EU har offentliggjort vilkår og betingelser for den første auktion under den Europæiske Brintbank, som er et af verdens største finansieringsprogrammer for demonstration af innovative lavemissionsteknologier. Auktionen har et budget på 800 millioner euro og er målrettet produktion af grøn brint fra vedvarende energikilder. Det skriver EU-Kommissionen på sin hjemmeside.

Formålet med auktionen er at støtte omkostningseffektivt produktionen af grøn brint inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Støtten vil blive udbetalt som et fast tillæg til producenterne af grøn brint pr. produceret kilo. Auktionen vil være baseret på konkurrence mellem budgiverne, som skal opfylde en række kvalifikationskrav for at deltage.

Auktionen vil være åben for projekter, der installerer mindst 5 MW ny elektrolysekapacitet i en enkelt lokation. Projekterne skal kunne demonstrere, at de producerer grøn brint med mindst 70% reduktion i drivhusgasudledninger sammenlignet med konventionel brint. Projekterne skal også have en troværdig strategi for at sikre forsyningen af vedvarende elektricitet og afsætningen af den producerede brint.

Auktionen vil blive lanceret i efteråret 2023, og ansøgningsfristen vil blive annonceret senere. Auktionen er en del af EU’s strategi for at fremme udviklingen og anvendelsen af grøn brint som et centralt element i den grønne omstilling. EU har også oprettet en europæisk brintbank, som skal mobilisere investeringer i grøn brintproduktion både inden for og uden for EU.