Der er nu åbent for første ansøgningsrunde til EU’s Innovationsfond.

Indkaldelse til første ansøgningsrunde for EU’s Innovationsfond

EU’s Innovationsfond har nu åbnet for første ansøgningsrunde, med op til 1 mia. Euro til grønne projekter i 2020. Formålet med fonden er at fremme demonstration af levedygtige lavemissionsteknologier indenfor de sektorer, som er omfattet af kvoteordningen (EU ETS), der kan understøtte den grønne omstilling i EU. De nye løsninger vil både gavne klimaindsatsen og styrke EU’s konkurrenceevne indenfor disse områder. Fonden finansieres af salget af 450 mio. CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem. Det er planen, at fonden afholder regelmæssige ansøgningsrunder indtil 2030 – deadline for første fase ansøgningsprocessen er 29. oktober 2020.
Innovationsfonden støtter projekter indenfor:

  • Energitunge industrier (sektorer omfattet af kvoteordningen (EU ETS))
  • Vedvarende energikilder (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)
  • Energilagring (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)
  • Miljømæssig sikker opsamling og anvendelse samt opsamling og geologisk lagring af CO2 samt (CCS og CCU) (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)

I forbindelse med lanceringen af første ansøgningsrunde afholdt EU Kommissionen et webinar, som du kan se her.

Du kan læse mere om EU’s Innovationsfond her og her


Twitter


Linkedin