Vilkår for tilmelding

Vilkår og betingelser og accept

Dette dokument indeholder de vilkår og betingelser, der gælder for registrering til arrangementer afholdt af Brintbranchen.

Tilmelding foregår via Brintbranchens hjemmeside, som er drevet af Brintbranchen, Vodroffsvej 59, 1. 1900 Frederiksberg. CVR 3219 0669. Tlf +45 39202003. Email: info@brintbranchen.dk. For flere informationer besøg da www.brintbranchen.dk.

Ved at acceptere betingelserne accepterer du det fulde omfang af betingelserne og du bekræfter også, at du giver dit samtykke til indehaveren af konferencens brug af personlige oplysninger, der er indsendt i forbindelse med registreringen på de vilkår, der er angivet i vilkårene og betingelser.

Definitioner

Følgende definitioner anvendes i vilkårene og betingelserne:

 • Arrangement betyder: Det pågældende arrangement du er ved at tilmelde dig.
 • Taleren skal betyde en person, der deltager i en arrangement i sin egenskab af taler/oplægsholder/debattør.
 • Arrangementets arrangør betyder den person, som har ansvaret for planlægningen af ​​arrangementet.
 • Arrangements indehaver betyder den virksomhed eller person, der afholder en arrangementet.
 • Arrangementet placering betyder den fysiske lokalitet, hvor arrangementsarrangøren holder arrangementet.
 • Deltager skal betyde en person, der deltager i et arrangement, der afholdes af arrangøren på en fysisk placering.
 • Den indtastede information betyder de oplysninger, du skal indtaste om fornavn, efternavn, email, stilling og organisation, når du registrerer dig selv. Oplysningerne indsamles af arrangementets arrangør.

Indsamling, behandling og offentliggørelse af personlige oplysninger

Indtastede oplysninger gemmes i et WordPress, der er oprettet af arrangements arrangør.

De oplysninger/data, der er indtastet eller på anden måde stilles til rådighed i WordPress, vil derfor være tilgængelige for arrangøren.

Ved at acceptere de vilkår og betingelser, du udtrykkeligt giver dit samtykke til

 • Indtastede oplysninger offentliggøres på Brintbranchens hjemmeside
 • Arrangør/indehaver af arrangementet kan dele disse informationer med talere, oplægsholdere og debattører
 • Arrangør/indehaver af arrangementet, kan dele disse informationer til andre deltagere ved at udlevere lister over deltagere
 • Arrangør/indehaver af arrangementet, kan dele disse informationer på egne medier og platforme elektronisk
 • Arrangør/indehaver af arrangementet, kan dele disse billeder fra arrangementet med deltagere på egne medier og platforme elektronisk
 • Arrangør/indehaver af arrangementet, kan dele disse informationer til lokaliteter for arrangementet
 • Arrangør/indehaver af arrangementet, der lagrer de indtastede oplysninger eller de oplysninger, der ellers er blevet stillet til rådighed i forhold til arrangementet i perioden indtil indkaldelsen af ​​arrangementet og i en periode på højst 36 måneder efter afholdelsen af arrangementet

Brintbranchen skal opbevare de oplysninger, som de og dets medarbejdere modtager strengt fortroligt.

Fritagelse for ansvar

Brintbranchen kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte eller indirekte følgeskader som følge af systemfejl, skadet computerudstyr og aflyste konferencer, herunder men ikke begrænset til operationelt tab, tab af data, tab af indtjening eller skade forårsaget af et defekt produkt generelt.

Annulleringsret for konferencens deltagere, der er private

Hvis du registrerer dig som privatperson og forudsat at du ikke registrerer dig for konferencen som erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan du annullere din registrering i henhold til lov om forbrugeraftaler § 17.

Afbestillingsfristen er 14 dage, og fristen løber fra den dag du registrerede til konferencen. Ordrer kan ikke annulleres eller vendes mindre end 14 dage før afholdelse af konferencen.

Lovvalg og jurisdiktion

Vilkårene skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning med undtagelse af de danske lovvalgsregler. Enhver tvist, der opstår som følge af eller relateret til vilkår og betingelser og/eller brugen af ​​Brintbranchen.dk skal afgøres efter dansk lovgivning med undtagelse af den danske lovvalgsregler.

Såfremt parterne ikke kan blive enige om at løse en tvist, afgøres en sådan tvist af de danske domstole.