Ny grøn statsstøtte vigtig for både økonomi, industri og sikkerhed

Et godt og vigtigt skridt for Danmarks muligheder som grønt produktionsland. Sådan lyder reaktionen fra Brintbranchen, der repræsenterer en af den grønne omstillings kerneindustrier, Power-to-X. Reaktionen kommer i kølvandet på regeringens udmelding om, at der nu i første omgang afsættes én milliard kroner til støtte til grøn, dansk industriproduktion. Brancheorganisationen påpeger, at pres fra både Kina og USA, men i høj grad også andre EU-lande, gør dansk støtte helt essentiel, hvis f.eks. elektrolyseanlæg og brændselsceller for alvor skal industrialiseres i Danmark.  

”Det er afgørende, at Danmark nu ikke længere står på sidelinjen, men derimod melder sig ind i den internationale kappestrid om fremtidens grønne industrier. Vi har i Brintbranchen i lang tid efterlyst, at Danmark udnytter de muligheder for støtte til den grønne industri, som EU har åbnet for, og det er vi naturligvis rigtigt glade for, at regeringen har lyttet til. For vi oplever, når det gælder brintteknologier som elektrolyse og brændselsceller, at der bliver givet massiv statsstøtte til vores konkurrenter rundt om i verden. Det sker i særdeleshed i Kina, men også i USA og i adskillige EU-lande, hvor f.eks. Tyskland, Frankrig og Italien støtter brintindustrien direkte. Det har skabt et skævt og urimeligt konkurrencebillede, der har sat grønne, danske virksomheder under hårdt pres. Så det er godt, at regeringen nu gør noget aktivt”, udtaler Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.  

Brintbranchen understreger, at der både er økonomiske og sikkerhedspolitiske grunde til, at der bør gives støtte til den grønne industri:  

”Det er først og fremmest en god investering, at Danmark ikke blot ser til, mens industrialiseringen af de grønne teknologier vi i Danmark har udviklet gennem årtier, rykker ud af landet. Det handler om både fremtidige arbejdspladser og eksport. Men brintteknologi er også strategisk, og det er bl.a. derfor vi ser, at ikke mindst Kina søger dominans i sektoren. Så det handler også om sikkerhedspolitik. Der er ikke meget pointe i at gøre sig fri af russisk gas, blot for at blive afhængig af grøn teknologiimport. Og når vi taler elektrolyse og brændselsceller, taler vi altså om hjertet af vores kommende grønne energisystem. Så der er essentielle sikkerheds- og geopolitiske overvejelser i det her tillige med de økonomiske”, pointerer Tejs Laustsen Jensen. 

Regeringen har i første omgang afsat én milliard kroner til støtten, men åbner også for at beløbet evt. kan hæves. Det forventer Brintbranchen bliver nødvendigt, men opfordrer samtidig til at tage andre redskaber i brug i samspil med statsstøtten.  

”En milliard er en god start, og der er grund til at rose regeringen for at lytte til industrien, og gå aktivt ind i kampen for at sikre både grøn omstilling, nye arbejdspladser og eksport. Det er et vigtigt signal og en betydelig investering. Men realistisk bliver der på sigt nok brug for flere penge, og det er vigtigt, at den endelige ordning udformes under hensyntagen til at andre EU-lande bl.a. tilbyder meget høje tilskudsprocenter. For det handler om teknologierne bag fremtidens globale grønne energiforsyning, der både skal løse klima-, energi- og forsyningskriser, så det er en skarp konkurrence vi er inde i, og den er værd at investere i. Men vi kan og bør også tage andre redskaber i brug, både i Danmark og EU. Når vi fremover f.eks. holder offentlige udbud, bl.a. om produktion af grøn brint, bør det ske med klare krav til f.eks. cybersikkerhed, ESG m.m. og ikke som i dag alene med fokus på pris. Og vi bør have skarpere sikkerhedsvurderinger til, hvem der kan levere den kritiske teknologi til den grønne energiinfrastruktur. Det er af meget stor betydning, både for Danmarks sikkerhed og for en balanceret konkurrence med særligt ikke EU-lande”, afslutter Tejs Laustsen Jensen.  

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43