Der er et globalt kapløb i gang på udviklingen af grønne teknologier, ikke mindst hvad angår brint og PtX. Her har Danmark en lang række styrker pga. de visionære danske virksomheder, der tidligt så potentialerne i grøn brint og PtX. De first-mover fordele, kan dog gå tabt, hvis vi ikke indretter den danske industripolitik efter den nye virkelighed, vi befinder os i. I den erkendelse kommer vi ikke udenom statsstøtte. Sådan lyder budskabet fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en klumme i Energy Supply:

“Men det kræver en langt mere aktiv industripolitik at sikre den danske brint- og PtX-industris position i en stadig mere skæv international konkurrencesituation. Derfor er det også ærgerligt, at regeringen ikke vælger at gøre brug af de midlertidigt lempede statsstøtteregler i deres 2030-plan. Hvis Danmark også i fremtiden skal have en brintindustri, skal statsstøtte i brug.”

Tejs Laustsen Jensen advarer mod, at brint- og PtX-industrien – med dertilhørende arbejdspladser, vækst og eksport – presses fra Europa til f.eks. Kina. Det er sket flere gange tidligere, at europæisk udviklede teknologier er blevet til kinesisk industri:

“Nu står vi så igen i en situation, hvor vi i Europa har brugt store summer på at forske i, udvikle og demonstrere brint- og PtX-teknologier, men hvor den fremtidige produktion er i risiko for at gå samme vej som batterierne og solcellerne. Ifølge IEA’s Global Hydrogen Review 2023 vil halvdelen af verdens elektrolysekapacitet være placeret i Kina inden 2024. Det er således en underdrivelse at sige, at vi har travlt, hvis vi skal have en brint- og PtX-industri i Europa i fremtiden.”

Læs hele indlægget hos Energy Supply her.