Om brint

 

Brint er det 1. element i det periodiske system, og det hyppigst forekomne i universet. På jorden findes brint næsten ikke i sin rene form, men kan udvindes fra fossile eller vedvarende energikilder. Sidst nævnte kaldes “grøn brint”, som fremstilles ved elektrolyse på baggrund af vedvarende energi.

Konverteringen af grøn energi til brint betyder, at energien kan lagres, og man kan således udnytte f.eks. grøn vindmøllestrøm fra dage, hvor der produceres mere, end elnettet kan kapere. Brinten kan så bruges enten i sin rene form – bl.a. i transportsektoren eller i industrielle processer, hvor der i forvejen anvendes brint – eller brinten kan danne basis for videre forædlingsprocesser til produktion af højværdiprodukter med et væld af anvendelsesmuligheder i hele energisystemet.

Brint vinder større og større indpas over alt i verden i takt med, at indsatsen for den grønne omstilling styrkes. I Danmark har vi allerede en stærk værdikæde på brint- og PtX, og potentialerne for nye arbejdspladser, øget eksport og grøn vækst er enorme.

Herunder kan du læse mere om, hvad brint og PtX er, og hvorfor det er nøgleteknologier i den grønne omstilling.

Hvad er brint?

 

Bliv klogere på, hvad brint er, og hvad brint kan i denne video med Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. Brint er energipolitikkens schweizerkniv og nøglen til en grøn fremtid, da den som energibærer både hjælper os med at lagre overskydende vedvarende energi fra solceller og vindmøller, og da vi kan konvertere brinten til brændsler, så vi kan køre, sejle og flyve på ren brint, eller en videreforædling af brint, uden at udlede skadelige partikler.

Hvad er Power-to-X?

 

Power-to-X (PtX), eller ‘strøm-til-noget’ på dansk, er et begreb, som beskriver, hvordan vi kan omdanne vedvarende energi (VE) til brint og klimarigtige brændstoffer.

Det starter med en elektrolyseproces, hvor almindelig vand bliver spaltet til brint og ilt ved brug af grøn strøm fra vedvarende kilder, som f.eks. vindmøller eller solceller. Brinten kan vi direkte anvende som brændstof i transportsektoren, men vi kan også videreforædle den til f.eks. metanol eller ammoniak. Så hedder det elektrofuels, og de kan blive brugt som brændstof i den tunge transport, f.eks. i luft- eller skibsfarten.

ptx og brint kort forklaret

Brint er energipolitikkens schweizerkniv

 

Én af de største udfordringer ved den grønne omstilling er, at der ikke findes en teknologi, der 1:1 kan erstatte den fossile energi. Derfor har vi brug for at få flere teknologier i spil, som kan erstatte fossil energi. Brint er energipolitikkens schweizerkniv, fordi den danner grundlag for en mangfoldighed af grønne løsninger i hele energisystemet.

null

Energi- konvertering

Brint er som energibærer behjælpelig ved mange former for energikonvertering. Brint er en byggesten, og ved at anvende brint i konverteringsprocessen, sørger vi for, at vi kan bruge grøn energi til flere formål, og i flere former, end de oprindeligt kommer.
null

Transport

I 2030 skal halvdelen af vores energi komme fra vedvarende energikilder, og i 2050 vil Danmark være uafhængig af fossile brændstoffer. Det er ambitiøse mål, som Brintbranchen bidrager til at opfylde ved at fremme brint- og brændselscelleløsninger i transportsektoren.
null

Energilagring

Brint kan lagres. Det betyder, at vi ved hjælp af brint kan gemme overskydende vedvarende energi fra vindmøller, solceller eller bølgekraft. Brint kan enten lagres som sig selv, metan, metanol eller andre typer brændstof.
null

Forskning

Danmark er førende på verdensplan, når det gælder udviklingen af brintteknologi. Det er takket været det dynamiske og innovative forskningsklima i Danmark, at Danmark er nået så langt. Forskningen danner fundamentet for alt det vi ved og kan med brint, og har dermed banet vejen for brints kommercielle gennembrud.