Det danske PtX-udbud på 1,25 mia kr. til produktion af grøn brint bliver nu igangsat. Udbuddet vil give et tiltrængt rygstød til den danske brint- og PtX-industri og vil øge produktion af grøn brint i Danmark, vurderer Brintbranchen, den danske hovedorganisation for brint og Power-to-X (PtX). Brintbranchen peger samtidigt på, at der fortsat udestår vigtige opgaver, bl.a. når det gælder brintinfrastruktur, men understreger, at udbuddet er et betydende tiltag på vejen mod Danmark som storproducent af grøn brint.

”Lanceringen af PtX-udbuddet i morgen er et meget vigtigt første skridt på vejen mod at realisere Danmarks store potentiale for produktion af brint og grønne brændstoffer. Vi glæder os over, at midlerne i PtX-udbuddet nu kommer ud at arbejde i industrien, og i branchen ser vi frem til at omsætte potentialer til realiteter. Udbuddet giver producenterne et nødvendigt rygstød på vejen mod skala og kommercialisering. Det er blandt de første af sin slags i Europa, og kommer til at være en af de grundsten, som en bæredygtig og levedygtig industri skal stå på. Det er vigtigt for den grønne omstilling, for europæisk forsyningssikkerhed og for dansk økonomi,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

PtX-udbuddet på i alt 1,25 mia. kr., som blev aftalt som led af den danske brint- og PtX-strategi i 2022, er et markedsbaseret udbud, som udmøntes som produktionsstøtte for grøn brint fordelt over en periode på 10 år. Udmøntningen af udbuddet er vigtigt for at udbygge og opskalere den danske brint- og PtX-industri, mener Brintbranchen.

Dog understreger Brintbranchen, at udbuddet ikke kan stå alene:

”PtX-udbuddet er med til at skubbe på udviklingen, men initiativet kan naturligvis ikke stå alene. Det er ikke mindst vigtigt, at Danmark har nok vedvarende energi til rådighed til brintproduktionen, og det er derfor også rigtigt positivt, at regeringen nu tager tiltag for at etablere mere havvind til brintproduktion. Og så er det afgørende, at vi får en dansk brintinfrastruktur på plads. Den nyligt indgåede aftale mellem Tyskland og Danmark om etablering af brintinfrastruktur til eksport af grøn brint er både god og vigtig, men der skal også lægges en samlet plan for etableringen af en dansk brintinfrastruktur, som kan understøtte både indenlandsk produktion, forbrug og forædling såvel som eksport,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43