Brintbranchen deltager løbende i forskellige relevante projekter. Her kan du finde afsluttede projekter som Brintbranchen har deltaget i.

HyLAW – 2019

Brint- og brændselscelleindustrien har gjort betydelige fremskridt hen i mod kommercialisering. Men eksisterende regulering og lovgivning afspejler kun brugen af etablerede teknologier.

Den begrænsede viden om brint- og brændselscelleteknologier medfører forsinkelser og ekstraomkostninger samt afskrækker investorer eller kunder. HyLAW har haft til formål at nedbryde disse barrierer.

Produktet af dette arbejde er en unik online database, der giver nem identifikation, beskrivelse og vurdering af lovmæssige procedure efter land og teknologi samt politiske papirer med identifikation af bedste praksis og anbefalinger til tilpasning af de lovmæssige procedurer. Herudover blev der afholdt en række nationale og europæiske workshops med offentlige myndigheder og investorer.

HyLAW har samtidig dannet en alliance af de nationale organisationer, som forsætter efter projektets afslutning for at styrke samarbejdet på tværs. Ved at samle disse nationale organisationer og alle medlemmer af Hydrogen Europa samles hele den europæiske brint- og brændselscellesektor for første gang om en klar og fælles ambition.

Du kan læse mere om projektet her.

HyFIVE – 2018

Hydrogen For Innovative Vehicles (HyFIVE) er et ambitiøst, europæisk brintbilsprojekt, der tog sin begyndelse i 2012. Brintbranchen blev del af projektet i 2015, og har været klyngekoordinator for de danske aktiviteter. Projektet blev afsluttet i januar 2018.

Undervejs i projektet har vi i Danmark udbygget det danske netværk af brint-tankstationer med to stationer i Århus og Korsør og udrullet 43 brintbiler. Derudover har Brintbranchen stået i spidsen for en lang række arrangementer, der har sat fokus på brint til transport.

Du kan læse om de danske resultater af projektet her .

H2DK Infrastrukturpuljen – 2016

H2DK-projektets formål var at fremme og sikre brint til transport i Danmark. I forbindelse med projektet blev fire nye brinttankstationer etableret, med målet om at sikre et landsdækkende netværk og samtidig introducere brintbiler til bilmarkedet med succes. De fire brinttankstationer blev bygget i Korsør, Aarhus, Kolding og Esbjerg. Brintbranchen varetog formidlingsaktiviteterne i projektet, mens Danish Hydrogen Fuel A/S forestog installation og drift af brinttankstationerne. H2DK var støttet af Energistyrelsen. Projektet blev igangsat i februar 2015 og afsluttet ved udgangen af 2016. Læs den afsuttende rapport her.

Dansk Mikrokraftvarme – 2014

Projektet Dansk Mikrokraftvarme omhandlede udvikling af stationære brændselscelleanlæg til private hustande. Projektet var primært et demostrationsprojekt og forløb fra foråret 2006 til ultimo 2012 og var et tredelt faseforløb. Brintbranchen deltog i den overordnede projektledelse i samarbejde med SEAS-NVE A/S og Sydenergi. Øvrige samarbejdespartnere: IRD A/S, Cowi, DGC, Dong Energy A/S (nu Ørsted A/S), Topsøe Fuel Cel, Dantherm Power A/S (nu Ballard Europe), Lolland Kommune, Sønderborg Kommune og Varde kommune. Se mere om projektet på deres hjemmeside her.

CopenHydrogen – 2014

CopenHydrogen var et analyseprojekt igangsat af Københavns Kommune. I løbet af 2013-2014 blev det indlede analysearbejde gennemført ved CopenHydrogen projektet. Dette analysearbejde skulle lægge til grund for om en 4-årig demonstrations fase skulle påbegyndes. Formålet her var først og fremmest at undersøge om København fremtidig skulle satse på brintteknologier som balancering- og lagringsteknologi.

Konsortium bestod af: Københavns Kommune, HOFOR, Ballard Europe, Green Hydrogen, Haldor Topsøe, H2 Logic, DGC, Brintbranchen, DTU Energi, DTU Elektro og DTU Management.

Se mere om projektet her. Find pressemeddelelsen om projektet her.

HyProvide elektrolysekoordinering – 2014

EUDP bevilligede i 2011 midler til projektet “Benchmarkingtest, standardisering og koordinering af elektrolyseprojekter – HyProvide elektrolysekoordinering”. Projektet var struktureret så en del af projektet fokuserede på en koordineringindsats inden for følgende tre EUDP støttede elektrolyseprojekter:

  • HyProvide Large Scale alkaline electrolyser
  • HyProvide – HRS “brintoptankning til biler”
  • Hydrogen fremstillet ved elektrolyse

Brintbranchen fungerede som projektkoordinater. Yderligere projektpartnere var: DTU Energi, Green Hydrogen, H2 Logic, IRD og Haldor Topsøe. Læs slutrapporten her.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment