En uværdig proces omkring åben-dør ordningen og risiko for tab af tempo i etablering af Power-to-X i Danmark, skæmmer en ellers god havplan. Det er Brintbranchens reaktion på Danmarks Havplan, som et bredt politisk flertal i dag har aftalt. Aftalen indeholder flere positive elementer for udbygning af havvind og naturbeskyttelse, men er samtidig en de facto lukning af den åben dør-ordning, der ellers så sent som sidste år blev aftalt, at der skulle sikres areal til. Brintbranchen, hovedorganisation for brint og Power-to-X i Danmark synes, at det er bekymrende, at stikket trækkes på over 20 projekter, der har ansøgt under åben dør, og frygter, at etablering af Power-to-X i Danmark dermed forsinkes.  

”En rigtig ærgerlig dag, der risikerer at få konsekvenser for tilliden til de politisk aftalte rammer for den grønne udvikling,” konkluderer Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, efter annoncering af Danmarks Havplan. Selvom det er rigtigt positivt, at Danmarks Havplan udpeger cirka 30 procent af havarealet til VE-udbygning, tager højde for naturbeskyttelse og bæredygtig udvikling af fiskeri, gemmer der sig en rigtig dårlig nyhed i aftaleteksten.  

Åben dør-ordningen, hvor virksomheder har kunnet søge om etablering af havvind uden finansiering fra staten på en selvvalgt lokation, er, på nær tre projekter, lagt i graven. 

”Det trækker veksler på tilliden til staten, at man blot et år efter, at man har indgået en aftale om, at åben dør-ordningen kan bruges til at etablere kystnære projekter til PtX, nu reelt sløjfer den. Det er en uværdig proces, og konsekvensen er, at projekter der er arbejdet på i årevis under åben dør-ordningen i tillid til de gældende regler og politiske aftaler og hvor strømmen var tænkt anvendt til produktion af brint og grønne brændsler, nu må opgives,” siger Tejs Laustsen Jensen, der understreger, at Danmark ikke har råd til at tabe momentum i den grønne omstilling, hvis industripotentialerne skal indfris: 

“Der er mange gode tiltag på vej – bl.a. som konsekvens af den gode aftale om udbud af havvind, der blev indgået i sidste uge. Men vi har også brug for meget store mængder grøn strøm til produktion af brint og andre PtX-brændstoffer. Vi har brug for at rykke hurtigt i tillid til at det hele ikke vendes på hovedet undervejs. Og på de parametre tager Danmark desværre et skridt i den forkerte retning i dag,” slutter Tejs Laustsen Jensen.  

 

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43