Hvordan kan Danmark bidrage til Europas grønne omstilling?

Krigen i Ukraine har åbnet Danmark og Europas øjne for, at energi- og klimapolitik i høj grad også er sikkerhedspolitik. Der er bred enighed om, at Europa hurtigst muligt skal frigøre sig fra den russiske gas og olie, og at en accelereret grøn omstilling skal sikre den europæiske forsyningsuafhængighed.

RePowerEU – EU-Kommissionens plan for uafhængighed af russisk gas – udpeger grøn brint som en central del af løsningen. Men hvordan og hvor hurtigt kan det sættes i værk? Hvordan skal planerne om brint og bioMetan i RePowerEU realiseres, og hvad så med den delegerede retsakt om RFNBOs (brint) og ambitionerne i Fit For 55? Og ikke mindst: Hvilken rolle kan de danske brint- og PtX-virksomheder spille i realiseringen af Europas grønne potentialer?

Alt det og meget mere kan du høre mere om, når Brintbranchen inviterer til morgenmøde, hvor vi debatterer de geo- og sikkerhedspolitiske aspekter af den grønne omstilling, og retter fokus mod den danske indsats på brint- og PtX-området.

Her kan du møde medlemmerne af Europaparlamentet:
Morten Helveg (R)
Niels Fuglsang (S)

Morgenmødet finder sted d. 25/3 kl. 8.30 – 9.30 i Industriens Hus. H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Hvis du ønsker at deltage, så send en email til Anna-Sofie Berknov på asb@brintbranchen.dk.