Dansk Brint Alliance udvider endnu engang medlemskredsen, denne gang med Dansk Fjernvarme. Den danske fjernvarmesektor er en vigtig del af værdikæden for at udnytte det fulde potentiale i den kommende grønne brint- og PtX-produktion i Danmark.

Det strategiske partnerskab, Dansk Brint Alliance, samler en række centrale aktører, der alle har fokus på at styrke den danske industrielle udvikling og opskalering af grøn brint og Power-to-X. Formålet med Dansk Brint Alliance er at sikre den danske position som foregangsland i et helt nyt industrieventyr.

Nu styrkes Dansk Brint Alliance ved, at også Dansk Fjernvarme indtræder i det strategiske samarbejde. Dansk Fjernvarme bidrager med erfaringer fra en veletableret infrastruktur, der kommer til at blive kernen i bl.a. at udnytte overskudsvarmen fra brint- og PtX-produktion samt levere biogen CO2 til produktion af grønne brændsler. Den danske fjernvarme er en unik succes, der bidrager positivt til både den grønne omstilling og effektivt udnytter ressourcer til gavn for forsyningssikkerheden.

Derfor er det oplagt, at Dansk Fjernvarme indlemmes i arbejdet for at gøre grøn, dansk brint til en samlet eksportløsning.

”Vi er rigtig glade for at blive en del af Dansk Brint Alliance. Fjernvarmesektoren spiller en væsentlig rolle i det danske mål om en succesfuld grøn omstilling. Ved brint- og PtX-produktionen kan fjernvarmen forbedre energieffektivitet, økonomi og klimabidrag gennem udnyttelse af overskudsvarmen fra processerne. Derudover har vi i fjernvarmesektoren et stort potentiale for fangst af biogen CO2 fra affaldsenergi- og biomasseanlæg, som er en nødvendig del af produktionen af de grønne kulbrinter, der i fremtiden skal drive eksempelvis fly og skibe”, udtaler Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

”Det er både glædeligt og vigtigt, at Dansk Fjernvarme nu er indtrådt i Dansk Brint Alliance. Der er store perspektiver i sektorkobling og effektiv energiudnyttelse ved at inddrage fjernvarmeinfrastrukturen i brint- og PtX-kredsløbet. Det handler både om overskudsvarme fra elektrolyseanlæggene og udnyttelse af biogen CO2 som en værdifuld ressource i produktionen af fremtidens grønne brændsler. Danmark har alle muligheder for at blive global leder på både produktion og eksport af grønne brændstoffer såvel som komplette, cirkulære løsninger, og her er Dansk Fjernvarme en vigtig medspiller”, siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.

”Den danske brint og PtX industri står på spring for at blive det næste store erhvervseventyr. I Dansk Brint Alliance adresserer vi både de store potentialer, men også de barrierer der udfordrer udviklingen. Det er potentialer og barrierer som branchen vejer op når der skal træffes investeringsbeslutninger, og når der i sidste ende skal trykkes på knappen. Derfor er det enormt glædeligt at vi nu kan sætte et link mere i den værdikæde vores alliance repræsenterer med Dansk Fjernvarme. Den danske fjernvarme industri er i sig selv et godt eksempel på, hvor langt man kan komme med nytænkning, offentligt-privat samarbejde, og tæt dialog mellem aktører. Vi glæder os til at sætte spot på endnu mere sektorkobling og endnu mere anvendelse af biogen CO2 i den danske PtX produktion, og hilser Dansk Fjernvarme og deres medlemmer velkommen i Dansk Brint Alliance”, siger Troels Ranis, direktør i DI Energi.

___________________________________

Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets 354 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 66 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv varme. Fjernvarme er i dag produceret på 76 % vedvarende energi, og branchen har et mål om at køre på 100 procent vedvarende energi i 2030.