Pressemeddelelse: Brintbranchen byder velkommen til Rambøll

Brintbranchen er glade for at kunne byde én af verdens bedste rådgivningsvirksomheder, Rambøll, velkommen i vores medlemskreds.

Pressemeddelelse: Brintbranchen byder velkommen til Rambøll

Interessen for brint og Power-to-X (PtX) bliver større og større både politisk og i samfundet generelt. Det øgede fokus på brint som nøgleelement i den grønne omstilling kan også mærkes hos Brintbranchen, der igen udvider medlemskredsen. Brancheforeningen, som repræsenterer hele brint- og PtX-værdikæden, kan nu byde velkommen til den internationale konsulentvirksomhed Rambøll. 

I forbindelse med offentliggørelsen af Rambølls indmeldelse i Brintbranchen, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Jeg er utroligt glad for at byde Rambøll velkommen i vores medlemskreds! Rambøll har helt enestående kompetencer og erfaringer fra mange år som en af verdens bedste rådgivningsvirksomheder. De er blandt de allerbedste på feltet, når det handler om bæredygtighed og innovative løsninger indenfor en bred portefølje af områder. Vi står som samfund overfor store udfordringer i forhold til den grønne omstilling, og udviklingen og implementeringen af storskala brint- og PtX-løsninger kræver nøje planlægning og tilrettelæggelse, og her er Rambøll en meget vigtig aktør. Rambøll er partner og bidragsyder i mange forskellige brint- og PtX-relaterede projekter, og medlemskabet her tager det engagement til et nyt niveau, og jeg er stolt af, at Rambøll vælger at udvikle deres brintindsats i Brintbranchens fold.”   

Om indmeldelsen i Brintbranchen siger, Mogens Skov, Global Division Director hos Rambøll:

”Brintteknologi og et stærkt samarbejde i brintbranchen er helt nødvendig for, at Danmark kommer i mål med sine CO2-reduktionsmål for 2030. Konkrete pilotprojekter skal igangsættes, så man kan teste og etablere en industri omkring brint og ikke mindst opbygge erfaring med drift og design af forskellige anlægskoncepter og teknologier. Dette er en forudsætning for, at man kan træffe de rigtige valg og investeringer, når der skal bygges fuldskalaanlæg. Brintbranchen er det centrale samlingspunkt for aktørerne, som skal bringe projekterne fremad og sikre den dialog, opsamling og udveksling af viden, som er central for at få Danmark frem i forreste række i forhold til den kæmpe energiomstilling, som verden står over for. Vi har travlt, hvis vi skal nå i mål, og nu er den rette tid til projekter, der samtidig kan sætte hjulene i gang i Danmark under COVID-19. Rambøll er stolt over kunne bidrage til udviklingen af projekter igennem Brintbranchen.”

 

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt:
Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 43 94 eller via tlj@brintbranchen.dk
Mogens Skov, Global Division Director hos Rambøll, tlf.: (+45) 51 61 33 90 eller via mosk@ramboll.com    

 

Pressemeddelelse: Vigtigt rygstød for omstillingen af den tunge transport i Danmark

Flere af Brintbranchens medlemmer er med i et nyt konsortium, der vil producere brint og andre grønne brændstoffer til den tunge transport.

Pressemeddelelse: Vigtigt rygstød for omstillingen af den tunge transport i Danmark

Den tunge transport er et af den grønne omstillings helt store smertensbørn, men med dagens udmelding fra en række af dansk erhvervs helt tunge spillere, tages et stort skridt i den grønne retning for transporten. Med Ørsted i spidsen har et nyt konsortium indgivet en ansøgning til Innovationsfonden om storskala brintproduktion til brug i transportsektoren.  

I en kommentar til nyheden siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen: 

”Der er ingen tvivl om, at det er afgørende for 70%-målsætningen, at vi får taget livtag med transportsektorens udledninger – herunder ikke mindst den tunge transport. Transport og mobilitet for både varer og passagerer er en livsnerve i vores infrastruktur, men samtidig er de også blandt de største klimasyndere. Derfor er det virkelig glædeligt, at bl.a. en række af Brintbranchens medlemmer med Ørsted i front, nu stiller sig i spidsen for at producere grøn brint og andre brændstoffer, så netop den tunge transport kan omstilles til nulemissionsteknologier.”  

“Dagens initiativ er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og et betydeligt signal om, at brint og PtX er afgørende elementer i den grønne omstilling. Denne udmelding lægger sig tæt op ad den generelle udvikling både i Danmark og internationalt, hvor brint- og PtX-løsninger udvikles og implementeres i stor stil, og kommer til at udgøre et nøgleredskab i at komme transportsektorens skadelige emissioner til livs.”  

Udviklingen på brint- og PtX-området er ikke kun positivt i forhold til den grønne omstilling men i høj grad også for dansk erhverv og eksport, forklarer brintdirektøren: 

”I Danmark har vi alle tænkelige forudsætninger for at blive førende på brint og PtX. Vi er verdensmestre i at producere vedvarende energi, og vi har allerede i dag en stærk og velfungerende PtX-værdikæde, som producerer, og eksporterer løsninger til hele verden. Brint og PtX er nye markeder, der vokser hastigt globalt, og som danske virksomheder kan dominere – og ad den vej skabe nye arbejdspladser og økonomisk vækst. Men det kræver, at vi handler nu, for resten af verden har også fået øjnene op for ikke bare reduktionspotentialerne ved brint og PtX men også netop vækstmulighederne”, siger Tejs Laustsen Jensen, og afslutter med en opfordring til Christiansborg: 

”Det grønne kapløb er virkelig gået i gang globalt, og Danmark skal have en plads i førerfeltet. Initiativer som det, der er blevet fremlagt i dag, viser, at danske virksomheder kan, og vil bidrage til, at vi forbliver en grøn stormagt. Men det skal følges op af politiske initiativer, så vi i højere grad kan implementere danskproducerede grønne løsninger herhjemme. Det håber jeg, at politikerne vil tage med til bordet, når transportforhandlingerne finder sted i efteråret.” 

Ved spørgsmål kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller tlj@brintbranchen.dk

Læs mere i pressemeddelelsen fra Ørsted her.

Pressemeddelelse: EU’s brintstrategi skaber store muligheder for Danmark

EU-kommissionen har netop fremlagt sin længeventede brintstrategi, og den skaber store muligheder for den danske værdikæde af brintrelaterede erhverv, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en pressemeddelelse.

EU’s brintstrategi skaber store muligheder for Danmark

EU-kommissionen har netop offentliggjort dens længeventede brintstrategi, og budskabet fra Bruxelles er klart: Brint er en kerneteknologi, både for EU’s klimaindsats og et nøgleelement i fremtidens europæiske industri. Og i Danmark glæder Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, sig over meldingerne fra EU-kommissionen om, at brint kommer til at spille en hovedrolle i Europas grønne omstilling:

”Der er ingen tvivl om, at grøn brint produceret på baggrund af vedvarende energi er én af nøglerne på vejen mod fossil uafhængighed. En af de største udfordringer vi står overfor lige nu, er, at vi ikke har én teknologi, der 1:1 kan erstatte den fossile energi i hele systemet, derfor skal vi have forskellige teknologier i spil til forskellige formål. Brint og Power-to-X (PtX) er det tætteste vi kommer på en grøn schweizerkniv, som kan løse mange og meget forskelligartede udfordringer i omstillingen Europas komplekse energisystemer”, udtaler Tejs Laustsen Jensen, og understreger, at brintdagsordenen er i rivende udvikling over alt i verden, og at det derfor er positivt, at EU nu melder ambitiøst ud:

”Dagens brintstrategi fra kommissionen er særdeles ambitiøs, og EU sætter sig nu globalt i førersædet, når det gælder fremtidens grønne teknologier. Den massive satsning som Von der Leyen kommissionen har præsenteret i dag, og ambitionen om et brintmarked på 140 milliarder Euro i 2030, understreger det store potentiale for både klima og erhvervsliv. Hvis og når strategien forhåbentlig følges op med investeringer fra den Recovery Fund, som stats- og regeringscheferne bliver enige om den 17-18 juli, står vi med et meget stærkt afsæt til at skabe brintbaseret og klimaneutral vækst og beskæftigelse i Europa samtidig med, at vi nedbringer vores emissioner massivt. Dagens EU-strategi bør blive det internationale startskud, der for alvor sætter gang i investeringer og udviklingen af brint- og Power-to-X-løsninger (PtX)”, siger Brintdirektøren, og afslutter med at fremhæve brintstrategiens store muligheder for de mange danske virksomheder, der udvikler, producerer og eksporterer brintrelaterede løsninger til EU og resten af verden:

”Brintstrategien skaber et enormt potentiale for danske virksomheder. I Danmark har vi alle muligheder for at blive global leder på grøn brint og PtX. Vi har en række styrkepositioner, som vi kan udnytte i den næste fase af den grønne omstilling. Det drejer sig naturligvis i høj grad om vores kompetencer inden for produktionen af vedvarende energi, men vi har også allerede nu en lang værdikæde af stærke virksomheder, som leverer brintteknologier og -løsninger til hele verden. Den kæde skal vi styrke, og EUs  brintstrategi kan være med til at skabe den efterspørgsel, der er nødvendig for at få produktionen hos de danske underleverandører op i en hidtil uset skala. Men vores konkurrenter rykker også. Med Tyskland i spidsen stormer en række europæiske lande fremad på det her område. Vi skal rykke nu, hvis vi vil være med forrest i feltet. Med energiaftalen fra sidste måned har vi taget et vigtigt skridt, men i lyset af bl.a. dagens strategi kræver det yderligere danske initiativer, bl.a. i efterårets transportforhandlinger, hvis Danmark skal stå distancen. Og hvis vi satser nu, vil ikke alene gavne den grønne omstilling, men også skabe arbejdspladser, industri og eksport for Danmark, og lægge fundamentet for en økonomisk vækst, der ikke alene er bæredygtig men også levedygtig langt ud i fremtiden”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt da Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 43 94 eller via tlj@brintbranchen.dk.    

Nye klimasamarbejdsaftaler skal gøre den kollektive trafik grønnere

En ny aftale mellem transportministeriet og Danmarks seks største kommuner skal sætte skub på den grønne omstilling af bl.a. den kollektive bustransport, og det er godt nyt for brintteknologier, mener Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Nye klimasamarbejdsaftaler om kollektiv trafik i de største byer

En ny aftale mellem transportministeriet og landets største kommuner skal bidrage til en hurtigere omstilling af bl.a. den kollektive trafik.

Kommunerne København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg repræsenterer 1/4 af den samlede kollektive buskørsel, og derfor også for en betragtelig del af de samlede udledninger. Det skal en ny aftale nu ændre på. De seks kommuner bliver fyrtårne i en ny indsats, der skal omstille buskørslen og kommunale biler til nulemissionsteknologier. Alle nye bybusser skal være nulemission fra 2021, hvilket vil give store gevinster til både klima og luftkvaliteten i byerne. I en pressemeddelelse udtaler transportminister, Benny Engelbrecht, om aftalen:

De seks kommuner står i dag for cirka ¼ af den samlede kollektive buskørsel. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være drivkraften i omstillingen af den kollektive trafik. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har indgået en række ambitiøse aftaler, som skal være begyndelsen på et gearskifte af den grønne omstilling i kommunerne. Jeg håber og tror på, at flere af landets kommuner vil følge efter og tiltræde de mål som landets største kommuner forpligtiger sig til.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, er enig med transportministeren, og glæder sig også over, at der nu for alvor sættes ind for en omstilling af den kollektive bustrafik:

Bustrafikken er en afgørende del af vores kollektive infrastruktur, og det er et oplagt sted at sætte skub på omstillingen. Grønne teknologier betyder ikke alene, at vi kan mindske de samlede udledninger af CO2, det er også et vigtigt tiltag for at mindske niveauerne af støj- og luftforurening som er problematiske især i byerne. 

Tejs Laustsen Jensen glæder sig også over de muligheder, aftalen skaber for udrulningen af brint- og brændselscelleteknologier i den kollektive transport:

Der er ingen tvivl om, at brint har en rolle at spille i omstillingen af den kollektive bustransport. Busserne tankes på samme måde og på samme tid som en traditionel fossil bus. Det er afgørende for at sikre en effektiv drift og fleksibel mobilitet i transporten.

Men det er ikke kun i busteknologierne, branchedirektøren ser store potentialer for brinten:

I Danmark har vi en ualmindeligt stærk værdikæde af underleverandører til transportløsninger. Vi producerer ikke busser i Danmark, men vi kan stort set levere alt andet – herunder ikke mindst brændstof og infrastruktur. På den måde kan aftaler som denne ikke alene sikre fremdrift for den grønne omstilling men i høj grad også for det danske, grønne erhvervsliv.

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra transportministeriet her.

Pressemeddelelse: Stærk klimaaftale er vigtigt første skridt på PtX

Nattens klimaaftale på energi- og industriområdet er et godt og vigtigt første skridt for den danske brint- og PtX-satsning. 

Stærk klimaaftale er vigtigt første skridt på Power-to-X.

Pressemeddelelse

Stærk klimaaftale er vigtigt første skridt på Power-to-X

Med nattens aftale på energi- og industriområdet bringes Danmark et skridt tættere på 70%-målsætningen i 2030. Investering i PtX, langt mere vedvarende energiproduktion, to energiøer, øget fokus på CCUS, grønne gasser og gode rammer for effektiv udnyttelse af overskudsvarme, er alle vigtige elementer at få støbt ind i det fundament, der skal bære den grønne indsats. Samtidig tager Danmark et stort og vigtigt første skridt for PtX og brintproduktion. Og det er samlet set en rigtig god aftale. Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Brintbranchen, hvor direktør Tejs Laustsen Jensen glæder sig over en lang række af aftalens elementer, men samtidig understreger, at Danmark har travlt, hvis vi vil være i spidsen på brint og PtX.

”Overordnet er det en rigtig god og stærk aftale for både Danmark og klimaet med massive reduktioner, og jeg er naturligvis særligt glad for, at der med denne aftale investeres langt mere end nogensinde før i brint, og at en samlet strategi for PtX nu skal udformes. Det er meget vigtigt, og der er grund til at rose både regeringen og forligspartierne rigtigt meget for at tage det skridt. Men skal vi udnytte potentialet i energiøerne og forløse de enorme klima- og erhvervspotentialer, som PtX repræsenterer, så skal PtX-strategien hurtigt på plads – for konkurrencen fra udlandet er til at få øje på. Tyskland og Holland har allerede brintstrategier og store ambitioner på GW-niveau i 2030, så hvis vi i Danmark skal udnytte vores naturligt stærke position på området, så har vi fortsat travlt”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Han påpeger samtidig, at nattens aftale trækker mange tråde til både erhvervs- og transportpolitikken:

”Fordi vi i Danmark har så stærk en grøn tradition, og har så mange innovative PtX-kompetencer, er jeg ikke i tvivl om, at brint og PtX kommer til at være afgørende i ikke bare klima- og energipolitikken men også erhvervs- og vækstpolitikken fremover. Vi ser frem til samarbejdet med regeringen og forligspartierne om implementeringen af aftalen, og så venter næste opgave med bl.a. transportforhandlingerne til efteråret. Vi har brug for at få gjort transporten grøn, og her spiller både brint og elektrofuels en nøglerolle. Samtidig er det klart, at efterspørgsel efter grønne brændstoffer naturligvis også er en ret betydelig forudsætning for, at det giver mening at producere dem, og dermed bliver efterårets transportforhandlinger, oven på nattens aftale, en vigtig brik for at binde transport- og energipolitikken sammen”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf.: tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk

Pressemeddelelse: Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

Danmark rykker endnu længere frem i det grønne felt med dagens aftale om et dansk-hollandsk samarbejde på PtX.

powertox

Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

Pressemeddelelse
Brintbranchen: Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

Der er begejstring i den danske brint- og PtX-branche for den aftale regeringen i dag har indgået med Holland om samarbejde om PtX. Branchen betegner aftalen som et vigtigt skridt i den grønne omstilling, men understreger også, at der store forventninger til aftalens betydning for Danmark som centrum for brintproduktion og Power-to-X industri.

”Det er et både innovativt og vigtigt skridt, som den danske og hollandske regering i dag har taget. For det er en forudsætning for den grønne omstilling, at vi henter meget mere vindenergi på havet, og det kan kun ske, hvis det kombineres med en målrettet brintsatsning i hele Nordsøområdet. Udviklingen ift. brint går rigtigt stærkt rundt om i Europa, og hvis Danmark skal høste både de energi- og erhvervsmæssige gevinster, er det nu vi skal gå forrest. Det har hidtil været andre lande – herunder Holland – der har været i spidsen, når det gælder brint i EU, men med dagens initiativ rykker Danmark frem forrest i feltet og det er en rigtig god nyhed,” siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, i en kommentar til dagens aftale.

Brintdirektøren glæder sig både over den store hollandske investering, og de muligheder det giver i Danmark, men også over store erhvervsperspektiver i aftalen:

”Først og fremmest er det jo en rigtig god nyhed for den grønne omstilling, fordi vi nu får mulighed for at udnytte og lagre vindkraft og dermed bl.a. gøre den tunge transport grøn ved hjælp af brinten fra det nye anlæg. Men aftalen sender samtidig Danmark i front i Europa på området, på et tidspunkt hvor brint står centralt i såvel EU som en lang række Europæiske landes energipolitik. Det giver rigtigt gode muligheder for, at dansk erhvervslivs eksport af brintteknologi til hele Europa og resten af verden kan stige kraftigt, og det er naturligvis enormt positivt,” siger Tejs
Laustsen Jensen.

Han understreger samtidig, at det nu er vigtigt, at aftalen bliver fulgt op i de aktuelle klimaforhandlinger, hvis Danmark skal realisere sit fulde potentiale på området – både når det gælder klima og eksport:

”Det er et betydende og nyskabende skridt, regeringen har taget med aftalen med hollænderne. Nu har den sammen med Folketingets partier et stærkt afsæt for i klimaaftalen at sammensætte en samlet PtX-satsning, der sikrer en stærk værdikæde – fra vindmøller hele vejen til brint, brændstof og energilagring. Det kræver, at PtX placeres centralt i klimaaftalen, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med at gøre bl.a. den tunge transport og industrien grøn og udvikle det danske brinteventyr,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt venligst Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, 
tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk

Pressemeddelelse: Klimaloven er et afgørende skridt i den rigtige retning, nu skal PtX-initiativer bane vejen mod fossil uafhængighed

Med vedtagelsen af klimaloven har vi taget et skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling. Med en massiv satsning på brint og PtX kan vi nå hele vejen, siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en pressemeddelelse.

Brintbranchen: Klimaloven er et afgørende skridt i den rigtige retning, nu skal PtX-initiativer bane vejen mod fossil uafhængighed

Pressemeddelelse:
Klimaloven er et afgørende skridt i den rigtige retning, nu skal PtX-initiativer bane vejen mod fossil uafhængighed

Der er grund til at fejre dagens vedtagelse af klimaloven. En bindende klimalov er et afgørende skridt i den rigtige retning for håndteringen af den grønne omstilling. Men der er stadig meget at gøre, før lovens mål er opfyldt, og nu begynder arbejdet for at indfri de ambitiøse målsætninger.

De første spadestik er taget til at bygge fundamentet for den konstruktion, der skal bære indsatsen mod 70%-målsætningen i 2030 og videre mod 2050.  Men det er afgørende, at en stærk satsning på storskala energikonvertering og Power-to-X (PtX) bliver en del af det fundament. Om behovet for at gøre PtX et til et omdrejningspunkt i klimapolitikken siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

 ”Der er ingen tvivl om, at brint og PtX bliver nøgleelementer i den grønne omstilling. Ikke kun i Danmark men i hele verden. Det ses tydeligere og tydeligere internationalt, og vi behøver ikke kigge længere end til vores tyske naboer for at se, hvordan brint og PtX er omdrejningspunkt for den grønne dagsorden. Danmark har enorme muligheder på området, og er godt positioneret, men det kræver, at vi handler nu. Det er afgørende med hurtig afklaring, og at de nødvendige politiske rammer for en massiv PtX-indsats kommer på plads inden sommerferien.”

PtX kommer til at være udgangspunktet for den altafgørende sektorkobling, der skal sikre en effektiv udnyttelse af den vedvarende energi, siger Tejs Laustsen Jensen:

”PtX er nøglen til, at vi kan indfri klimalovens målsætninger og hente langt mere grøn energi ind i energisystemet. Ved at koble VE og PtX skaber vi ikke alene muligheden for at lagre den grønne energi, vi kan også flytte den over i andre sektorer, som ikke kan elektrificeres direkte. Det gør det muligt at få den grønne energi via brint over i bl.a. transportsektoren, industrien og landbruget. Det skaber også muligheden for at producere f.eks. elektrofuels, som bliver afgørende for at omstille bl.a. flytrafikken. Vi kan ovenikøbet skabe mere grøn varme ved at nyttiggøre overskudsvarmen fra brintproduktion i fjernvarmen. Vi kan altså skabe den sektorkobling, som er imperativ for at udnytte al den vedvarende energi, som vi i Danmark er verdensmestre i at producere.”

Men det er ikke kun på klimakontoen, PtX vil skabe overskud. Der er også enorme erhvervs- og eksportpotentialer at hente i netop en stærkere satsning på PtX, understreger brintdirektøren:

”Vi skrev første del af det grønne eksporteventyr med vindmøllerne, og PtX er den naturlige opfølger. Vi har nogle af verdens stærkeste kompetencer ikke bare på vedvarende energi men også på brint og PtX. De danske styrkepositioner skal udnyttes til fulde, så den værdikæde som brint og PtX repræsenterer, bliver længere og stærkere. Vi har mange danske virksomheder, der allerede nu eksporterer brintløsninger til hele verden, og den indsats skal styrkes. På den måde kan vi skabe nye arbejdspladser, dominere nye eksportmarkeder og skabe en bæredygtig vækst, der er levedygtig langt ud i fremtiden – og vi kan gøre det på baggrund af den vind, der alligevel blæser om ørene på os.”

Behovet for en hurtig indsats på PtX er ikke alene afgørende for at sikre den danske førerposition som grøn stormagt, det er også vigtigt for den økonomiske genopretning efter coronakrisen, afslutter Tejs Laustsen Jensen:

”De danske PtX-relaterede virksomheder, der før krisen vækstede i både antal medarbejdere, indtjening og eksport, er klar til at løfte deres del af opgaven – ikke alene i forhold til klimaet men i høj grad også i forhold til den økonomiske genopretning. Vi har alle muligheder for at indfri klimaambitionerne og skabe grøn vækst på samme tid, og derfor er det afgørende, at PtX bliver et kerneelement i de klimapolitiske initiativer allerede inden sommerferien.”

For spørgsmål eller kommentarer kontakt Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 2623 9443 eller via tlj@brintbranchen.dk.

Store muligheder for dansk brint i den tyske satsning

Med Tysklands storstilede satsning på brint åbnes dørene for massive eksportmuligheder for grøn, dansk brint til vores naboer.

Store muligheder for dansk brint i den tyske satsning

Med vedtagelsen af den tyske brintstrategi er der store muligheder for eksport af dansk, grøn brint til vores naboer, og det er muligheder, vi ikke må lade glide fra os, udtaler Brintbranhens direktør, Tejs Laustsen Jensen, til Energi Watch. 

Tyskland har netop vedtaget en af verdens absolut mest ambitiøse brintstrategier, og det er ikke kun gode nyheder for den grønne omstilling i vores naboland, men også for Danmark. Den tyske strategi lægger nemlig op til at bruge mere grøn brint, end landet selv har mulighed for at producere, og i strategien allokeres midler til at importere brint til brug i det tyske energisystem. Det er helt oplagt, at vi i Danmark skal udnytte både vores styrkepositioner på grøn brintproduktion og vores geografiske fordele til at eksportere danskproduceret brint til Tyskland, udtaler Tejs Laustsen Jensen i en kommentar til Energi Watch:

“Der er et super interessant og exceptionelt stort eksportpotentiale for Danmark. Både fordi vi er dygtige, og fordi vi er så heldige, at de geografiske kort er blandet på en måde, hvor vi har de naturlige ressourcer til rådighed”.

Det kræver dog dels at vi handler hurtigt i forhold til at få etableret den nødvendige nationale brintstrategi med de fornødne rammevilkår hurtigst muligt, og får kørt vores gasinfrastruktur i stilling som hjørnesten i fundamentet for den grønne omstilling: 

“Efter i mange år at have været eksportør af olie og gas ved vi, at vi kan noget, når tingene flyttes i rør frem for i kabler. Nu er vi ikke olie- og gaseksortør længere, og der vil være en smuk kobling i, hvis vi ved at bruge en del af den eksisterende gasinfrastruktur kan bidrage til den grønne omstilling i ikke kun Danmark men også Tyskland”.

Læs mere her.

Debat: Erhvervschefer til Klimarådet: CO2-fortrængningskrav er ikke ideelt , men det er muligt

I et fælles debatindlæg argumenterer bl.a. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, for CO2-fortrængningskrav frem for f.eks. CO2-afgifter for at komme transportsektorens emissioner til livs.

Debat: Erhvervschefer til Klimarådet: CO2-fortrængningskrav er ikke ideelt , men det er muligt

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, danner sammen med direktørkollegaerne Jacob Stahl Otte (Drivkraft Danmark), Ulrich Bang (Dansk Erhverv), Frank Rosager (Biogas Danmark) og Jesper Kronborg (SLD) fælles front i et debatindlæg, hvor de argumenterer for, at CO2-afgifter, som Klimarådet taler for, ikke er vejen frem, men at krav om CO2-fortrængning er en bedre og mere konstruktiv løsning for transportsektoren, hvilket bl.a. også klimapartnerskabet for landtransporten foreslår. Det er ikke en perfekt løsning på alle udfordringer, men det er et skridt i den rigtige retning, der også vil være gavnlig inden 2030:

“Vi ønsker ikke at slå armene ud og afvente, at den perfekte løsning kommer dumpende ned fra himlen efter 2030. Derfor håber vi, at politikerne er villige til at skrue på den nuværende lovgivning og indføre et CO2-fortrængingskrav. Det vil have stor effekt for klimaet allerede på kort sigt – uanset om der på et senere tidspunkt skulle opnås politisk enighed om en bred CO2-afgift. Der er behov for nytænkning, hvis vi skal nå klimaambitionerne på en omkostningseffektiv måde. Det burde Klimarådet kunne bakke op om.”

Du kan læse hele indlægget her.

Debat: Klimarådets forkærlighed for lagring af CO2 er skadeligt

CCS er en klimamæssig blindgyde, mener Brintbranchens direktør, der i Politiken Miljø & Klima går i rette med Klimarådets fokus på teknologien. I stedet bør vi satse på CCU og nyttiggøre CO2’en til producere bl.a. elektrofuels. 

Debat: Klimarådets forkærlighed for lagring af CO2 er skadeligt

Klimarådet har flere gange fremhævet CCS som et afgørende element på vejen mod først 70% målsætningen i 2030 og den fossile uafhængighed i 2050. Og selvom CCS absolut har en rolle at spille i den danske CO2-håndtering, bør det foregå i så begrænset omfang og så lille en skala som muligt, mener Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. I stedet bør vi i højere grad fokusere på CCU og nyttiggøre den opsamlede CO2 til bl.a. at producere elektrofuels. CCS er en end-of-pipe blindgyde, som ikke tilstrækkeligt tilskynder de fundementale ændringer som er afgørende for den grønne omstilling, hvor CCU skaber cirkulær mulighed for værdiskabelse gennem forædling, skriver Tejs Laustsen Jensen i Politiken Miljø & Klima. Han understreger ligeledes, at selvom CCS på papiret er en billigere løsning end CCU, så er regnestykket stillet for snævert op, da det ikke tager højde for både de arbejdspladser og de eksportmuligheder som teknologien rummer:

“Og til sidst er det værd at huske på, at CCS måske nok er en billigere løsning i Klimarådets regneark, men hvor CCS en passiv udgift, er CCU er en aktiv investering. CCU gør CO2 til en værdifuld råvare, der kan bruges til at levere klimaneutrale løsninger til hele verden.

Derfor er CCS vs CCU-regnestykket større end bare de initiale udgifter.

Fokus skal være på hele den værdikæde, der følger med de enkelte teknologier, og CCU-kæden er et teknologisk tilvalg, der bygger på danske styrkepostioner indenfor blandt andet VE-produktion, energilagring og elektrolyse. Det betyder arbejdspladser, erhverv, eksport og vækst og ikke mindst muligheden for en dansk hovedrolle i håndteringen af de internationale emissioner.

Det er naturligvis ikke Klimarådets opgave at se på arbejdspladser, erhvervs- og eksportpotentialer etcetera i deres arbejde. Deres opgave er at regne på omkostningseffektiviteten på klimatiltag. Men verden er større end det, energisystemet er større end det, og derfor bliver regnestykket også nødt til at være det.”

Du kan læse hele indlægget her.