Indkaldelse til EU’s Innovationsfond

Der er nu åbent for første ansøgningsrunde til EU’s Innovationsfond. Indkaldelse til første ansøgningsrunde for EU’s Innovationsfond EU’s Innovationsfond har nu åbnet for første ansøgningsrunde, med op til 1 mia. Euro til grønne projekter i 2020. Formålet med fonden er at fremme demonstration af levedygtige lavemissionsteknologier indenfor de sektorer, som er omfattet af kvoteordningen (EU…