Indkaldelse af ansøgninger til EUDP og Green Labs DK

27. juli 2020

Der er nu åbent for efterårets ansøgningsrunde til EUDP og Green Labs DK – ansøgningsfristen er d. 4. september 2020, kl. 15.

Indkaldelse af ansøgninger til EUDP og Green Labs DK

Det er nu tid til en ny ansøgningsrunde hos EUDP. Der er 250 mio. kr. i den gennerelle pulje, og som noget nyt, er det nu også muligt at opnå støtte til testfaciliteter via Green Labs DK-ordningen. Frist for ansøgning er d. 4. september 2020, kl. 15.

I beskrivelsen af Green Labs DK i indkaldelsesmaterialet fremgår det, at:

“Baggrunden for at genetablere Green Labs DK bygger på en anbefaling fra vækstteamet for grøn energi- og
miljøteknologi fra 2018. Anbefalingen handler om, at der skal etableres flere fysiske testplatforme, hvor virksomheder
i storskala kan teste energi-, klima og miljøteknologiske løsninger på tværs af forsyninger og sektorer,
samt hos virkelige forbrugere.
For at sikre og understøtte de danske virksomheders førende position inden for udviklingen af klimateknologier,
er der behov for, at de nye teknologier kan testes i stor skala og hos virkelige aktører, f.eks. forbrugere,
forsyninger og producenter. Ligeledes er der behov for bedre muligheder for at teste datadrevne energi- og
miljøteknologiske løsninger, som går på tværs af forsyninger og sektorer.
Etableringen af nye storskala og virkelighedsnære testfaciliteter skal bidrage til, at virksomhederne kan validere,
om de nye teknologier virker i forhold til behov og adfærd for at få de bedste forudsætninger for afsætning
til gavn for dansk vækst og beskæftigelse.”

Du kan læse mere i indkaldelserne her og her.