Danmark har planer om at blive en stor eksportør af grøn brint, mens Tyskland forventer at få et stort behov for at importere brint i fremtiden. Derfor vil de to lande samarbejde om at udvikle en tværnational rørledning, der kan transportere brint fra Danmark til Tyskland.

Det fremgår af en ny rapport fra Energinet og Gasunie, der har undersøgt markedspotentialet for grøn brintproduktion og -forbrug i de to lande. Rapporten understreger vigtigheden af at skabe en fælles infrastruktur, der kan understøtte den europæiske energiomstilling.

“Danmark er på vej til at blive et grønt kraftcenter, der spiller en afgørende rolle i den europæiske energiomstilling. Den rettidige udvikling af tværnational brintinfrastruktur mellem Danmark og Tyskland er afgørende for at frigøre potentialet,” siger Michael Linnemann Pedersen, direktør i Energinet.

Energinet og Gasunie arbejder på at have en rørledningsforbindelse klar inden udgangen af 2028, i tråd med den fælles erklæring, som de danske og tyske regeringer underskrev den 24. marts. Men projektet møder også udfordringer og kræver støtte fra politikere og interessenter i begge lande. En proces for at indsamle bindende tilsagn for udnyttelsen af transportinfrastrukturen fra Danmark til Tyskland er planlagt til at blive lanceret inden udgangen af 2023.

Du kan læse mere om rapporten og samarbejdet på Energinets hjemmeside.