Nej til genforhandling af de delegerede retsakter på brint. Brintbranchen har i samarbejde med DI Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Metal sendt et åbent brev til de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, hvor vi i fællesskab udtrykker vores bekymring om, at en række medlemmer af Europa-Parlamentet fra ITRE har igangsat en proces med henblik på at få de delegerede retsakterne på brint afvist.

De delegerede retsakter fastlægger regler for produktion af vedvarende brændstoffer af ikke-biologisk oprindelse (RFNBO), bl.a. brint, og er dermed med til at afgøre, hvilke investeringer virksomheder skal foretage sig i brintværdikæden for at leve op til reglerne.

I brevet opfordrer vi på vegne af den danske brint og PtX-industri på det kraftigste de danske medlemmer af Europa-Parlamentet til ikke at støtte den fremsatte motion, men i stedet arbejder for at sikre, at retsakterne om RFNBO’s vedtages hurtigst muligt.

Delegerede retsakter er et år forsinkede

I februar offentliggjorde og vedtog EU-Kommissionen de længe ventede delegerede retsakter (DAs). Retsakterne har været meget længe undervejs, og er nu over et år forsinkede i en i forvejen langtrukken proces. Det har skabt massiv usikkerhed for RFNBO-industrien, og har skadet Europas mulighed for at realisere potentialet og forblive førende på det globale grønne brint-område.

Derfor er det helt afgørende at reglerne nu kommer på plads, skriver de fire organisationer i brevet. Industri og investorer skal have klarhed over, hvilke regler de skal agere under, således at der kan træffes investeringsbeslutninger på nogle af de store projekter, som er planlagt.

Brevet blev sendt d. 21. marts til alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Det forventes, at Europa-Parlamentet stemmer om de delegerede retsakter d. 29. marts. Parlamentet kan kun sige ja eller nej til indholdet af de delegerede retsakter. Hvis akterne bliver afvist, skal Kommissionen formulere nye regler og branchen vil fortsat være uden klare regelsæt.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43

Spørgsmål eller kommentarer?

Mette Kirstine Schmidt –  Politisk og international chef
mks@brintbranchen.dk
tlf. 31 70 74 24