Norge og Danmark har indgået en aftale for at styrke samarbejdet på energiområdet. Grøn brint er udpeget som fokusområde i aftalen, og det er gode nyheder for det dansk-norske samarbejde på brint og grønne brændsler. Brancheorganisationerne Norsk Hydrogenforum og Brintbranchen ser frem til de konkrete tiltag, aftalen vil afføde. 

Det er rigtig godt, at Danmark og Norge, begge kendt for deres adgang til massive mængder vedvarende energi og ambitiøse mål for den grønne omstilling, i et nyt forståelsespapir inkluderer Power-to-X og grøn brint og tilhørende infrastruktur som ét af kerneområderne for et styrket samarbejde. Det mener de nationale brancheorganisationer for brint, Norsk Hydrogenforum og Brintbranchen, i en reaktion på aftalen. 

Aftalen blev indgået i sidste uge af dansk klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og norske olie- og energiminister Terje Aasland, og har til formål at styrke det dansk-norske energisamarbejde om havvind, Power-to-X og CO2-fangst, -anvendelse og -lagring. 

”Det er oplagt, at Danmark og Norge skal udvide vores allerede gode energisamarbejde med brint og Power-to-X. Både Danmark og Norge har adgang til massive mængder VE, og ved at etablere et stærkt samarbejde på brintområdet, kan vores lande understøtte, komplimentere og opskalere hinandens kompetencer på brint. Det vil være til gavn for de danske og norske brintvirksomheder, som i mange tilfælde allerede arbejder sammen. Vi håber på, at aftalen på sigt kan resultere i, at vi i fællesskab skaber en nordisk brinthub, som kan decarbonisere de sektorer, der ikke kan elektrificeres, og kan eksportere grøn brint og brintbaserede brændsler til resten af Europa. Nu glæder vi os til at se, hvordan aftalen bliver gjort konkret,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. 

”Denne avtalen blir en viktig plattform for samarbeid mellom landene og vil bidra til utveksling av kunnskap og erfaring om hvordan vi sammen kan bygge en felles verdikjede for hydrogen. Hydrogen er ikke bare en forutsetning for å nå klimamålene, men også en gyllen mulighet for Norge og Danmark til å ta en lederrolle i den voksende hydrogenindustrien. Norge og Danmark er allerede i dag sterke energinasjoner med betydelig hydrogenkompetanse, og sammen kan landene etablere Nordsjøen som Europas foretrukne importkorridor for hydrogen,” siger Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, og fortsætter: 

”Et tettere partnerskap mellom landene kan også bidra til å løse konkrete utfordringer knyttet til rammebetingelser og regelverk, infrastruktur og teknologi. Det norsk-danske hydrogensamarbeidet har lenge vært svært godt, ikke minst på industrinivå og mellom oss bransjeorganisasjoner, men nå gleder vi oss til å ta fatt på et nytt kapittel der samarbeidet struktureres ytterligere også på politisk nivå. Dette sender et veldig tydelig og positivt signal til industrien, og vi ser frem til fortsettelsen.”  

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43