Pressemeddelelse: EU’s brintstrategi skaber store muligheder for Danmark

8. juli 2020

EU-kommissionen har netop fremlagt sin længeventede brintstrategi, og den skaber store muligheder for den danske værdikæde af brintrelaterede erhverv, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en pressemeddelelse.

EU’s brintstrategi skaber store muligheder for Danmark

EU-kommissionen har netop offentliggjort dens længeventede brintstrategi, og budskabet fra Bruxelles er klart: Brint er en kerneteknologi, både for EU’s klimaindsats og et nøgleelement i fremtidens europæiske industri. Og i Danmark glæder Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, sig over meldingerne fra EU-kommissionen om, at brint kommer til at spille en hovedrolle i Europas grønne omstilling:

”Der er ingen tvivl om, at grøn brint produceret på baggrund af vedvarende energi er én af nøglerne på vejen mod fossil uafhængighed. En af de største udfordringer vi står overfor lige nu, er, at vi ikke har én teknologi, der 1:1 kan erstatte den fossile energi i hele systemet, derfor skal vi have forskellige teknologier i spil til forskellige formål. Brint og Power-to-X (PtX) er det tætteste vi kommer på en grøn schweizerkniv, som kan løse mange og meget forskelligartede udfordringer i omstillingen Europas komplekse energisystemer”, udtaler Tejs Laustsen Jensen, og understreger, at brintdagsordenen er i rivende udvikling over alt i verden, og at det derfor er positivt, at EU nu melder ambitiøst ud:

”Dagens brintstrategi fra kommissionen er særdeles ambitiøs, og EU sætter sig nu globalt i førersædet, når det gælder fremtidens grønne teknologier. Den massive satsning som Von der Leyen kommissionen har præsenteret i dag, og ambitionen om et brintmarked på 140 milliarder Euro i 2030, understreger det store potentiale for både klima og erhvervsliv. Hvis og når strategien forhåbentlig følges op med investeringer fra den Recovery Fund, som stats- og regeringscheferne bliver enige om den 17-18 juli, står vi med et meget stærkt afsæt til at skabe brintbaseret og klimaneutral vækst og beskæftigelse i Europa samtidig med, at vi nedbringer vores emissioner massivt. Dagens EU-strategi bør blive det internationale startskud, der for alvor sætter gang i investeringer og udviklingen af brint- og Power-to-X-løsninger (PtX)”, siger Brintdirektøren, og afslutter med at fremhæve brintstrategiens store muligheder for de mange danske virksomheder, der udvikler, producerer og eksporterer brintrelaterede løsninger til EU og resten af verden:

”Brintstrategien skaber et enormt potentiale for danske virksomheder. I Danmark har vi alle muligheder for at blive global leder på grøn brint og PtX. Vi har en række styrkepositioner, som vi kan udnytte i den næste fase af den grønne omstilling. Det drejer sig naturligvis i høj grad om vores kompetencer inden for produktionen af vedvarende energi, men vi har også allerede nu en lang værdikæde af stærke virksomheder, som leverer brintteknologier og -løsninger til hele verden. Den kæde skal vi styrke, og EUs  brintstrategi kan være med til at skabe den efterspørgsel, der er nødvendig for at få produktionen hos de danske underleverandører op i en hidtil uset skala. Men vores konkurrenter rykker også. Med Tyskland i spidsen stormer en række europæiske lande fremad på det her område. Vi skal rykke nu, hvis vi vil være med forrest i feltet. Med energiaftalen fra sidste måned har vi taget et vigtigt skridt, men i lyset af bl.a. dagens strategi kræver det yderligere danske initiativer, bl.a. i efterårets transportforhandlinger, hvis Danmark skal stå distancen. Og hvis vi satser nu, vil ikke alene gavne den grønne omstilling, men også skabe arbejdspladser, industri og eksport for Danmark, og lægge fundamentet for en økonomisk vækst, der ikke alene er bæredygtig men også levedygtig langt ud i fremtiden”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt da Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 43 94 eller via tlj@brintbranchen.dk.