevilkårene for de elektrolyseprocesser, der netop er afgørende for at kunne lagre energien, og binde det energisystemet sammen, er der intet sket. Regeringen glemmer desværre sin egen dagsorden, og det er utroligt ærgerligt, for lagring og konvertering kommer kun til at blive vigtigere i fremtiden.”

Tejs Laustsen Jensen er dog håbefuld for det nye år: ”Den grønne omstilling står i toppen af den politiske dagsorden, og det med rette, for det haster. Derfor er jeg overbevist om, at lagring og konvertering bliver centralt i energipolitikken i 2019. Det er nøglen til at sikre den samlede omstilling af energisystemet.”

__________________________________

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43