Indkaldelse til EU’s Innovationsfond

30. juli 2020

Der er nu åbent for første ansøgningsrunde til EU’s Innovationsfond.

Indkaldelse til første ansøgningsrunde for EU's Innovationsfond

EU’s Innovationsfond har nu åbnet for første ansøgningsrunde, med op til 1 mia. Euro til grønne projekter i 2020. Formålet med fonden er at fremme demonstration af levedygtige lavemissionsteknologier indenfor de sektorer, som er omfattet af kvoteordningen (EU ETS), der kan understøtte den grønne omstilling i EU. De nye løsninger vil både gavne klimaindsatsen og styrke EU’s konkurrenceevne indenfor disse områder. Fonden finansieres af salget af 450 mio. CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem. Det er planen, at fonden afholder regelmæssige ansøgningsrunder indtil 2030 – deadline for første fase ansøgningsprocessen er 29. oktober 2020.
Innovationsfonden støtter projekter indenfor:

  • Energitunge industrier (sektorer omfattet af kvoteordningen (EU ETS))
  • Vedvarende energikilder (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)
  • Energilagring (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)
  • Miljømæssig sikker opsamling og anvendelse samt opsamling og geologisk lagring af CO2 samt (CCS og CCU) (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)

I forbindelse med lanceringen af første ansøgningsrunde afholdt EU Kommissionen et webinar, som du kan se her.

Du kan læse mere om EU’s Innovationsfond her og her