Det skandinaviske energisamarbejde skal styrkes og skaleres op, hvis vi skal yde vores bidrag til den grønne omstilling og europæiske uafhængighed. Sådan lyder budskabet fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i et bidrag til Altingets nordiske temadebat om fremtidens energisystemer i Skandinavien.

Ifølge Tejs Laustsen Jensen er der store muligheder i at udbygge det tætte samarbejde på energiområdet. Det handler ikke mindst om de massive VE-ressourcer regionen tilsammen råder over, og de enorme potentialer for brint og PtX-brændsler, som repræsenterer det næste led i den grønne værdikæde:

” […] hvis vi skal lykkes med at omstille alle dele af energisystemerne, så handler det ikke mindst om at udvide vores forståelse af vedvarende energi. Grøn strøm er fundamentet, men det er ikke alle dele af energisystemet, der kan sluttes til en stikkontakt eller drives af et batteri.

Der skal andre midler, og brændsler, i brug. Kort sagt handler det om også at tænke i molekyler frem for bare elektroner. Storskala energikonvertering er en afgørende brik i at gøre alle dele af energisystemet grønne.”

Det er ikke mindst i lyset af den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa, at vi og vores skandinaviske søskende skal påtage os et langt større ansvar for at bidrage til et fossilfrit Europa. I følge Tejs Laustsen Jensen har vi alle muligheder for at blive Europas grønne kraftcenter, men det kræver, at vi går alvorligt og ansvarsfuldt til opgaven:

“For selvom vi er dygtige på vedvarende energi, har vi været for sene i indsigten af den geopolitiske vigtighed af vores energiressourcer. Den brutale, russiske invasion af Ukraine har udstillet vores sårbarheder i et smerteligt skarpt lys.

Forståelsen for klimakrisens altødelæggende konsekvenser har fået omstillingen højt op på dagsordenen både hos befolkningen og hos politikerne, men krigen i Ukraine har gjort omstillingen sikkerhedspolitisk akut.

Vi kan ikke længere klare os med små, grønne fremskridt. Vi er nødt til at indse, at svarene på både klimakrisen og den pågående forsyningskrise i kølvandet på invasionen er de samme: Massiv investering og opskalering af den grønne energi – langs hele forsynings- og værdikæden.”

Med fælles infrastruktur, fælles investeringer og grønt udviklingssamarbejde kan vi bygge videre på ikke alene det grønne fundament af vedvarende energi, men også videreføre traditionen for energieksport til resten af Europa – men denne gang skal det være grønt:

“I mange år har vi eksporteret olie og gas, nu skal vi gøre den energieksport grøn. Vi har både kapacitet og kompetencerne til at drive den grønne udvikling, som er altafgørende for omstillingens succes. Det vil ikke alene gavne klimaet, men også sikre en stabil forsyning og europæisk uafhængighed.”

Læs hele indlægget hos Altinget her.