Årsmøde i FutureGas-projektet

Den 25-26 november 2020 blev det sidste årsmøde i FutureGas projektet afholdt. Projektet har over de sidste fire år undersøgt gassens rolle i den grønne omstilling.

Årsmøde i FutureGas-projektet

Den 25-26 november blev det sidste årsmøde i FutureGas projektet afholdt i KolleKolle i Værløse. Her var der samlet over 50 mennesker fra det store projektkonsortium for at præsentere og debattere resultaterne fra de sidste fire års arbejde.

FutureGas projektet er det største af sin slags, der har sat sig for at undersøge gassens og gasnettets rolle i fremtidens energisystem. Projektet har gennem seks arbejdspakker analyseret hele gaskæden fra forsyning til regulering og er pt. i gang med at finpudse de sidste analyser og konklusioner, der dog alle peger på, at gasnettet er en værdifuld aktie i den grønne omstillingsproces.

Brint på dagsordenen

Der var ikke enighed blandt alle i salen om, hvilken rolle brint kommer til at spille i fremtiden. Men der var ingen tvivl om, at brint var på dagsordenen. Og der var enighed om, at brint kommer til at spille en rolle på den ene eller anden måde.

Der blev diskuteret alt fra iblanding af brint i gasnettet, til udvikling af cirkulær økonomi omkring elecetrofuels, til brint til transport og udvidelse af den danske brintinfrastruktur til personbiler. Men et fælles udgangspunkt for alle diskussionerne var, at elektrificering ikke er nok for at komme i mål med de ambitiøse klimastrategier. Særligt indenfor transport- og landbrugssektoren er der behov for at tænke i sektorkobling, power2x og elektrificering+.  

På dag to var der da også sat en hel session af til at diskutere forskellige brintscenarier mere i dybden. Her talte Kristian Poulsen fra Dansk Energi, Adrianna Guerenabarrena fra Ørsted og Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Nogle af de centrale pointer, der kom fra scenen var vigtigheden af at skabe en national strategi for brint, som kan sikre storskala, der kan være med til at få priserne ned. Derudover blev der lagt vægt på nogle af de andre centrale fordele ved at satse yderligere på brint, særligt ift lagring, balancering, power2x og sektorkobling.

Du kan finde oplæg fra Årsmødet her.Hvis du vil vide mere om projektet og finde yderligere rapporter mm. Så besøg projektets hjemmeside www.futuregas.dk

Gastekniske dage

Den 22. og 23. maj løber de årlige Gastekniske Dage af stablen i Billund. I år vil der, ifølge Thea Larsen, administrerende direktør i Dansk Gasteknisk Center, være fuldt fokus på gasbranchens rolle i den grønne omstilling.

Thea Larsen lover i en klumme på Energy Supply’s hjemmeside at programmet bliver et energipolitisk aktuelt program, hvor gasteknologier, som bidrager til den grønne omstilling, får særlig opmærksomhed.

Et af de centrale emner på Gastekniske Dage vil være produktionen af grøn gas via elektrolyse. Billig strøm bliver omdannet til  grøn gas, som kan blive gemt i gasnet og lagret. På Gastekniske Dage vil der blive givet status for den aktuelle situation, hvor der allerede nu er diverse store gasvarmepumper i drift i Danmark.

Andre teknologier, som kommer i fokus på Gastekniske Dage er hybridvarmen, hvor el- og gasteknologi kombineres, og fjernvarmeproduktion på gasfyrede varmepumper. I klummen skriver Thea Larsen, at effektiviteten af gasfyrede varmepumper potentialt kan blive 1,5-4 gange så høj som i en traditionel kedel. 

Det er muligt at se det komplette program og tilmelde sig til Gastekniske Dage her. Thea Larsens klumme på Energy Supply’s hjemmeside kan læses her.

Årligt FutureGas-seminar

Tidligere på måneden afholdt FutureGas-projektet sit årlige seminar. Det foregik over to dage i de smukke rammer på KolleKolle.

Der var repræsentanter fra alle dele af gassektoren samlet, da FutureGas-projektet afholdt dette års seminar. Over to dage blev der diskuteret alt fra hybrid-varmepumper, avancerede regnemodeller, brintens potentiale i gassektoren, omstillings af transportsektoren og reguleringsmæssige udfordringer.

Dagene forløb med en blanding af oplæg, diskussioner og workshops. Der blev gjort status på hver enkelt arbejdspakke og udvekslet inputs og perspektiver. Projektet er for alvor på vej ind i sin afsluttende fase, og konklusionerne ventes fremlagt næste år.

Der var stor optimisme blandt deltagerne, og forarbejdet i arbejdspakkerne er gjort. Nu venter den store opgave med at få resultaterne på plads, konklusionerne skal drages og anbefalingerne formuleres. Sidstnævnte er især en stor opgave, ikke mindst i forhold til de anbefalinger, der skal udarbejdes i forhold til regulering og rammevilkår, som skal understøtte den grønne omstilling.

Fokus er på sektoriel kobling og en styrket gasintegration i energisystemet. Gassen kan sikre både fleksibilitet og stabilitet i et bæredygtigt energisystem, der baseres på vedvarende kilder.

Et travlt forår og en hektisk sommer

Selvom sommeren langt fra er slut, er ferien ved at være det for de fleste, og det samme er andet kvartal af 2018. Hos Brintbranchen har vi haft travlt – og til tider har det været lidt hektisk – både med afholdelse af arrangementer, politisk arbejde og udgivelse af kommunikationsmateriale.

Fokus på transport

I de forgangne måneder har vi især haft fokus på transport, hvor flere arrangementer og begivenheder har kredset om emnet.

Den 18. april løb vores Årsdag 2018 af stablen hos Serenergy i Aalborg. Omkring 90 deltagere mødte op til en dag med fokus på grøn transport, herunder lagring, produktion og anvendelse af grønne brændstoffer. Der var mange inspirerende oplæg og desuden et site visit på Serenergys produktion af metanoldrevne brændselscelleanlæg.

De sidste måneder har ligeledes budt på flere vellykkede tiltag under transportprojektet Hydrogen Mobility Europe (H2ME), hvor vi er med i den store partnerkreds, der tæller partnere fra mere end 9 europæiske lande. Brintbranchen udgav som led i projektet en rapport om danske brintbilisters oplevelser med at køre med brint. Rapporten er den første af sin slags og kan læses her.

Nel Hydrogen har bl.a. med støtte fra H2ME-2 bygget og leveret to tankstationer i Island og en tredje forventes i 2019. Dette er starten på en infrastruktur i Island, der skal gøre det eftertragtet at køre brintbil. I H2ME-regi var der også gang i den i København, hvor Brintbranchen i maj i samarbejde med Hyundai Danmark officielt kunne overdrage to brintbiler til Københavns Kommune. Bilerne skal fungere som borgmesterbiler for hhv. Socialborgmester Mia Nyegaard og Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og får således den københavnske brintbilsflåde op på 21 biler.

Ligeledes i maj var Brintbranchen med til at organisere Toyota’s Mirai Roadtrip, da den ramte den danske hovedstad, hvor vi havde arrangeret en række dage med præsentationer, der gav indblik i det danske brintlandskab, og hvor relevante ordførere fra både Venstre og Socialdemokratiet fortalte om muligheden for at bruge brint til lagring af el. Toyota kørte i brintbil op gennem Tyskland og til Danmark med en lang række journalister i deres brintbil, Mirai. Læs mere her.

Folkemøde i solskin

I juni måned deltog Brintbranchen i Folkemødet på Bornholm med det mest ambitiøse program i organisationens historie. Det blev til fire arrangementer, der fokuserede på debatter om vigtige spørgsmål og diskussioner inden for energiområdet og den grønne omstilling.

Vi havde allieret os med klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgaard, som interviewede en række brintbilister, både private brugere og brugere, der kører brintbil i forbindelse med deres arbejde. De var alle begejstrede for selve køreoplevelsen, og nød den gode samvittighed, der følger med at køre en bil, der ingen udstødning har, udover vanddamp. De kunne dog også rapportere om den sårbarhed, der følger med at være first mover. Alligevel var den enstemmige konklusion, at fordelene er størst, især den lydløse kørsel, grønne profil og rækkevidden.

Efterfølgende ledte Jesper Theilgaard en interessant debat mellem en række vigtige debattører om, hvor ansvaret for den grønne omstilling i transportsektoren ligger. De mange fremmødte kunne desuden kigge nærmere på en Toyota Mirai.

Derudover bød vi på en paneldebat i forbindelse med EU-projektet HyLAW under spørgsmålet ”Sætter bureaukrati en stopper for den grønne omstilling?” og havde også to gasfokuserede events i Energinets telt, hhv. GasTalk og GasDebat ifm. FutureGas-projektet.

Alt i alt var det et meget vellykket Folkemøde, og vi vil gerne sige tak til alle deltagere og fremmødte. Læs mere om arrangementerne her.

Energiforlig, klimaplan og brintpuljen

I de absolut sidste dage inden Folketinget for alvor gik på sommerferie, blev samtlige partier enige om et nyt energiforlig. En række af de aftalte initiativer skal først aftales i detaljer i det kommende år. Det gælder blandt andet 500 millioner kr. til grøn transport og en gasstrategi, hvor forligsteksten eksplicit nævner at strategien skal behandle metanisering.

Du kan læse brintbranchens pressemeddelelse om forliget her.

I begyndelsen af juli blev det offentliggjort hvordan de 10 millioner kroner fra puljen for fremme af brændselscellekøretøjer skal uddeles, og de tre projekter, der blev tildelt midler er Herning Kommune, Bedre Begravelse Aps og Everfuel Denmark A/S.

Først på efteråret forventes regeringen desuden at præsentere en klimaplan. Klimaplanen forventes at indeholder en lang række initiativer, særligt i forhold til transport og på landbrugsområdet.

Nyt fra sekretariatet

Hos Brintbranchens sekretariat har foråret og sommeren også budt på en masse nyt.

Vi har sagt farvel og tak for indsatsen til vores politiske konsulent Chris Holst Preuss, der er tiltrådt en ny stilling hos Landbrug og Fødevarer og ligeledes taget afsked med vores student Renée Andersen, der det sidste år har været ansat som barselsvikar. Samtidigt siger vi farvel og på gensyn til vores konsulent og projektleder Sofie Neergaard pr. 9 august, da hun går på barsel og er væk i et års tid frem.

Det betyder også, at vi til gengæld kan sige velkommen til en række både nye og kendte ansigter:
Nicolai Fiil er fra 30. juli ansat som konsulent med fokus på politisk interessevaretagelse og kommunikationsarbejde.
Eleonore Fenne, der var hos os som praktikant i foråret 2017, er tilbage på kontoret som student en række timer hver uge, hvor hun vil bistå med større kommunikationsopgaver.
Line Strauss Jørgensen, der ligeledes har været hos os som praktikant, er også fremover at finde på kontoret, hvor hun bl.a. vil have ansvaret for Den danske brint- og brændselscelledag.
Og sidst men ikke mindst er vores dygtige student, Emma Møller Husted, tilbage fra barsel.

Læs mere om kontoret og de ansatte her.

Efteråret hos brintbranchen

Efter et velfortjent pust i sommerferien er det delvist nye hold på sekretariatet kampklar til et spændende efterår, der også byder på en masse aktivitet. Værd at fremhæve er bl.a. HyLaw-minikonferencen den 25. september, hvor resultaterne vedrørende politiske og juridiske hindringer for udvikling og kommercialisering af brint vil blive præsenteret. Derudover arrangerer vi igen i år Den danske brint- og brændselscelledag i samarbejde med EUDP, Innovationsfonden og SDU. Den danske brint og brændselscelledag 2018 finder sted den 19. november på Syddansk Universitet i Odense.

Vi håber at se mange af jer!

Brintbiler, GasTalk og masser af debat på Folkemødet

Onsdag den 13. juni rejste Brintbranchen mod Allinge i en Toyota Mirai, hvor de næste fire dage skulle stå i folkeoplysningens tegn. Det mest ambitiøse program i organisationens historie skulle stå sin prøve med fire events, der på forskellig vis relaterede til fremtidens grønne løsninger med et naturligt fokus på brint- og brændselscelleteknologi.

Der er mange stemmer på Folkemødet i Allinge, der alle kæmper om opmærksomheden fra de mere end 100.000 deltagere. Det lykkedes heldigvis Brintbranchen i høj grad at få råbt højt og tiltrukket tilhørere. Ikke mindst var brintbilen fra Toyota og Jesper Theilgaard et stort trækplaster på Folkemødets første dag. Derudover deltog Brintbranchens medarbejdere som tilhørere i en lang række debatter med fokus på grøn omstilling, transport og energiforliget, og fik netværket og udvekslet erfaringer og meninger.

Hvordan er det at køre på brint?

På Folkemødets første dag stod Brintbranchen klar med en Toyota Mirai og Jesper Theilgaard til at tage en debat om brintbiler. Arrangementet tiltrak omkring 50-60 mennesker, der kom for at høre klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgaard interviewe en række forskellige brint-bilister. I panelet sad Mia Nyegaard, Socialborgmester i København for Radikale Venstre, som har en Hyundai iX35 som borgmesterbil, Rådhusbetjent Flemming Dam fra Socialforvaltningen på Nørrebro og privatbilisten Michael Holst, der det sidste år har kørt Honda Clarity.

Eventet var den del af H2ME projektet, og der blev også tid til at fortælle om projektets resultater og ambitioner og gøre reklame for Brintbranchens nyudgivne rapport om brugeroplevelser hos brintbils-bilister.

Alle de forskellige typer af brugere var meget begejstrede for køreoplevelsen og ser alle spændende perspektiver i brintbiler, som både er lydløse og partikelfri.

Det er dog udfordrende at være ’first mover’. Særligt ift. infrastrukturen, der tæller 10 stationer i Danmark. Her bliver man som brint-bilist ekstra sårbar, hvis der er stationsnedbrud, og man skal i højere grad planlægge sin rute. Fordelene vejede dog tungere hos de tre panelister, der især lagde vægt på den grønne profil, lydløsheden og ikke mindst rækkevidden.

Efter snakken om de forskellige køreoplevelser fik Jesper Theilgaard mulighed for at skyde lidt med skarpt på en række aktører, der alle er ansvarlige for at udbrede brint til transport, nemlig Nicolaj Bruun Rasmussen, Nel Hydrogen (stationsoperatør), Martin Grandal, Toyota Danmark, David Marc Gurewitsch fra Teknik og Miljø i København, der er ansvarlige for indkøb til Københavns bilflåde og Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen.

Her var der særligt fokus på, hvordan den tunge transport er en vigtig nøgle til at udbrede brinttransport, da det giver en bedre business-case for brintproduktionen og dermed også gør stordriftsfordele muligt.

Det var også muligt at sparke dæk på Toyota Mirai’en, hvor Toyota-tekniker Jan Nielsen også var til rådighed for spørgsmål.

 

I gassens tegn

Fredag den 15. juni stod i gassens tegn, hvor Brintbranchen i samarbejde med Energinet havde stillet tre forskere stævne i Energinets telt til at fortælle om deres forskning på en let og tilgængelig – og ikke mindst folkelig – måde, under titlen GasTalk.

Konceptet var enkelt: Alle havde præcis 10 minutter og 10 slides til at forklare kompleksiteten af deres forskning inden for gassektoren med fokus på resultater og betydning for virkeligheden.

Nyudnævnt professor Marie Münster og ph.d. Rasmus Bramstoft, begge fra DTU Management Engineering og en del af FutureGas-projektet indtog sammen med ph.d. Christian Dannesboe fra Aarhus Universitet scenen.

Marie Münster startede ud med et generelt oplæg om gassens rolle i det fremtidige energisystem og sektorkobling, derefter tog Rasmus Bramstoft over med at fortælle om sit fokus på særligt VE-gasser i den grønne omstilling og slutteligt inviterede Christian Dannesboe os med ind i Haldor Topsøes demonstrationsanlæg i Foulum, hvor han til dagligt arbejder med at konvertere grøn elektricitet til naturgas.

Det var tre veloplagte forskere, der fangede publikum og fik serveret deres forskning inden for den snævre tidsramme alt imens Brintbranchens praktikant Line agerede menneskelig powerpoint-projektor.

Læs mere om FutureGas projektet her, som forsker i gassens rolle i fremtiden. Find mere om Foulum anlægget her.

Brintbranchen afholdt også to øvrige arrangementer, nemlig en gasdebat og et HyLaw-arrangement med fokus på barrierer for grøn omstilling. Læs mere om Brintbranchens folkemødeprogram her og find også information om de foregående år.

I år løb Folkemødet af stablen den 14.-17. juni 2018.

Brintbranchens program for Folkemødet 2018

Brintbranchen har i år planlagt et meget travlt program for Folkemødet. Brintbranchen er arrangør eller medarrangør på hele 4 programmer torsdag, fredag og lørdag. Igen i år vil Brintbranchen have brintbiler med på Folkemødet og diskutere fremtidens transportløsninger.

Torsdag starter Brintbranchen nemlig ud med et arrangement omkring brintbiler sammen med Jesper Theilgaard der interviewer brintbilister torsdag d. 14. juni kl. 13.00 i Brandstationens debattelt. Jesper vil interview en række daglige brugere af brintbiler omkring deres oplevelser med at køre på brint. Jesper Theilgaard vil bl.a. interviewe Mia Nygaard, socialborgmester i København som bruger en brintbil som borgmester bil. Herudover vil der være interview med Chris Holm, som er pensionist og har anskaffet sig en brintbil privat. Derudover vil bl.a. en rådhusbetjent og en projektleder også fortælle om deres erfaringer med brintbilerne.

Fredag starter vi ud med en debat om bureaukrati og den grønne omstilling kl. 09.00 i Brandstationens debattelt. Vi stiller nemlig spørgsmålet ”Sætter bureaukrati en stopper for den grønne omstilling?” til Vindmølleindustrien ved Martin Risum Bøndergaard, Politik- og analysechef, Biogasbranchen ved Bruno Sander Nielsen, faglig direktør og Brintbranchens egen direktør Tejs Laustsen Jensen. Som moderator vil Hanne Edlefsen som er afdelingsleder i Energinet lede os igennem en spændende debat, hvor hver deltager har en konkret case med, der skal danne udgangspunktet for, om der er fællesbenspændere vi skal have fjernet.

Senere fredag forsætter vi med et alternativt arrangement i samarbejde med Energinet. Her afholder vi GasTalk kl. 14.30 i Energinets telt, hvor 2 Ph.d.er og en lektor vil fortælle om deres forskning i grønne løsninger baseret på gas. De vil fortælle om deres arbejde i et TEDTalk lignede format, som skal gøre deres komplicerede forskning let tilgængelig for alle.

Lørdag slutter vi af med en klassisk paneldebat i Energinets telt kl. 15.00-16.00, hvor en række aktører skal svare på spørgsmålet ”Er gas stadig en del af den grønne omstilling?” Til denne debat skal vi bl.a. høre fra ProjectZero i Sønderborgs direktør Peter Rathje, viceadm. direktør i Dansk Energi Anders Stouge, Biofos direktør John Buur Christiansen, Head of Department på DTU Poul Erik Morthorst samt Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen. Og til at lede slagets gang har vi rekrutteret Jeppe Danø som er Områdeleder for Gassystemansvar i Energinet.

Find hele Folkemødeprogrammet her

Her kan du se billeder fra sidste års Folkemøde:

Fremtidens grønne transport til lands og til vands

Torsdag d. 16. november 2017 bød Brintbranchen på en dag med fokus på grønne energiformer, hvor Energiens Hus på Frederiksberg dannede rammen. Her mødte omtrent 45 op til at høre om, hvad der kan gøres, primært i transportsektoren, for at imødekomme den grønne omstilling. Workshoppen blev afholdt som en del af FutureGas-projektet, der har en arbejdspakke, der kigger på gassens rolle netop i transportsektoren.

 

 

 

 

Dagen bød på spændende oplæg, en interessant paneldebat og godt humør blandt de fremmødte. Vi siger tak for en spændende eftermiddag og ser frem til at se jer til fremtidige arrangementer – bl.a. på Folkemødet 2018, hvor Brintbranchen også vil sætte fokus på FutureGas-projektet.

Se deltagerlisten her.

Se invitation og program her.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte indlæg fra dagen og også finde de enkelte powerpoint-præsentationer.

Introduktion til FutureGas

Projektleder for FutureGas, professor Poul Erik Morthorst, DTU Management, startede workshoppen ud med en introduktion til projektet og til temaet fremtidens grønne transport. Her blev der fortalt, hvordan FutureGas har fokus på gassens rolle i det fremtidige energisystem. Find hans præsentation her.

Comparison of future technologies for shipping

Herefter sammenlignede Frauke Wiese, DTU Management, de forskellige fremtidige drivmidler inden for shipping og talte her om fordele og ulemper ved de forskellige energiformer. Mest af alt lå fokus på de risici der er, ved brug af de forskellige energiformer, som fx metan-udslip, sikkerhed, rækkevidde, omkostninger m.m. Præsentation kan findes her.

Erfaringer fra Samsø: LNG til færgedrift

Knud Tybirk fra Samsø Kommune fortalte om Samsøs arbejde med grønomstilling og særligt om gasfærgen, der blev indført i 2015 og hvordan dette har skabt grundlaget for et gasmarked på Samsø. Denne visionære beslutning blev taget i forbindelse med BioGas2020, hvor planen er at udskifte biogassen med biometan i 2019. Men indtil nu, drives færgen af biogas hentet fra Holland og som, ved en container, gør det muligt at tanke færgen én gang om dagen på bare 15 minutter. Gas er grundstenen i den fremtidige plan for Samsø, hvor det er et brændende ønske at binde karbon-, vand- og næringskredsløb sammen i et cirkulært system på øen og dermed vise Samsø som et modelsamfund, når det angår den grønne omstilling. Find præsentationen her.

Gas til tung transport – flydende bionaturgas i Hirtshals

Henrik Rousing, HMN Naturgas, bidrog med et oplæg om hvordan biogassen kan bidrage til den grønne omstilling ved at tage udgangspunkt i gas-projektet om flydende bionaturgas i Hirtshals. Her blev planerne for projektet uddybet bl.a. om det opsatte biogasanlæg og liquifier-anlæg samt hvilke partnere som indgår i det igangværende projekt. Udover dette, blev et overblik over CNBG til tung transport også fremlagt. Her blev fortalt hvordan det er et enestående brændsel – men at det fylder meget, og derfor er det en nødvendighed at kunne komprimere dette. Yderligere er komplikationerne ved gas til tung transport, at det er kun lastbiler med fast base som kan benytte dette, da de skal kunne tankes i løbet af hviletider. Dette betyder, at lastbiler som kører gennem flere lande og uden fast base ikke kan benytte biogas til dette. Du kan finde præsentationen her.

LNG/LRGN as alternative fuels in heavy duty transportation – a techno-economic assessment

Dejene Hagos fra Chalmers Universitet lagde vejen forbi til FutureGas Workshoppen, for at give en teknisk-økonomisk vurdering af LNG og LRGN som fremtidige energiformer inden for tung transport. Her blev bl.a. set på LNG i det maritime og hvordan Norge er førende inden for dette. Samtidig var der fokus på TTW teknologier, heriblandt tilpasninger til HDV (Heavy Duty Vessils) og passagerbiler, såsom DICI, PISI, PIDF og HPDI. Her blev konkluderet at, the more we drive, the more we save. Præsentation kan findes her.

Metanol til transport til lands og til vands

Mads Friis Jensen fra SerEnergy var sidste oplægsholder med et oplæg om brændselsceller og metanol. SerEnergy er førende indenfor brændselsceller til stationært brug, mindre køretøjer og skibe ved brug af HT-PEM brændselscellen (High Temperature PEM). Præsentation kommer op senere.

 

 

Nyt fra FutureGas

Så er der nyt fra projektet FutureGas. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet få en update fra projektleder Poul Erik Morthorst fra DTU Management. Derudover kan du finde rapporten ”Danish natural gas utilisation today” samt læse mere om den afholdte workshop i transport-modellering og ekskursion til Samsø og LNG-færgen (Liquified Natural Gas).

Læs nyhedsbrevet her.

Desuden kan vi også nævne, at FutureGas er med til at arrangere en gas workshop den 3. april på DTU i Lyngby.

Se programmet her.