Det storskala Power-to-X-projekt, HØST PtX Esbjerg, har underskrevet en tilslutningsaftale med Energinet. Det 1 GW store PtX-anlæg skal producere grøn ammoniak til landbrug og skibsfart. HØST skal tilsluttes Energinets transformerstation i Endrup ved Esbjerg. Tilslutningsaftalen er en vigtig milepæl i projektet, som nu er kommet et skridt tættere på opførelsen. Ved samme lejlighed har også H2Energy underskrevet en tilslutningsaftale med Energinet. H2Energy vi også opføre et PtX-anlæg ved Esbjerg.

Læs mere: PtX-projekter underskriver nettilslutningsaftaler