Den 5. april blev den tredje udgave af European Hydrogen Backbone (EHB), den tværeuropæiske vision for brintinfrastruktur, udgivet. I den forbindelse rykkes den dansk-tysk brintforbindelse frem til 2030 fra 2035. Dette sker bl.a. som følge af en hastig udvikling af den europæiske brintnetværk, der nu strækker sig over 52.000 km brintinfrastruktur på tværs af 28 europæiske lande. Dertil har den danske Power-to-X-strategi sat ambitioner for Danmark som nettoeksportør af grøn brint til resten af Europa, hvilket kræver en stærk kobling mellem de europæiske landes brintinfrastruktur.  

Vicedirektøren i Energinet Systemansvar, Stine Grenaa Jensen, siger: ”Der er stort politisk og kommercielt momentum bag brint i hele Europa. Vi mærker fx en stigende tysk interesse i et brintsamarbejde med Danmark, og danske aktører har også for alvor fået øje for mulighederne syd for grænsen.” 

Energinet har allerede indledt et samarbejde med den tyske GAS-TSO Gasunie Deutschland gennem udarbejdelsen af et teknisk forstudie for transport af brint via en rørledning fra Esbjerg eller Holstebro i Danmark til Hamburg i Tyskland. Studiet har vist potentiale for etablering af en dansk-tysk-brintforbindelse, der vil gøre Danmark i stand til at eksportere grøn brint til resten af Europa.  

Energinet inviterer til aktørmøde den 3. maj 2022, hvor relevante interessenter kan bidrage med input til det fremadrettede arbejde med dansk brintinfrastruktur.  

Læs mere om arbejdet for den dansk-tyske brintforbindelse hos Energinet her.