Brintrør

Den tyske regering har i går annonceret sin plan for udrulning af den tyske brintinfrastruktur, inkl. en direkte forbindelse til Danmark. Den tyske forbundsregering påtager sig en aktiv del af finansieringen for de 9.700 km brintrør, der skal etableres i de kommende år. Brintbranchen glæder sig over den tyske plan, og understreger, at den tyske udmelding fremhæver behovet for en dansk beslutning om finansiering af brintinfrastruktur herhjemme.

Tyskland vil i de kommende år investere knap 20 mia. euro i 9.700 kilometer brintrør, som skal forbinde tysk industri, havne og lagringspladser med produktionssteder for grøn brint, som f.eks. Danmark. Den første brint skal flyde i rørene allerede i 2025. Hele netværket af brintrør skal være færdig i 2032, og regeringen i Berlin vil påtage sig en aktiv rolle i finansieringen. Det var budskabet fra den tyske vicekansler og klimaminister Robert Habeck på en pressekonference i går. Meldingen fra Berlin finder genklang i den danske brintbranche.

”Der er brug for at den danske stat, præcis som tyskerne gør, påtager sig en aktiv rolle i den kommende etablering af en dansk brintinfrastruktur. Vi mener, at Tyskland har fat i den lange ende, når forbundsregeringens udspil tager højde for, at branchen ikke kan bære hele investeringsrisikoen for infrastrukturen selv, og konkret lægger penge på bordet. Det sker også andre steder i Europa, f.eks. i Nederlandene, hvor staten også aktivt investerer i etableringen af brintinfrastruktur. Nu har vi brug for en snarlig og ambitiøs aftale om finansieringen af den danske infrastruktur, hvor den danske stat følger de eksempler,” udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen i en reaktion på det tyske udspil.

Hurtig afklaring er afgørende for industrien

Brintbranchen mener, at det er vigtigt, at den danske regering træffer en finansieringsbeslutning på den danske del af brintinfrastrukturen hurtigst muligt:

”Det er en stærk og offensiv tysk melding, og det er godt for den grønne omstilling og for Europa. For brintinfrastruktur er helt afgørende for, at vi kan producere og transportere de massive mængder af grøn energi, som vi har brug for i de kommende år. Det gælder også for Danmark, hvor brintinfrastruktur er en forudsætning både for vores mulighed for at udbygge vores produktion af vedvarende energi til lands og især vands, og for at vi kan forbinde produktion og aftag effektivt med hinanden, f.eks. til produktion af brintbaserede brændsler til transportsektoren, bl.a. skibsfarten. Og jo så naturligvis for, at vi kan eksportere grøn dansk brint til bl.a. netop Tyskland via den rørførte infrastruktur. Men det er helt afgørende, at Danmark ikke står tilbage, mens Tyskland og de andre rykker. Derfor kan det kun gå for langsomt med at træffe en finansieringsbeslutning på den danske del af brintinfrastrukturen, som jo netop også blandt andet skal forbinde Danmark med Tyskland,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43