Brintbranchen får ny bestyrelse

16. april 2020

Brintbranchen får ny bestyrelse

Den 16. april 2020 har Brintbranchen afholdt dens årlige generalforsamling, i år for første gang online. På generalforsamlingen genvalgtes Uffe Borup, Everfuel A/S som formand, og Lise Lotte Lyck fra Ørsted samt Martin Borum Pedersen fra NEL Hydrogen Solutions A/S blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

PtX og vedvarende energi skal udbygges

På generalforsamlingen kom Brintbranchens medlemmer med en klar opfordring til, at den grønne omstilling skal være et hjørnesten i både de danske og europæiske genopretnings- og vækstplaner, herunder ikke mindst en massiv udbygning af vedvarende energi og Power-to-X (PtX). Alene i Danmark giver det muligheder for en stor mængde arbejdspladser i den danske industri, kombineret med en effektiv klimaindsats, som bygger på Danmarks eksisterende styrke.

Formand for Brintbranchen Uffe Borup siger i forbindelse med generalforsamlingen: ”Brint og PtX skaber er en dobbeltinvestering. Det er stærk klimapolitik, der muliggør integration af langt større mængder vedvarende energi fra vind og sol i energisystemet og samtidig giver afsæt for industriarbejdspladser og eksport. Både med driften af anlæg, men i høj grad også med produktion af elektrolyseanlæg, brændselsceller og anden energiteknologi. Derfor er det også en vigtig satsning – både når det gælder klimaet og når det handler om vejen ud af den økonomiske krise, der er skabt af Corona-situationen”.

Brintbranchens bestyrelsen består efter generalforsamlingen af:


Formand:
Uffe Borup, EverFuel
Næstformand: Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems Ltd.

Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Oluf Jensen, DTU Energikonvertering
Søren Knudsen Kær, AAU
Thea Larsen, DGC
Steen Harding Hintze, Energifonden Skive
Kristina Fløche Juelsgaard, Ballard Power Europe A/S
Morten Sørensen, Serenergy A/S
Mads Friis Jensen, Blue World Technologies
Martin Borum Pedersen, NEL Hydrogen Solutions A/S
Lise Lotte Lyck, Ørsted